Sunt homosexualii copii ai lui Dumnezeu? Are dreptate Papa Francisc? | Pastor Vasile Filat

O analiză a ultimelor declarații făcute de Papa Francisc referitor la parteneriatele civile între persoane de același sex.

Newsnet Creștin a redat declarațiile spuse de Papa de la Roma cu privire la parteneriatele civile dintre același sex:

“Într-o declarație revoluționară pentru biserica Catolică, Papa Francisc a anunțat că susține parteneriatul civil între persoanele de același sex în opoziție cu poziția oficială a Vaticanului în această privință, dar și cu cea a predecesorilor săi, relatează Agenția Catolică de Știri difuzat la Roma: “Homosexualii au dreptul să fie parte a unei familii. Ei sunt copiii lui Dumnezeu și au dreptul la o familie. Nimeni nu ar trebui să fie alungat sau să fie făcut să sufere din această cauză”, a declarat Papa Francisc în acest documentar, vorbind despre abordarea sa în ce privește grija pastorală a Bisericii Catolice față de comunitatea LGBT.” Papa a spus apoi, clar, că se referă la implementarea prin Lege a parteneriatului civil. “Trebuie să creăm o lege a parteneriatului civil. În acest fel, ei vor avea protecția legii. Eu m-am implicat în susținerea unor astfel de Legi”, a spus Papa. Papa a discutat despre parteneriatul Civil în documentarul “Francesco”, care a avut premiera pe 21 octombrie, ca parte a Festivalului de Film de la Roma. Documentarul prezintă abordarea Papei în legătură cu mai multe probleme sociale importante – în vorbele Suveranului Pontif, problemele “celor care se află la periferiile existențiale”- migranți, refugiați, săraci, dar și probleme precum rolul femeilor în societate, dar și atitudinea catolicilor asupra celor care se identifică ca membri ai comunității LGBT.”

Cineva scria la comentarii că “nici nu trebuie să ne așteptăm la altceva de la Papa, pentru că el nu este un om născut din nou”. Este adevărat, dar Papa este reprezentant cu mare influență la nivel mondial. Declarațiile acestui om contează mult. Ele modelează concepțiile care sunt în lume. Biserica Catolică este destul de conservativă, rămânând pe poziția biblică în ce privește subiectul homosexualității. Eu voi analiza rând pe rând fiecare frază spusă de Papa Francisc.

1. Homosexualii au dreptul să fie parte a unei familii

Papa zice că homosexualii au dreptul să fie parte a unei familii. Însă, Dumnezeu este Cel care a creat familia. Ne-a creat bărbați și femei ca să întemeiem familii. Când a adus-o pe femeie la bărbat, El a zis:

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:24)

Căsătoria este o taină, pentru că ea reprezintă imaginea unei relații cerești. Este imaginea relației care este între Hristos și biserica Sa. Căsătoria este lăsată de Dumnezeu, care a spus că ea trebuie “să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari” (Evrei 13:4). Dacă curvia și preacurvia necinstesc căsătoria, atunci cum putem spune că homosexualii au dreptul să fie parte a unei familii? Homosexualitatea nu face parte din planul lui Dumnezeu pentru familie.

Să urmărim câteva texte din Scripturi care vorbesc nemijlocit despre homosexualitate. În Cartea Levitic la capitolul 20 sunt trecute într-o listă relațiile sexuale interzise, printre care și homosexualitatea:

Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor. (Levitic 20:13)

Dumnezeu care ne-a creat, care ne-a dat viață, zice că homosexualitatea este un păcat grav, vrednic de moarte. Tot în cartea Levitic 18:22 scrie:

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.

Dumnezeu numește homosexualitatea URÂCIUNE, LUCRU SCÂRBOS, un păcat grav, vrednic să fie pedepsit cu moartea.

La Romani 1, Dumenzeu vorbește despre starea păcătoasă a omenirii, stare în care a ajuns din pricina că oamenii s-au socotit singuri înțelepți și L-au abandonat pe Dumnezeu:

Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:26-27)

Homosexualitatea este numită, în primul rând, o patimă scârboasă, o practică împotriva firii, o rătăcire. Aceste lucruri le afirmă Scriptura. Papa Francisc, care pretinde a fi locțiitor al lui Dumnezeu aici pe pământ, ar fi trebuit să vorbească potrivit Scripturilor. Acum el merge împotriva doctrinii oficiale a biserici catolice, care până acum avea o poziție temeinică bazată pe Scripturi.

La 1 Corinteni 6:9-10 scrie:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Malahii sunt homosexualii care îndeplinesc rolul cuvenit femeii. Atât ei, cât și sodomiții, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Să nu se înșele nimeni în privința aceasta. La Iuda 7 scrie:

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.

După cum vedeți, homosexualii nu pot avea o familie. Lucrul acesta este împotriva firii. Afirmațiile lui Papa Francisc sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu.

Următoarea afirmație pe care a făcut-o Papa Francisc:

2. Ei sunt copiii lui Dumnezeu și au dreptul la o familie

Papa a spus că ei au dreptul să întemeieze familii între homosexuali. Este adevărat că toți oamenii, la fel și homosexualii, au fost creați de Dumnezeu și au fost creați după chipul și asemănarea Lui, doar că Biblia nu ne permite să-i numim copiii lui Dumnezeu. Deschideți Evanghelia după Ioan, capitolul 8:42-43:

Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.

Cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu nu pot suferi învățătura Lui. Iată cum le răspunde Hristos acelor oameni care pretindeau a fi copii ai lui Dumnezeu:

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. (Ioan 8:44)

Există doar două opțiuni. Ori ești copilul lui Dumnezeu, ori al diavolului. Lucrul acesta nu se referă doar la homosexuali, ci la orice om care respinge Cuvântul lui Dumnezeu și nu vrea să-l primească. Domnul Isus spune despre un astfel de om că nu este copilul lui Dumnezeu, ci al diavolului.

Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu. (Ioan 8:46-47)

Copiii lui Dumnezeu ascultă și împlinesc Cuvântul, iau în serios tot ce scrie Biblia, inclusiv ceea ce scrie despre homosexualitate și orice alt păcat. Copiii Domnului își trăiesc viața în neprihănire.

Dacă nu ești născut nou, nu poți fi copilul lui Dumnezeu. La Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este scris ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu:

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (Ioan 1:12-13)

Un om devine copilul lui Dumnezeu atunci când se naște prin credință în Isus Hristos. Dacă nu ai experiența nașterii din nou, nu poți deveni copilul lui Dumnezeu. Nu te înșela cu vorbele spuse de Papă. El vorbește lucruri de la sine. Dacă Papa ar fi de la Dumnezeu, ar vorbi Cuvintele Lui.

Chiar dacă homosexualii sunt prinși într-o patimă gravă, pot deveni și ei copiii Domnului. În Biblie avem o mărturie despre homosexuali care au devenit copiii Lui:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Dacă ești homosexual sau lesbiană, atunci vreau să știi că există speranță. Nu încerca să-ți liniștești conștiința prin faptul că a făcut Papa această declarație, căci el este departe de ceea ce spune Biblia. Să nu te înșeli crezând că poți să practici păcatul acesta și Dumnezeu să te ierte. Trebuie să știi că este speranță și pentru tine. Există mulți bărbați în lume care au crezut în Domnul Isus și s-au lăsat de păcatul homosexualității.

O altă afirmație:

3. Nimeni nu a fost făcut să sufere din această cauză

Cu alte cuvinte, orice homosexual trebuie să fie acceptat în poziția lui, nimeni să nu-l confrunte și să nu-i zică ceva. Papa vă înșeală, dragii mei. Voi sunteți înlăturați de la Împărăția lui Dumnezeu, pentru că voi vă complaceți în acest păcat, ca și restul păcătoșilor. Pentru păcatul acesta și pentru necredința voastră veți suferi pedeapsa unui foc veșnic. Biblia spune că voi suferiți deja pedeapsa și mergeți spre ea.

4. Trebuie să avem o lege a parteneriatului civil

A spus, de asemenea, că s-a implicat în crearea unor astfel de legi. Mi-a plăcut ce a spus Iulian Necea într-un articol pe site-ul Newsnet Creștin: ”Este total neînțelept să-l amăgești pe om, oferindu-i un cadru legal pentru păcatul lui”.

Pe site-ul catolic a fost publicată poziția oficială a Bisericii Catolice față de homosexualitate, care a fost tranșantă și biblică. Cred că afirmațiile spuse de Papă vor afecta negativ gândirea din lumea întreagă. Aceasta îi va face vulnerabili și pe copiii noștri care învață în școli. De aceea, nu trebuie să pierdem timp, ci să-i învățăm, până nu le va otrăvi cineva mintea. Cred că părinții trebuie să se gândească serios la homeschooling și să ne pregătim pentru confruntări serioase.

Articolele de mai jos vor fi un ajutor pentru o persoană care se confruntă cu păcatul homosexualității: