130 studenţi din 12 ţări au venit la sesiunea de pregătire a liderilor la Surduc   

130 studenţi din 12 ţări au venit la sesiunea de pregătire a liderilor care are loc în perioada 5-16 februarie la Centrul de Studii Biblice de la Surduc, România.

În această perioadă au loc concomitent 3 sesiuni: sesiunea de bază, sesiunea de pregătire a profesorilor de limbă engleză şi şcoala TIMOTEI.

Sesiunea de bază

Sesiunea este predată de către Mia şi Costel Oglice, directorii Precept Ministry Eurasia. La sesiune studenţii au parcurs manualul de studiu biblic inductiv „1, 2 şi 3 Ioan” cu genericul „Cum poţi şti că ai viaţa veşnică?”

„Am ales acest curs, deoarece mulţi oameni nu sunt siguri de acest lucru. Cartea „1 Ioan” vorbeşte despre doctrina divinităţii şi puterea de schimbare a vieţii. Versetul 13 din capitolul 5 spune următorul adevăr: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului Lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică.” (1 Ioan 5:13)”

Viorica Vâlcu, originară din Moldova, vine pentru al 15-lea an la sesiunile de la Surduc şi, de fiecare dată, rămâne uimită de profunzimea şi eficienţa învăţăturii pe care o primeşte aici şi de faptul că această învăţătură este aplicativă atât în lucrare, cât şi în viaţa de zi cu zi.

„Este o nevoie urgentă ca toţi creştinii să treacă acest curs, deoarece el descoperă trăirea practică a fiecărui copil al lui Dumnezeu şi oferă răspuns la multe întrebări personale. Timpul petrecut în părtăşie cu Dumnezeu îmi oferă cunoştinţe bogate din Cuvânt. Acest lucru mă ajută să fiu mai eficientă în lucrare, iar, ca rezultat, viaţa mea devine o aventură cu Dumnezeu.”

Erjola şi Julian Cela vin din Albania şi sunt pentru prima dată la sesiune. Au călătorit 13 ore cu avionul pentru ca să poată să fie pregătiţi pentru lucrarea de misiune pe care o fac în ţara lor.

„Acest studiu mă încurajează mult prin faptul că întăreşte siguranţa salvării şi mă ajută să spun şi altora despre aceasta. Am învăţat că având o relaţie reală cu Dumnezeu, poţi avea relaţii bune cu oamenii.”

Erjola este implicată în traducerea manualelor de studiu biblic în limba albaneză. În cei doi ani de activitate a reuşit să traducă 10 manuale, iar acest lucru a făcut-o să se îndrăgostească de studiul biblic după metoda inductivă.

Facultatea de engleză

Tot în această perioadă, a avut loc Sesiunea I din Nivelul III al Facultăţii de Limbă Engleză.  În premieră a fost studiat manualul de engleză recent elaborat “English for a New Life for kids”. Profesorii au fost instruiţi cum să predea eficient pe înţelesul copiilor. Pe lângă orele de lengleză, copiii vor învăţa cele 10 porunci şi istorii biblice cu mesaj educativ. Împreună cu manualul “EFNL for Kids” profesorii au parcurs şi manualul de studiu biblic inductiv pentru copii în limba engleză: „Joseph – God’s super hero”.

Lilia Crîlov, unul din co-autorii manualului, motivează elaborarea lui prin necesitatea unui manual de predare a limbii engleze într-un mod accesibil copiilor cu vârstele cuprinse între 8-13 ani.

„Am dorit ca prin acest manual de limbă engleză să le transmitem copiilor adevăruri biblice despre Dumnezeu, de aceea, pe lângă abilităţile de comunicare, ei studiază şi cele 10 porunci. Profesorii sunt încântaţi de modul în care adevărul biblic se încadrează în tema lecţiei, iar imaginile îi ajută pe copii să înţeleagă mai bine subiectul studiat. Ne aşteptăm ca, în urma acestei sesiuni, profesorii să deschidă cât mai multe grupe de copii, în care să-i înveţe, atât limba engleză, cât şi adevărul biblic bazat pe cele 10 porunci.”

Nicoleta Vicliuc este din or. Hânceşti, elevă în clasa a 9-a şi a venit pentru prima oară la Facultatea de engleză din cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv. La cei 16 ani ea este sigură de ceea ce doreşte să facă în viitor.

„Scopul meu e să pot preda limba engleză la copii într-un mod activ şi interesant. Îmi place manualul, pentru că are multe imagini şi copiii pot să înţeleagă uşor tema lecţiei, iar discuţiile şi comentariile mă ajută să-mi îmbogăţesc metodele de predare. Vreau să deschid un grup de copii, în care să-i ajut să-L cunoască pe Domnul Isus prin predarea acestei limbi. De asemenea, vreau să folosesc manualul în cadrul taberelor de vară.” Dorinţa Nicoletei este să poată să-L slujească pe Dumnezeu în biserică.

Sesiunea a II-a va fi predate  în luna iulie, la care se va studia cursul de studiul biblic pentru copii „Lord, teach me to pray for kids”. Sesiunea a III-a va avea loc în octombrie 2018, la care  va fi predat cursul biblic  „How to study the Bible for kids”.

Pot deveni studenți la această facultate creștinii născuți din nou, care s-au botezat, sunt membri activi în biserica locală, au mai mult de 18 ani, cunosc limba engleză și doresc să folosească această oportunitate pentru lucrarea de ucenicie, pe care a încredinţat-o Domnul Isus fiecărui creştin.

Pentru admitere la sesiunile din cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv este necesar să trimiteți la adresa contact@eurasiaprecept.org mărturia personală și recomandarea pastorului bisericii din care faceți parte. Apoi, candidații vor susține un test de cunoaștere a limbii engleze. Pentru orice întrebări contactați misiunea la aceeași adresă de email sau la numărul de telefon: +(373) 69966779.

Şcoala TIMOTEI

Şcoala TIMOTEI a fost creată pentru pregătirea adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani ca şi potenţiali lideri în lucrarea de misiune. La această sesiune au fost  predate cursurile de studiu biblic inductiv „Cum să devii un prieten al lui Dumnezeu” în baza exemplului de viaţă al lui Avraam şi cursul „Îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu”, bazat pe predica de pe munte a Domnului Isus.

Cristina Udrescu este din Oltenia şi vine pentru al doilea an la şcoala TIMOTEI, pentru ca să fie echipată pentru lucrarea de slujire în cadrul bisericii din care face parte. „Participarea la această sesiune mă ajută să cresc spiritual şi să-mi îmbogăţesc cunoştinţele despre Dumnezeu. Din acest curs de studiu biblic am învăţat că, dacă îţi pui încrederea în Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile.”

Studenți ai Școlii TIMOTEI pot deveni adolescenți și tineri care nu au atins încă vârsta de 18 ani, care sunt botezați și membri ai unei biserici locale. Pentru admitere este necesară prezentarea unei recomandări din partea pastorului bisericii locale.

Viziunea Institutului este creșterea liderilor care înțeleg importanța uceniciei prin implicarea practică în viața bisericii locale. Prin înțelegerea rolului Cuvântului lui Dumnezeu și influența pe care o are în viața lor, studenții vor aduce oameni noi să studieze. Astfel, studenții realizează că scopul Institutului este de a învăța poporul lui Dumnezeu Cuvântul Său.

Pentru mai multe informaţii contactați-ne la numărul de telefon: 069966779 sau la email: info@precept.md.