Ce este diferit la Institutul de Studii Biblice Inductive?

Am primit mai multe mesaje prin care autorii îmi cer informaţii despre Institutul de Studii Biblice Inductive din Moldova şi despre sesiunea Doctrinile Bibliei care va fi predata din 17 în 29 septembrie 2007. Oamenii vor să ştie ce face acest institut diferit de alte şcoli teologice. În acest articol doresc să prezint câteva diferenţe:

1. Dezvoltarea deprinderilor personale de studiere a Bibliei

Este  una din priorităţile acestei şcoli. Este adevărat că ân toate instituţiile teologigce se învaţă metode de studiere a Bibliei, dar în această instituţie se pune un mare accent pe practicarea metodei inductive aşa încăt fiecare student să însuşească aceste deprinderi şi să poată aplica metoda de studiere inductivă a Bibliei pentru creşterea lui spirituală, ca să poată afla răspuns la întrebările vieţii şi pentru ca să predea sau predica Biblia interesant şi relevant la oameni. La fiecare din cele 9 sesiuni, studenţii învaţă câte o carte din Biblie, sau câte un subiect. Accentul este pus pe studierea nemijlocită a textului biblic, iar citirea comentariilor este încurajată pentru lectura individuală. Astfel, spre exemplu, la prima sesiune, timp de două săptămâni, studenţii învaţă să facă privire de ansamblu şi foaia de observare şi practică aceasta în tot textul Evangheliei după Ioan şi a Epistolei II către Timotei. După sesiune, studenţilor li se cere să facă privirea de ansamblu asupra cărţii Faptele Apostolilor. Toate acestea se fac pentru a dezvolta bine la fiecare student în parte aceste derpinderi de cercetare a textului biblic. Dacă vrei să-ţi dezvolţi aceste deprinderi şi să-ţi formezi discpilina şi pasiunea de a studia Biblia sistematic, aceasta este şcoala cea mai potrivită să te inscrii.

2. Punerea accentului deosebit pe aplicarea în practică a cunoştinţelor acumulate şi deprinderilor învăţate

Un alt lucru care scoate în evidenţă Institutul de Studii Biblice Inductive. Toate şcolile vor să pregătească lucrtărori calificaţi şi activitatea practică face parte din procesul de pregătire a studenţilor. De obicei această activitate practică este lăsată pentru vară, iar în tot timpul anului studenţii acumulează cunoştinţe teoretice. La Institutul de Studii Biblice Inductive studenţii vin  la fiecare 4 luni pentru 2 săptămâni şi trec o pregătire intensă de un curs. Sunt învăţaţi bine să predea altora acel curs biblic şi apoi urmează partea practică de 3,5 – 4 luni când studenţii merg în localităţile lor şi predau altora cursul la care au fost pregătiţi. Ei formează grupe de studiu biblic şi predau în bisericile lor, la şcolile unde îşi fac studiile, sau la locul de muncă, în tabere, în casele lor, la prieteni, vecini, colegi, etc. Dacă te gândeşti cum să începi un grup de studiu biblic şi nu ştii cum, vino la următoarea sesiune a Institutului ca să primeşti această pregătire calificată.

3. Studenţii sunt învăţaţi să lucreze în echipe

Atât în timpul studiilor cât şi după absolvire. Încă în timpul sesiunilor de două săptămâni studenţii sunt motivaţi să-şi planifice activităţile împreună şi să înveţe o colaborare frumoasă creştină. Ce plăcut rămân suprinşi profesorii când află cum studenţii singuri se asociază, planifică şi apoi fac lucrări mari şi frumose. Astfel, studenţii au mers să predea cusrul Sexualitatea din perspectiva Bibliei la peste 70.000 de studenţi şi elevi din întreaga ţară. În fiecare vară organizează multe tabere iar în timpul anului duc Evanghelia studiu biblic în diferite forme (predarea computerului, engleză, sport, jurnalism, tabere, etc.) Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă eficientă, sau să te înveţi cum să aduni oameni, să-i instrueşti şi motivezi ca să creaţi o echipă – vino la Institutul de Studii Biblice Inductive ca să înveţi. Următoarea sesiune începe în 17 septembrie şi vom studia Epistola către Evrei şi în baza acestei epistole doctrinile de bază ale credinţei creştine.

Fii un bun ucenic al lui Hristos!