Ce să credem despre exodul musulmanilor spre Europa?

Întrebare:

Ce credeți despre fenomenul de migrare în masă a refugiaților musulmani care invadează acum Europa? Credeți că sunt doar refugiați sau sunt teroriști musulmani care au un plan de a duce jihadul în Europa și apoi să răspândească Islamul? Căci dacă nu era așa, ar fi mers în alte țări arabe cum sunt  Emiratele Unite Arabe unde este prosperitate și ar putea să o ducă bine… Credeți că procedează bine Germania și celelalte țări care și-au deschis frontierele să-i primească la ei? Nu credeți că odată veniți musulmanii în Europa aceasta va deveni musulmană și vor veni mari persecuții împotriva creștinilor, așa cum este la ei în țări sau, în genere, bisericile nu vor mai putea să existe? Doresc să știu ce credeți despre acest fenomen. 

De ce vin musulmanii în Europa? 

Primăvara Arabă a lansat un mare număr de conflicte în Orientul Mijlociu și odată cu ele a venit multă suferință asupra tuturor locuitorilor acestor țări, indiferent de religia lor. Dar mai ales creștinii din aceste țări au avut și au încă foarte mult de suferit de pe urma terorismului și a Statului Islamic. Cred că toată populația Siriei a așteptat până acum de la comunitatea internațională să intervină și, în disperarea lor, mulți s-au pornit spre Europa căutând o viață mai bună. De ce nu au mers în țările arabe? Poate tocmai din pricina proximității lor cu zona de conflict și pentru că anticipează răspândirea războiului și în acele țări. Poate că este și un anumit număr de teroriști printre acești refugiați care folosesc acest val drept acoperire și camuflare ca să ajungă în țările Europei. Aceasta este responsabilitatea guvernelor țărilor unde vin refugiații ca să stabilească adevărata identitate a fiecăruia din ei și să protejeze populația de eventuale atacuri teroriste sau alte lucruri rele care se pot întâmpla.

Ce să credem despre exodul musulmanilor spre Europa?

Este mai ușor pentru noi să le spunem Evanghelia și pentru ei să o primească

Noi, creștinii, știm bine că toți acești refugiați musulmani  sunt oameni creați și iubiți de Dumnezeu pentru care a murit Domnul Isus Hristos ca să fie și ei mântuiți și să aibă parte de iertarea păcatelor și de moștenire în Împărăția lui Dumnezeu. Așa trebuie să-i privim noi pe ei – din perspectiva Împărăției lui Dumnezeu și a veșniciei. Noi avem un mesaj foarte important pentru ei și dacă până acum trebuia să mergem noi la ei și să ne supunem la mari pericole ca să le comunicăm Evanghelia, acum ei singuri vin la noi și, deci, cu atât mai mult trebuie să le proclamăm vestea mântuirii prin credință în Domnul Isus Hristos. Apoi, fiind în țările lor musulmane unde există multă ostilitate față de biserică și creștini, era greu și pentru musulmani să primească mesajul Evangheliei, căci dacă primeau măcar o Biblie de la un creștin se supuneau suspiciunilor și persecuțiilor. Acum și pentru ei este mai ușor să primească mesajul. Este adevărat că pot avea încă obstacole din partea familiilor, dar nu și din partea autorităților.

Să ajutăm material, vestind Evanghelia

Cei mai mulți din oamenii aceștea au suferit mult în țările lor și acum tot în suferințe și lipsuri sunt. Pornind de la porunca pe care o avem de la Dumnezeu ca să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine și de la exemplul pe care l-a prezentat Domnul Isus în pilda bunului samaritean, trebuie și noi să arătăm compasiune și dragoste pentru acești oameni și să le oferim ajutorul care ne stă în putere. Dar, să nu ne limităm doar la ajutorul material, ci în primul rând să le oferim mesajul Evangheliei. Să le predicăm pe Hristos în discuții particulare, să le dăruim la toți Biblii și să-i invităm la serviciile divine ale bisericii. Cât avem prilejul, să mergem în casele lor sau în centrele pentru refugiați și să-i vizităm oferindu-le ajutorul necesar, dar mai ales să le vestim mesajul Evangheliei și să împărtășim învățătura Mântuitorului nostru.

Să ne ferim de ură

Când a ajuns răutatea locuitorilor din Ninive până la Dumnezeu, El a trimis pe Iona ca să le vestească pedeapsa care vine și să le ofere posibilitatea să se pocăiască, dar inima lui Iona nu bătea în același ritm cu inima lui Dumnezeu. El era plin de ură pentru asirieni, locuitorii din Ninive și le dorea cu toată ființa lui doar moartea. Iată de ce a ales să plece la Tars, departe de fața Domnului. Iată de ce a ales să doarmă liniștit în corabie când furtuna amenința să scufunde corabia. Ura lui Iona pentru locuitorii din Ninive era mai mare decât dragostea de viață, căci când au aflat corăbierii adevărata pricină a furtunii, Iona a preferat mai bine să fie aruncat în mare decât să se pocăiască și să meargă la Ninive să le spună păcătoșilor despre dragostea lui Dumnezeu. Apoi, știți că a fost în burta peștelui și acolo, timp de trei zile, a mai avut posibilitatea să-și revizuiască concepțiile politice și atitudinea față de oameni și de Dumnezeu, așa că s-a pocăit și totuși a acceptat să meargă la Ninive să propovăduiască. Dar, ajuns acolo, tot de aceeași ură pentru ei era mânat și tot mai avea speranța că Dumnezeu nu-i va ierta și îi va nimici. Acesta a fost motivul pentru care a mers în oraș doar o zi, cu toate că era nevoie de trei zile ca să străbată tot orașul. Tot acesta a fost motivul pentru care a avut un mesaj atât de scurt și lipsit de orice nădejde: “Încă patruzeci de zile și Ninive va fi nimicită”. El dorea moartea locuitorilor din Ninive. Poate se gândea și Iona că dacă vor fi nimiciți nu vor mai merge împărații lor să cucerească cetăți și apoi să se laude în cronicile lor că au scos ochii la 10.000 de oameni sau că au acoperit pereții unei cetăți întregi cu pieile oamenilor din cetate pe care i-au jupuiat. Poate că astfel se gândea Iona că va preveni inclusiv și prăbușirea împărăției de Nord a lui Israel în anul 722 î.Hristos. Cine știe la câte s-a gândit Iona de nu renunța la ura lui. De ce vă spun toate acestea? Pentru că astfel de gânduri îi prind și îi robesc pe unii creștini și fără să-și dea seama ajung plini de ură pentru musulmani, mai ales după ce au văzut răul pe care l-au pricinuit teroriștii Statului Islamic tuturor și mai ales creștinilor și celor din poporul Iazidi. Noi știm bine că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și vrea ca niciunul din ei să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Să nu ne lăsăm inspirați în inimile noastre mai mult de la noutăți decât din Sfintele Scripturi. Vă invit să studiem cartea proorocului Iona la seminarul de creștere spirituală al bisericii  “Buna Vestirea”  pe care îl voi preda în perioada 27-29 mai la tabăra “Eden” din or. Călărași.

Vor fi creștinii în minoritate în Europa? 

Creștinii adevărați totdeauna au fost în minoritate. Creștini nominali sunt mulți, dar adevărați ucenici ai Domnului Isus Hristos totdeauna au fost puțini. Acum, în Europa au rămas foarte puțini creștini adevărați. Pe de altă parte, Biserica adevărată întotdeauna a crescut într-un context ostil. Până în prima jumătate a secolului IV au fost zece valuri mari de persecuții împotriva creștinilor și ultimul, cel din vremea lui Deoclițian, a fost cel mai aprig. Totuși, la vremea când s-au terminat persecuțiile în imperiu erau peste 10% de creștini, adică fiecare  a zecea persoană era ucenic sau ucenică a Domnului Isus Hristos. Azi în China Biserica crește cu mare rapiditate și în fiecare zi mii de oameni se întorc la Hristos și devin ucenicii Lui.

Vor dispărea bisericile din Europa? 

Biserica este  adunarea tuturor ucenicilor lui Isus Hristos din lumea întreagă. Domnul Isus a spus despre Biserică că porțile Locuinței Morților nicicând nu o vor birui și aceasta înseamnă că Biserica adevărată totdeauna va exista. Mai mult, noi, creștinii adevărați, așteptăm a doua venire a Domnului Isus Hristos. El va veni pe norii cerului și va răpi Biserica Sa care este alcătuită din toți noi cei care credem din toată inima în El, care am intrat în Noul Legământ cu El, am confirmat aceasta prin botez și trăim în ascultare de poruncile Lui cum le-a lăsat El în Biblie. După ce va trece Marele Necaz care va veni peste toți locuitorii pământului, noi, sfinții, ne vom întoarce cu Domnul nostru Isus Hristos și vom domni împreună cu El pentru 1000 de ani pe acest pământ. Apoi, va veni Judecata la care vor învia toți ceilalți morți, din toate vremurile, cei care au respins credința în Isus, și vor fi judecați. După aceea Dumnezeu va nimici pământul și cerurile de acum și va face un pământ nou și ceruri noi unde va locui neprihănirea și unde vom locui și noi cu El. Deci, noi, creștinii, nu ne temem de un viitor rău care poate veni asupra Europei, pentru că viitorul nostru este doar unul glorios și noi totdeauna suntem mai mult decât biruitori.

Să ne rugăm pentru toți refugiații musulmani și când ne dă Domnul prilejul să ne întâlnim cu ei să le arătăm dragoste, să-i ajutăm și mai ales să le vestim mesajul Evangheliei. Fiți totdeauna pregătiți să faceți aceasta.