Rătăciți cu duhul

Întrebare:

“Ce se întâmplă cu lumea de azi cu privire la Hristos?”

Oamenii sunt pe calea pierzării

La 2 Corinteni 4, apostolul Pavel spune așa:

De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4:1-4)

În aceste versete, apostolul Pavel vorbește despre sine și despre oamenii din echipa sa, împreună cu care lucrau și propovăduiau Evanghelia, adică despre cei care-L cunosc pe Dumnezeu și au experimentat nașterea din nou, care sunt pe calea vieții, a mântuirii. Despre cei care-L primesc pe Hristos doar formal, care nu au o relație reală cu Dumnezeu, care se numesc creștini doar pentru faptul că fac parte dintr-un popor creștin, Pavel spune că Evanghelia le este acoperită și că sunt pe calea pierzării. De ce așa? Pentru că mintea lor necredincioasă a fost orbită de dumnezeul veacului acestuia, adică de către Satan.

Noi, slujitorii, vrem să prezentăm lumina Evangheliei lui Hristos, astfel încât s-o cunoască fiecare și să se retragă de pe calea pierzării, să se îndrepte pe calea mântuirii ca să poată moșteni Împărăția Cerului.

Poporul nostru este rătăcit cu duhul

Prorocul Isaia a scris cu multă vreme înainte de Hristos, când cei din poporul său uitaseră de Dumnezeu, descriind starea oamenilor prin expresia ”rătăciți cu duhul”. În timp ce citeam cartea Isaia, m-am gândit la întrebarea care mi-a fost adresată. Starea aceasta descrie foarte bine generația noastră.

Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere, şi cei ce cârteau vor lua învăţătură. (Isaia 29:24)

Capitolul 30 descrie cum sunt oamenii aceștia:

Vai – zice Domnul – de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat! Ei se coboară în Egipt fără să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui faraon şi să caute un adăpost sub umbra egiptenilor! (Isaia 30:1-2)

Omul rătăcit cu Duhul ia hotărâri fără Dumnezeu. Acesta este primul lucru care îl descrie pe un astfel de om. Nu este interesat de învățăturile și voia lui Dumnezeu cu privire la el. Când un om procedează astfel, adună păcat peste păcat în viața lui. Toate faptele lui duc spre păcat.

Isaia vorbește aici despre cei din poporul Israel. Erau pe atunci într-o primejdie din partea Babilonului. Veneau haldeenii și ei erau amenințați ca și popor că-și vor pierde suveranitatea și vor fi luați în robie. Prorocii îi avertizau, dar în loc să-și întoarcă privirile spre Dumnezeu, oamenii aceștia și-au întors privirile spre Vest. La fel procedează popoarele și în zilele noastre. Ei își îndreaptă privirile dintr-o parte în alta, numai nu spre Dumnezeu.

Oamenii nu vor să asculte de Dumnezeu

Dar ocrotirea lui faraon vă va da de ruşine, şi adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. Căci voievozii lui au şi ajuns la Ţoan, şi trimişii lui au şi atins Hanesul. Dar toţi vor rămâne de ruşine din pricina unui popor care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre ruşinea şi ocara lor. (Isaia 3:3-5)

Pe oamenii aceștia nu-i interesează ce spune Dumnezeu, nu caută direcții de la El. Ei iau hotărâri singuri, așa cum consideră ei că este bine.

Căci ajutorul Egiptului nu este decât deşertăciune şi nimic; de aceea eu numesc lucrul acesta: „Zarvă fără nicio ispravă… (Isaia 30:7)

Deci, ce fac ei? Zarvă fără nicio ispravă. Apoi spune așa:

Du-te acum – zice Domnul – de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. Scrie că: „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: „Să nu vedeţi!”, şi prorocilor: „Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! (Isaia 30:8-10)

Pe vremea aceea, poporul Israel nu avea acces la Sfintele Scripturi ca în zilele noastre. Noi o putem avea în casa fiecăruia în diferite forme, tipărită sau electronică. Dar pe oameni nu-i interesează Biblia. Ei nu vor să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și după cum vedeți, nici nu vor să accepte realitatea. De asemenea, am observat că mai mulți tineri se declară agnostici atunci când încerc să le vestesc Evanghelia. Ei zic că nu poate fi cunoscută realitatea, așa că aleg să și-o formeze singuri. Exact așa făceau și oamenii de atunci. Își doreau să audă lucruri măgulitoare. Oamenilor le place să-și imagineze că realitatea ar fi așa cum o văd ei. Astfel, se înșeală singuri. Aceasta este rătăcirea duhului.

Oamenii nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu

Când veneau prorocii și le spuneau Cuvântul lui Dumnezeu ca să-i întoarcă de pe calea pierzării înapoi pe calea lui Dumnezeu, generația aceea din Israel spunea așa:

Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel! (Isaia 30:11)

Ceva similar se întâmplă și în generația aceasta, care nu vrea să asculte și să-L cunoască pe Dumnezeu. Sunt gata să asculte orice subiect care-i interesează, până în momentul în care discuția ajunge la Dumnezeu.

Oamenii se încred în vicleșuguri

De aceea aşa vorbeşte Sfântul lui Israel: „Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta şi vă încredeţi în silnicie şi vicleşuguri şi vă sprijiniţi pe ele, de aceea, nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt care, spărgându-se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire vine deodată, într-o clipă: îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se sfărâmă fără nicio milă şi din ale cărui sfărâmături nu mai rămâne niciun ciob măcar cu care să iei foc din vatră sau să scoţi apă din fântână.” Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Dar n-aţi voit! Ci aţi zis: „Nu! Ci vom fugi pe cai!” – De aceea veţi şi fugi! – „Vom călări pe cai iuţi!” – De aceea cei ce vă vor urmări vor fi şi mai iuţi! O mie vor fugi la ameninţarea unuia singur; şi, când vă vor ameninţa cinci, toţi veţi fugi, până veţi rămâne ca un stâlp pe vârful unui munte şi ca un steag pe creştetul unui deal. (Isaia 30:12:17)

Dumnezeu vrea să ofere o viață frumoasă, un viitor acestei generații, dar oamenii Îl resping pe Dumnezeu. Se bizuie pe capacitățile și resursele lor.

Ei nu conștientizează că sunt rătăciți cu duhul

Ei nu sunt conștienți de acest lucru. De obicei, când un om se rătăcește undeva prin pădure, prin munți, el este conștient că s-a rătăcit și vrea să se întoarcă, dar oamenii rătăciți cu duhul sunt mai convinși decât oricine altcineva că știu ce este adevărat. Recent, m-am oprit lângă doi oameni boschetari și am început să le vestesc Evanghelia. Am înțeles că unul din ei a fost și la biserică, căci putea să-mi recite versete întregi. Fiind drogați, pe stradă, într-o stare mizerabilă de tot, erau convinși și-mi spuneau că ei știu mai bine. Ce gravă este starea acestor oameni. Ei sunt rătăciți cu duhul și nici măcar nu sunt conștienți de ce li se întâmplă. De obicei, când un om o ia cu băuturile și cu drogurile, el nu recunoaște, ci crede că se poate opri oricând. Tot așa este și cu înșelăciunea duhului.

Totuși, Dumnezeu dorește să-Și arate mila și îndurarea Sa

În versetul 18 Dumnezeu are o veste bună pentru ei:

Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El! (Isaia 30:18)

Dumnezeu și astăzi dorește să-Și arate mila față de cei care se încred în El. Vrea să le dea un viitor și o nădejde. Vrea să le dea o viață fericită aici pe pământ și apoi o viață fericită în veșnicii.

Dragul meu, dacă cumva te-ai regăsit în imaginea aceasta din Scripturi, dacă cumva ești un om rătăcit cu duhul, încetează să mai fii așa. Începe să-L cauți pe Dumnezeu. Citește Sfintele Scripturi. Doar astfel vei cunoaște caracterul și voia lui Dumnezeu.

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire….

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA:
info@precept.md sau studiu@moldovacrestina.md
+373(69)966779

#moldovacrestina #pastorvasilefilat #spiritualitate