Cum să cunosc voia lui Dumnezeu?

Întrebare:

Cum pot cunoaște și cum pot deosebi care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? 

Cum să cauți voia lui Dumnezeu?

Aceasta este întrebarea care îi frământă pe cei mai mulţi oameni și cei mai mulţi sunt în căutarea voii lui Dumnezeu. Cum putem să aflăm care este voia lui Dumnezeu şi de unde ştiu că ceea ce fac este voia lui Dumnezeu?  

Caută voia lui Dumnezeu prin studierea Sfintelor Scripturi

Studierea şi cunoaşterea Sfintelor Scripturi sunt temelia căutărilor şi deosebirii voii lui Dumnezeu. Atunci când suntem într-o relaţie strânsă cu Dumnezeu şi avem o atitudine corectă faţă de Cuvântul Lui şi faţă de semenii noştri, vom fi gata să învăţăm care este voia Lui şi să o împlinim în viaţa noastră ca şi Samuel. În timp ce tânărul Samuel slujea înaintea Domnului, Dumnezeu a chemat pe Samuel şi i-a comunicat voia Sa. 

Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Şi Samuel a răspuns: „Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.”(1Sam. 3:10)

Dumnezeu a chemat pe Samuel să fie prooroc şi tot poporul Israel a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel prooroc al Domnului. Dar pentru aceasta este nevoie de o atitudine de ascultare şi supunere faţă de Dumnezeu şi Cuvântul Său. 

Samuel creştea, Domnul era cu el şi n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale. (1Sa 3:19)

Atunci când Dumnezeu te va chema să faci lucrarea Sa, oricare nu ar fi ea: misiune, evanghelizare, lucru de caritate etc, El va întări această lucrare şi va face să crească aşa cum a făcut cu Samuel a cărui cuvinte a avut autoritate înaintea poporului Israel. 

Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului. (1 Sam. 3:21)

Samuel a cunoscut voia lui Dumnezeu, pentru că a căutat şi a rămas în învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când vom căuta Cuvântul lui Dumnezeu, vom cunoaşte care este voia lui Dumnezeu în toate împrejurările vieţii noastre. Atunci când cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi necesar să ne punem întrebarea dacă să ne căsătorim cu o persoană necredincioasă sau nu, pentru că cunoaştem care este răspunsul lui Dumnezeu şi aşa pentru orice situaţie din viaţa noastră. 

De multe ori oamenii speculează cu fraza „voia lui Dumnezeu”, dar, de fapt, ei se ascund în spatele acestei fraze făcând ce le place lor. Voia lui Dumnezeu niciodată nu poate fi în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu.     

Caută voia lui Dumnezeu în rugăciune

Atunci când nu cunoaştem sau avem îndoieli în privinţa voii lui Dumnezeu, trebuie să-L căutăm în rugăciune aşa cum a făcut-o Manoah, tatăl lui Samson. Dumnezeu a binecuvântat pe soţia lui Manoah care era stearpă să nască un fiu care avea să izbăvească poporul Israel din mâna filistenilor. Acest copil avea să fie închinat Domnului din pântecele maicii sale. O dată cu această veste mama lui Samson a primit instrucţiuni clare de la Domnul pe care Manoah nu le-a înţeles, dar pentru că a vrut să împlinească voia lui Dumnezeu, a mers înaintea Lui şi L-a întrebat în rugăciune:  

Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte!”(Jud.13:8) 

Atunci când ÎL căutăm pe Dumnezeu, El ne va răspunde şi nu ne va lăsa în necunoştinţă cu privire la ce avem de făcut. 

Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah, şi Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăşi la femeie. (Jud. 13:9)

Dumnezeu a dat înţelepciune şi instrucţiuni părinţilor lui Samson care l-au crescut în frică de Domnul şi prin care Dumnezeu a izbăvit un popor din robia filistenilor. Asemenea părinţilor lui Samson, Dumnezeu ne va da direcţii clare şi specifice cu privire la viaţa noastră şi la orice domeniu al ei, atunci când suntem ascultători. 

Caută voia lui Dumnezeu în sfatul celor ce te înconjoară sau împrejurări

Continui să rămâi într-o atitudine de rugăciune, iar Dumnezeu alege modalitatea prin care să-mi comunice voia Sa, fie printr-o împrejurare sau printr-o persoană duhovnicească, mentor, învățător, pastor, prieten, soț etc. Dumnezeu ne călăuzeşte adesea prin împrejurările exterioare. Dar aici avem nevoie de mult discernământ, pentru că împrejurările trebuie apreciate cu precauţie şi aceasta în dependenţă de cunoaşterea Scripturilor. 

Acţionează potrivit cu voia lui Dumnezeu

Atunci când suntem chemaţi să împlinim voia lui Dumnezeu, vom avea convingerea Duhului Sfânt. Billy Graham atunci când a fost chemat să predice Evanghelia, a fost convins în duhul său că anume aceasta doreşte Dumnezeu de la el. În timp ce era student la „Bob Jones College”, Dumnezeu i-a descoperit care este voia Lui pentru el. El a înţeles că Dumnezeu îl cheamă să predice mesajul salvării Domnului Isus Hristos, ceea ce a făcut pentru tot restul vieţii sale. Mii şi sute de oameni L-au cunoscut pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor personal datorită dedicării, ascultării şi pasiunii unui om în împlinirea voii lui Dumnezeu. 

Domnul Isus Hristos S-a născut, a trăit şi murit împlinind voia lui Dumnezeu. Fiind în grădina Ghetsimani înainte ca să fie arestat, condamnat şi răstignit, Domnul Isus S-a rugat Tatălui ceresc: 

S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” (Mat 26:42)

Domnul Isus a ales să facă voia lui Dumnezeu şi astăzi oricine cheamă Numele Lui este poate fi mântuit. Atunci când alegi să faci voia lui Dumnezeu, vei fi împlinit şi toţi cei din jur vor fi binecuvântaţi prin tine. Domnul să ne ajute mai întâi să căutăm să-L cunoaştem pe El şi să facem voia Lui. 

Dumnezeu te-a creat pentru un anumit scop şi ţi-l descoperă 

Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui cu scopul de a oglindi slava și caracterul lui Dumnezeu.

„…pe toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit.” (Isaia 43:7)

Am fost creat să glorific pe Dumnezeu în viața mea și aceata este voia lui Dumnezeu. Tot ce fac în viață trebuie să arate o opinie și înțelegere corectă despre Dumnezeu. 

Dumnezeu te ajută să-ţi realizezi scopul acesta 

  1. Comunicare. Moise a chemat pe Iosua şi i -a zis în faţa întregului Israel: ,,Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le -o va da, şi tu îi vei pune în stăpînirea ei. Domnul însuş va merge înaintea ta, El însuş va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi nu te spăimînta!” (Deuteronom 31:7-8)
  2. Acţiune – vedem cum Dumnezeu în capitolul 1 din Iosua îi dă trecere, dar se cere din partea lui ca să acţioneze potrivitu cu Cuvântul lui Dumnezeu. Toată lumea face ce spune el. 

Și dacă urmăm voia lui Dumnezeu cu încredere în Cel ce ne-a chemat, vom primi o răsplătire. 

„Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit.” (Evrei 10:35-36)