Prin ce este deosebit Institutul de Studiu Biblic Inductiv

Institutul de Studiu Biblic Inductiv pregătește lideri în întreaga lume care să poată ”împărți drept Cuvântul lui Dumnezeu”, care predau Scripturile profund și sistematic, folosind metoda inductivă. Pregătirea în cadrul Institutului presupune formarea în calitate de misionar, în calitate de ucenic care face ucenici (Matei 28:18-20). Tema practică după parcurgerea sesiunilor te ajută să lansezi un proces de ucenicie în care oamenii sunt învățați profund și sistematic Biblia, așa cum obișnuiau creștinii în vremea bisericii primare:

”Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului.” (Faptele Apostolilor 19:9)

Te ajută să-ți adâncești privirile în Legea Domnului și să stărui în ea

”Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:25)

Ca să nu alergăm în lucrare căzuți de oboseală în inimă, apăsați și îngrijorați, este nevoie să avem o disciplină zilnică (”cine va stărui în ea”) de studiere a Scripturilor și trebuie să studiem profund (”cine își va adânci privirile”). Nu este suficient doar să citești Biblia. Ea trebuie studiată profund și merită tot efortul.

Metoda inductivă presupune 3 pași – observare, interpretare și aplicare. Citirea textului este doar primul pas din primul pas. Observarea începe cu citirea de mai multe ori a textului. Dar, nu se oprește doar aici. Nu este ușor, dar nici nu ni se spune că trebuie să fie ușor. Scripturile trebuie ”cercetate”, nu doar citite. Promisiunea este atât de dorită pentru fiecare lucrător în Evanghelie – ”va fi fericit în lucrarea lui”.

Formează disciplina duhovnicească de a studia Scripturile

Institutul te învață metoda de studiu, metoda inductivă, ce-ți permite să te adâncești, să studiezi profund, dar și te disciplinează pentru fiecare zi. Pentru a studia profund o carte din Biblie îți trebuie mai multe luni sau chiar poate ani, dacă vorbim de Apocalipsa. Dar, dacă nu lucrezi la aceasta în fiecare zi, aceasta va ajunge o dorință care trece de la an la an și rămâne doar dorință.

Studierea Bibliei nu este pentru timpul liber, este o parte esențială a disciplinei duhovnicești, așa cum este și rugăciunea, indiferent de volumul de lucrare pe care-l ai.

Formează o gândire biblică, o înțelegere ”în context” a Scripturii

Sunt atât de multe interpretări pentru texte dificile din Biblie, care aduc confuzie printre oameni. Studierea acestor interpretări date de oameni (metoda deductivă) te face judecător al interpretărilor lor. Tu devii standardul de apreciere pentru aceste interpretări. Soluția este studierea Cuvântului, nu a interpretărilor, o studiere profundă, nu o simplă citire.

Studierea sistematică și profundă formează o gândire biblică și te ajută să studiezi în întreg contextul Scripturii, nu doar texte separat, rupte din context. Doar după o astfel de studiere poți judeca alte interpretări, pentru că ai la baza judecății tale un standard corect – Biblia, nu părerea personală.

Studiază Biblia după metoda inductivă

Echipează pentru îndeplinirea Marii Însărcinări (Matei 28:18-20)

”Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20)

Se vorbește mult despre a îndeplini Marea Însărcinare, despre a fi lumină, dar puțin se face. Marea Însărcinare spune să faci ucenici. Poți spune că faci Marea Însărcinare, că ai ucenici atunci când se întâmplă următoarele:

  • ai mers să faci ucenici (duceți-vă);
  • oamenii au crezut și s-au botezat;
  • oamenii sunt învățați tot ce a poruncit Domnul Isus;
    Aceasta înseamnă tot planul lui Dumnezeu, inclusiv profeții, Apocalipsa, doctrini grele, hrană tare. Este o condiție fără de care nu se poate forma un ucenic.
  • oamenii învățați păzesc ce au fost învățați;
  • cei ce au devenit ucenici fac ucenici.

Dacă vorbim la general, toți lucrăm. Dacă întrebi, potrivit cu cerințele Scripturii, cine sunt ucenicii tăi? Faci ucenici? Unde mergi să faci ucenici? Câți ucenici ai format? Care sunt rezultatele?
Cum ar răspunde creștinii de azi la această întrebare?

Ne mirăm de rezultatele frumoase pe timpul bisericii primare – ”toţi cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului”, dar uităm câtă muncă stă în spatele acestor rezultate: ”…a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ţinut doi ani…”.

Doi ani în fiecare zi!

Câți dintre creștini sunt gata să se ostenească (cuvânt-cheie în Scriptură) în acest fel și să plătească prețul pentru facerea de ucenici? Se pare că avem așa disciplină de fier doar pentru locul de muncă sau altele, iar când vine vorba de Marea Însărcinare doar ne liniștim conștiința prin justificări de felul ”trăim alte vremuri”.

Institutul de Studiu Biblic Inductiv presupune o temă practică concretă după sesiunea de 10 zile – să începi să faci ucenici, să înveți minim 5 oameni ceea ce tu ai învățat. La Institut nu înveți doar pentru tine, înveți cum să faci ucenici, cum să-i crești ca și ei să ajungă să facă ucenici. La următoarea sesiune se aduc la control manualele ucenicilor completate.

Ajută liderii în creșterea bisericii numeric și spiritual

Câte probleme sunt în biserică din pricina necunoașterii Cuvântului. Toate problemele s-ar rezuma la această cauză de bază – necunoașterea. De multe probleme ar fi scutiți slujitorii bisericii dacă fiecare membru ar cunoaște temeinic Scripturile.

Ce creștere numerică ar fi dacă fiecare ar înțelege că a primit Marea Însărcinare și fiecare ar face ucenici! Această însărcinare nu este dată doar pentru slujitorii bisericii. Ce creștere spirituală ar fi dacă fiecare ucenic ar fi învățat tot ce a poruncit Domnul Isus! Aceasta ar însemna fiecare să fie hrănit cu hrană tare, să poată explica doctrină grea, texte dificile, profeții, să poată aplica textele Scripturii pentru situațiile vieții.

Program de studii comod

Institutul pregătește lideri la sesiunile care au loc de 3 ori pe an – toamna, iarna și primăvara. Programul de nivelul întâi durează 3 ani. O sesiune durează două săptămâni. În aceste 2 săptămâni studierea este intensivă – de la ora 9:00 până la 16:00. După sesiune, studentul este în stare să predea cartea pe care a învățat-o și primește 2 teme de casă:

1. O lucrare individuală de studiu biblic.
2. Să predea cursul studiat la cel puțin 5 persoane și să vină la următoarea sesiune cu manualele elevilor completate.

Timp de 3 ani, studentul trebuie să invite încă 9 persoane la Institut. Astfel, fiecare își poate aduce ucenicii să fie pregătiți și ei să facă ucenici și să devină lideri.

Doar cu un astfel de proces de formare continuă de ucenici și lideri lucrarea Evangheliei poate crește și bisericile din țara noastră.

Sesiunile care vor avea loc în iarnă

Sesiunea ”Evanghelizare și Ucenicie” – 18 – 30 ianuarie 2016. La această sesiune se admit noi studenți la Institut. Este prima din cele 9 sesiuni din programul Institutului de Studiu Biblic Inductiv și sunt predate elementele fundamentale ale studiului inductiv, în baza studierii Evangheliei după Ioan. De asemenea, se studiază principii de evanghelizare și ucenicie în baza cărții 2 Timotei.

Sesiunea IV pentru profesorii de școală duminicală – 4 – 16 ianuarie 2016. Studenții vor fi instruiți să predea cursul ”Avraam – exploratorul curajos”, precum și varianta pentru adulți a acestui curs: ”Cum să devii prieten cu Dumnezeul Cel credincios. Un studiu despre Avraam”.

La această sesiune participanții învață metoda inductivă de studiere a Bibliei și învață să predea interactiv acest curs copiilor și adolescenților. Lecțiile acoperă și aspectul practic, așa încât fiecare din cei prezenți alcătuiesc planuri de predare, iar apoi predarea lecției în fața întregului grup.

Sesiunea ”Creșterea Bisericii” – 4 – 16 ianuarie 2016. Sesiunea va fi predată de pastorul Vasile Filat. Vor fi studiate cartea Filipeni și principii de creștere a bisericii. Creșterea bisericii depinde de implicarea fiecărui membru și suferă prin neînțelegerea acestui adevăr.

Studenți noi sunt admiși doar la sesiunea ”Evanghelizare și Ucenicie” și la sesiunea IV pentru profesorii de școală duminicală. Studenții Institutului, slujitorii ordinați în bisericile locale, studenții Școlii Internaționale de Misiune – Precept Ministries Eurasia pot participa la oricare din aceste sesiuni.

Pentru detalii contactați pe Felicia Rotaru la tel. +373 69966779 sau la email info@precept.md.