Este suficient să ne rugăm cu rugăciunea ”Tatăl nostru” sau trebuie să facem şi alte rugăciuni?

Întrebare:

Am citit articolul despre rugăciune, unul foarte bun. Aş dori, însă, să întreb dacă rugăciunea “Tatăl nostru” este de ajuns atunci când ne rugăm, de vreme ce Dumnezeu știe exact ce are nevoie fiecare şi deci nu e nevoie a înșira în timpul rugăciunii toate cerințele noastre pe care, oricum, El le știe înainte de a I le cere? De asemenea, utilizarea altor rugăciuni ca Crezul sau spunând Domnului cu cuvintele noastre ce am dori să ni se întâmple în viață mai sunt necesare de vreme ce singura rugăciune spusă direct de Isus Mântuitorul este “Tatăl nostru” și în ea se cuprinde totul? Bineînțeles că doar credința în Dumnezeu  o viață în ascultarea poruncilor Sale scrise pe paginile Bibliei ne aduce cele de trebuință. Doamne ajută și vă mulțumesc!

Rugăciunea “Tatăl nostru – model de rugăciune

Rugăciunea “Tatăl nostru” este un model de rugăciune pe care l-a lăsat Domnul Isus ucenicilor Săi de atunci şi din toate vremurile. Acest model conţine părţile cele mai importante ale unei rugăciuni. În baza acestui model noi putem cunoaşte cum să aducem alte nevoi în rugăciunile noastre şi cum să ne rugăm corect.

Să nu bolborosim aceleaşi cuvinte

Când a spus Domnul Isus că Tatăl nostru ştie de ce avem trebuinţă mai înainte ca să-i cerem noi, s-a referit nu la faptul că ar fi greşit să aducem aceste cereri, ci că unii se roagă ca şi păgânii şi bolborosesc mereu aceleaşi cuvinte, de parcă Dumnezeu ar fi foarte departe de noi sau nu ştie nimic despre starea şi nevoile noastre. Iată cuvintele Domnului Isus spuse înainte ca să ne dea modelul de rugăciune pe care noi o numim rugăciunea “Tatăl nostru”. El a spus:

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. (Matei 6:7-8)

Este important să învăţăm a ne ruga la subiect şi când prezentăm nevoile noastre să nu spunem o mulţime de vorbe, bolborosind aceleaşi cuvinte. Aceasta se referă şi la situaţiile când participăm la rugăciuni comune în familie sau biserică, sau diferite grupuri de rugăciune, părtăşie etc. Să ne rugăm la subiect şi să nu cu repetări şi bolborosiri ca păgânii.

Să aducem toate nevoile noastre înaintea lui Dumnezeu în rugăciune

În Epistola către Filipeni, Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din acel oraş următoarele cuvinte care se aplică deplin nouă şi creştinilor din toate vremurile. El a spus:

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

Să facem rugăciuni pentru toţi oamenii

În Epistola 1 către Timotei, Apostolul Pavel scrie:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (1 Timotei 2:1-4)

Rugăciunea plăcută lui DumnezeuEste bine şi plăcut înaintea lui Dumnezeu ca să ne rugăm pentru toţi oamenii şi mai ales pentru cei pe care îi cunoaştem, să ne facem o disciplină să ne rugăm pentru mântuirea lor, pentru problemele lor de zi cu zi, pentru alte nevoi importante ale lor. Apoi, să ne rugăm pentru autorităţile statului, pentru conducătorii partidelor politice. Iată acum, în Moldova, este o situaţie tensionată pentru că politicienii care au promis că nu vor adopta legea anti-discriminare pe criteriu de orientare sexuală (prin care vor fi normalizate homosexualitatea şi alte perversiuni sexuale şi prin care va fi categorisită ca şi instigare la ură oricine va spune că perversiunile sexuale sunt anormale şi păcătoase). Trist este că la una din emisiunile “În Profunzime” câţiva politicieni invitaţi au început a râde cu gust în faţa camerelor de parcă au o înţelegere între ei să-i prostească pe cei care le-au dat votul. Este datoria noastră, a tuturor creştinilor, să ne rugăm acum ca să le trezească Dumnezeu cugetul sănătos al acestor politicieni şi a altora şi să nu admită lucruri care sunt împotriva celor care şi-au dat votul pentru ei. Este o mare nevoie să ne rugăm pentru toţi oamenii şi mai ales pentru mântuirea lor.

Să ne rugăm pentru cei care propovăduiesc Evanghelia

În ultimul capitol al Epistolei II către Tesaloniceni Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din acel oraş şi această rugăminte:

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi, şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa. (2 Tesaloniceni 3:1-2)

Predicatorii Evangheliei au o mare nevoie de suport în rugăciune şi oricine din ei înţelege aceasta va apela continuu la rugăciunile sfinţilor. Cu prilejul acesta vreau şi eu să le mulţumesc tuturor creştinilor care se roagă neîncetat pentru noi ca Cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească şi să fie proslăvit oriunde ne trimite Domnul să-l vestim.