Porunca 7: Să nu preacurveşti

Panou ”Sa nu preacurvesti ", ce înseamnă precurvie ?

A şaptea poruncă din Decalog, adică din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu spune:

Să nu preacurveşti . (Exodul 20:14)

Când le-am spus această poruncă, unii mi-au răspuns: „Apoi, porunca este să nu preacurveşti , dar câte puţin, se poate…” Nu este de mirare până unde poate să ajungă în răutate mintea oamenilor desfrânaţi?

În Noul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Numai căsătoria este cadrul legal pentru relaţiile sexuale, şi orice activitate sexuală care iese în afara acestui cadru, este o încălcare a poruncii „Să nu preacurveşti” şi va aduce după sine consecinţe grave osânda lui Dumnezeu.

Curvie este orice relaţie sexuală în care sunt implicate persoane ce nu fac parte dintr-un legământ de căsătorie.

Preacurvia este orice relaţie sexuală în afara căsătoriei în care este implicată cel puţin o persoană căsătorită.

Atât curvia, cât şi preacurvia afectează în aceeaşi măsură relaţia intimă din căsătorie şi „spurcă patul” adică murdăresc relaţia conjugală pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie păstrată cu sfinţenie. De aceea, Dumnezeu spune că va judeca pe curvari şi pe preacurvari în aceeaşi măsură.

Dacă alegi să întreţii relaţii sexuale în afara căsătoriei tale te pedepseşti psingur, îţi sacrifici căsătoria şi vei fi judecat de Dumnezeu.

Cu referire la porunca a şaptea din Decalog Domnul Isus a mai spus:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti .” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Mat 5:27-28)

Dacă eşti bărbat, ştii bine la ce se referă Domnul Isus Hristos. Privitul femeilor ca să le pofteşti în inimă este preacurvie tot aşa cum şi privitul pornografiilor din reviste, la televizor sau pe Internet. Aceasta este curvie care îţi otrăveşte grav mintea şi îţi va distruge căsătoria. Nu vei putea să te bucuri de nevasta pe care ţi-a dat-o sau vrea să ţi-o dea Dumnezeu.

Nu te potrivi chipului acestui veac stricat în care trăim! Alege să nu preacurveşti .