Cum să te eliberezi de patima desfrâului?

Întrebare:

Sunt robit de patima desfrâului și am impresia că din zi în zi degradez tot mai mult. Conștiința îmi este murdară și apăsată. Dacă voi continua așa, nu voi fi în stare să am o familie. Ajutați-mă să ies din această stare și să trăiesc și eu o viață curată.

guilt
guilt

Da, nu veți fi în stare să aveți o familie fericită dacă veți continua așa. Desfrâul aduce multe alte consecințe și cea mai gravă este că nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci veți fi condamnat la pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, căci este scris:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Dacă înțelegeți gravitatea desfrâului și dacă doriți din inimă să vă eliberați și să trăiți o viață curată, cu ajutorul lui Dumnezeu veți reuși. În Evanghelia după Ioan este descris următorul caz din viața Domnului Isus:

Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8:1-11)

Domnul Isus a iertat-o pe această femeie, dar i-a cerut să nu mai păcătuiască, adică să nu mai trăiască în desfrânarea de care era robită. Imediat după aceste cuvinte…

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

Deci, dacă vrei să capeți eliberare din păcatul desfrânării, trebuie să alegi să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos. El este Lumina lumii și dacă Îl vei urma, vei avea lumina vieții și nu vei mai umbla în întunericul desfrâului și a altor păcate. Dacă vei alege să te pocăiești  și să devii ucenicul lui Isus Hristos, ca să urmezi toată învățătura Lui, conform Sfintelor Scripturi, atunci vei căpăta eliberare deplină din păcatul desfrâului și a altor păcate. În același capitol 8 Domnul Isus le-a spus celor care au crezut în El:

„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Când o persoană devine ucenic al Domnului Isus Hristos, primește Duhul Sfânt și acesta îi dă puterea să fie biruitor asupra ispitei desfrâului și a altor ispite. Ucenicul adevărat a lui Isus Hristos se va dedica studierii Bibliei, care este Cuvântul lui Dumnezeu, și așa va cunoaște adevărul, iar adevărul îl va elibera din robia păcatului. Aici vreau să vă recomand câteva studii excepționale care vă vor ajuta să vă eliberați de patima curviei:

Corintul antic a fost un oraș ce s-a remarcat printr-o mare decadență morală. Acolo desfrâul și tot felul de perversiuni sexuale au afectat grav populația, dar Dumnezeu l-a trimis pe apostolul Pavel să predice Evanghelia și mulți au crezut în Hristos și au devenit ucenicii Lui. Iată ce a spus apostolul despre ei într-o epistolă pe care le-a trimis-o după ce a plecat de la ei:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Vă atrag atenția la a doua parte a versetului care menționează că așa au fost unii din sfinții acelei biserici. Înainte să devină ucenici ai Domnului Isus unii din ei au fost curvari, alții preacurvari, alții malahi (bărbați care se prostituau cu homosexualii) și alții erau sodomiți, adică homosexuali. Așa au fost până în ziua când au crezut în Domnul Isus Hristos și au intrat în Noul Legămînt cu El. Atunci, în ziua aceea, au fost spălați, au fost sfințiți și au fost socotiți neprihăniți în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu.

După ce te eliberezi de patima desfrâului și devii creștin, trebuie să înveți să te păzești de ispita desfrânării așa cum este scris:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Să vă feriți de orice vă poate provoca la desfrânare. Acestea pot fi nu doar pornografiile, ci și cărțile cu conținut și mesaj indecent, revistele, filmele, chiar și discuțiile cu unele persoane care fac apropouri cu tentă sexuală și aduc în discuție subiecte care stârnesc pofta sexuală. Fiecare creștin și creștină trebuie să învețe această înțelepciune duhovnicească prin care să se ferească de curvie și să știe să-și stăpînească vasul în sfințenie și cinste. Nu lăsa ca cineva să-ți aprindă pofta sexuală, chiar dacă trăiești în mijlocul păgânilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și continuu fac abuz de elementul sexual ca să-și aprindă poftele unii altora.