Păzeşte-ţi mintea

ce treuie să faci și cum să-ți păzeşti mintea curată

Ştii de ce este periculos să priveşti pornografii? Cum să-ți păzești mintea când imoralitatea o vedem cam peste tot în jurul nostru?  Domnul Isus a spus:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:27-28)

Omul trăieşte după cum gândeşte şi dacă nu învaţă să-şi stăpânească poftele curând va săvârşi păcate la care contemplează, pentru că aşa cum scrie în Epistola lui Iacov:

… fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. ( Iacov 1:14-15)

Iată cum spune neprihănitul Iov că a procedat ca să nu săvârşească preacurvie în inima lui:

Făcusem un legământ cu ochii mei şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. ( Iov 31:1)

Şi a mai spus Iov:

De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să semăn şi altul să secere, şi odraslele mele să fie dezrădăcinate! Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la uşa aproapelui meu, atunci nevasta mea să macine pentru altul şi s-o necinstească alţii! ( Iov 31:7-10)

Adulterul este un păcat groaznic şi Domnul Isus a spus în continuare:

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. (Matei 5:29-30)

Tăierea mâinii sau scoaterea ochiului nu va soluţiona problema imoralităţii care porneşte din minte. Domnul Isus foloseşte hiperbola, această exagerare intenţionată pentru a arăta cât de grav este păcatul curviei care aduce după sine o pedeapsă veşnică.

Fă un legământ cu ochii tăi să nu mai priveşti pornografii şi nimic ce îţi provoacă mintea la curvie.