Păstrarea valorilor creştine şi integrarea în Uniunea Europeană (I)

Despre păstrarea valorilor creştine şi integrarea în Uniunea Europeană

Integrarea în Uniunea Europeană este un mare vis pentru unii şi pentru alţii o nălucă în faţa căreia tremură, pentru că promite să aducă cu sine prosperitate materială, dar şi decadenţă morală care va distruge valorile de bază ale societăţii. În acest articol vin să prezint acest fenomen din perspectiva mea de preot şi să-mi exprim gândurile care le am cu privire la felul cum ne putem păstra valorile creştine în procesul de integrare europeană.

Ce sunt valorile creştine?

Înainte ca să discutăm despre păstrarea valorilor creştine este necesar să dăm o definiţie a acestora. Se pare că oamenii de multe ori confundă valorile general umane cu cele creştine. Fiind în slujba lui Hristos am avut prilejul să le vestesc Evanghelia şi să-i învăţ Cuvântul lui Dumnezeu pe oamenii din diferite ţări ale lumii. Am văzut că minciuna este condamnată de budişti, de hinduşi, de musulmani, etc. Deci, onestitatea este o valoare care descrie toate aceste religii şi ele sunt general umane, pentru că chiar şi cei care nu sunt adepţii unei religii tot respectă pe oamenii oneşti, sau cel puţin pun preţ pe această calitate. Am putea continua lista aceasta de valori care sunt caracteristice pentru multe religii ale lumii şi care sunt general umane. Aceste valori fac parte din credinţa creştină, dar ele nu sunt esenţa creştinismului. Principalele valori creştine sunt definite în Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Iar temelia pe care sunt zidite toate aceste valori este credinţa în Domnul Isus Hristos care aduce naştere din nou prin propovăduirea Evangheliei. Deci, întrebarea noastră este cum se va respecta valoarea Sfintelor Scripturi şi proclamarea Evangheliei Domnului Isus Hristos în cadrul integrării europene?

Uniunea Europeană s-a născut în vreme de apostazie

Europa a trăit vremuri de trezire spirituală până la căderea Imperiului Roman de Apus şi o altă trezire spirituală spre sfârşitul Evului Mediu, în timpul Reformaţiei. Mai ales spre sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI bisericile din Europa trec printr-o perioadă descrisă de Apostolul Pavel astfel, când l-a avertizat pe ucenicul său Timotei:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. (2 Timotei 3:1-5)

Puterea evlaviei este Cuvântul lui Dumnezeu când este studiat, crezut şi trăit de oameni prin puterea lui Dumnezeu. Îmi povesteau prietenii din Anglia şi Olanda că atunci când încercă să argumenteze ceva cu Sfintele Scripturi, oamenii îşi astupă urechile şi nici nu vor să audă, şi aceasta la naţiuni care au fost şi se pretind a fi creştine. Nu este secret că clădirile bisericilor sunt tot mai goale în timpul serviciilor şi ajung să nu fie în stare aşi acoperi cheltuielile de întreţinere. Atunci, sunt nevoiţi să vândă aceste clădiri care ajung să fie magazine, restaurante, iar altele cazinouri şi cluburi de noapte. Apostazia aceasta a fost confirmată încă odată şi la fondarea Uniunii Europene, când nu s-a acceptat în Constituţia Europeană să fie menţionat Numele lui Dumnezeu, sau să se recunoască rolul bisericii şi a creştinismului în dezvoltarea Europei. Aceasta a fost un fel obraznic de a ignora şi ataca valorile creştine.

Uniunea Europeană face export de apostazie

Moldova nu este încă parte din Uniunea Europeană şi nici nu se ştie când va deveni, dar exportul de apostazie din Europa este în plină desfăşurare. Organizaţia homosexualilor Gender-Doc-M este cea care la momentul actual atacă cel mai mult valorile creştine şi general umane ale naţiunii noastre. Acum depun toate eforturile să capete o lege nediscriminare prin care să introducă termenul „orientare sexuală” aşa ca să poată apoi hărţui pe toată lumea, să poată băga la închisoare pe preoţi şi pe toţi cei care nu-i vor accepta când îşi vor spumega neruşinările lor. Pe site-ul oficial al acestei organizaţii, la subsol scrie că site-ul „a fost creat cu susţinerea ambasadei Norvegiei (Bucureşti), Ambasada Olandei (Kiev) şi Ambasada Britanică (Chişinău). Azi finanţatorii sunt: Cordaid, Sida şi Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului.”

Păstrarea valorilor creştine şi integrarea în Uniunea Europeană

 părerea mea despre păstrarea valorilor creştine şi integrarea în Uniunea Europeană

Am vrut doar să vă atrag atenţia că Uniunea Europeană a început demult să distrugă metodic valorile creştine ale ţării noastre şi să exporte apostazia. Sfânta Scriptură spune în acest sens:

Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. (Proverbele lui Solomon 10:16)

Uniunea Europeană este câmp de misiune

După ce în secolele trecute au trimis misionari în toate ţările şi au avut un foarte mare impact la răspândirea mesajului Evangheliei în lume, astăzi ţările din vestul Europei au ajuns să fie un câmp de misiune care cere o urgentă implicare a creştinilor din lumea întreagă prin proclamarea Evangheliei şi facerea de ucenici. Realitatea arată însă că atenţia cea mai mare a misiunilor şi bisericilor din lumea întreagă este îndreptată spre fereastra 10/40 care se consideră a fi zona cea mai puţin evanghelizată din lume. Este adevărat că trebuie să facem misiune în ţările din fereastra 10/40 şi cu multă bucurie mă gândesc la acei mulţi fraţi şi surori din Moldova care lucrează cu dedicare în ţările din această fereastră, aşa încât Evanghelia merge acolo crescând. Nu tot aşa este în ţările Europei de vest, unde, din păcate, apostazia înaintează. Este o nevoie urgentă să ne concentrăm la trimiterea misionarilor care vor proclama Evanghelia şi vor face ucenici în Europa.

În următorul articol voi veni să prezint cu mai multe detalii felul cum sunt atacate valorile creştine de către Uniunea Europeană şi ce cred că avem de făcut ca să păstrăm valorile creştine în ţara noastră şi în întreaga Europă.