Creștinii aduc roade prin vestirea Evangheliei și facerea de ucenici

Întrebare:

Despre ce rod vorbește Domnul Isus în Evanghelia după Ioan 15:1-8? Despre roada Duhului Sfânt menționate în Galateni 5:22-23, sau despre roadele pe care creștinii trebuie să i le aducă Domnului prin vestirea Evangheliei și facerea de ucenici?

Pentru a vedea despre ce rod vorbește Domnul Isus Hristos în textele menționate în întrebarea dată de cititor, trebuie să vedem  contextul în care a fost scris. În Evanghelia după Ioan 15:1-8, Domnul Isus spune următoarele:

 Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roade, El o taie; și pe orice mlădiță care aduce roade, o curăță ca să aducă și mai multe roade. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus. Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți roade, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine, și în cine rămân Eu, aduce multe roade, căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă; apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc, și ard. Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da. Dacă aduceți multe roade, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit, și voi veți fi astfel ucenicii mei”

Domnul Isus folosește această alegorie în formă de imagini, pentru ca ucenicii prezenți lângă El să poată înțelege mai ușor mesajul. Acest pasaj din Biblie are trei personaje principale și anume, Vierul, care îl reprezintă pe Dumnezeu, Vița – pe Domnul Isus și mlădițele, care sunt credincioșii. Din acest text vedem cum aduc mlădițele roade. Unele aduc roade, altele multe roade și altele mai multe roade. De asemenea, vedem cum se poartă Vierul, adică Dumnezeu, cu mlădițele și de ce se poartă așa. Odată ce ai intrat în legământ cu Domnul Isus, trebuie să trăiești fiecare zi potrivit cu adevărul Bibliei. Astfel, îți aduni roade pentru viața veșnică și te bucuri de ele. Evident, dacă rămâi în Isus prin ascultarea de adevăr, lucrezi și aduci roade în lumină, iar tocmai creștinii sunt chemați să fie lumini ai acestei lumi, într-o perioadă când este atâta lipsă de oameni de calitate. Dar ce este mai important decât atunci când roadele tale sunt vizibile pentru toții oamenii? Și toată lumea vede că te raportezi la oameni și la frații tăi și la lumea din jur cu o dragoste neprefăcută, în așa mod oameni îi vor da slavă lui Dumnezeu. Iar când acționezi cu dragoste le spui oamenilor Evanghelia, pentru că te interesează veșnicia lor și, astfel, împlinești și marea poruncă de a face ucenici. În acest context Domnul Isus a spus că:

Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri (Matei 5:16)

Prin urmare, roadele menționate în Evanghelia după Ioan 15:1-8 se referă la faptele care alcătuiesc trăirea neprihănită de zi cu zi a unui copil de Dumnezeu. Și cel ce rămâne în viță aduce roade vrednice de mântuire.

Despre aceeași trăire curată a unui creștin vorbește și Apostolul Pavel. În scrisoarea sa adresată bisericilor din provincia Galatiei, Pavel le spune creștinilor care este manifestarea sau rodul Duhului Sfânt în viața unui mlădițe care aduce rod:

Rodul Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor… (Galateni5:22)

Ca și creștini, nu mai suntem mânați de felul nostru din trecut de trăire. Acum, însă, rodul Duhului trebuie să se manifeste vizibil în viața noastră. Pavel ne învață că Dumnezeu vrea ca creștinii să arate tot timpul roada Duhului Sfânt în viețile lor. Prin urmare, toate calitățile menționate de Pavel sunt un mod practic de trăire a Sfintelor Scripturi. De altfel cum poți să vestești Evanghelia și să faci ucenici dacă în viața ta nu se manifestă rodul Duhului Sfânt? Evident că atunci tu ești o mlădiță care nu aduce rod și aduci multă supărare Vierului. De aceea fie ca să trăim călăuziți în fiecare zi a vieții noastre de Duhul Sfânt și să nu uităm că cei care sunt ai lui Hristos sau ai Viței, “și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei” și aduc roade vrednice de pocăința lor. Dumnezeu să te ajute să trăiești și să spui Evanghelia la cât mai mulți oameni pentru ca să aduci rod în Împărăția Sa.