De ce nu admitem sintagma ”orientare sexuală„ în proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării?

În data de 8 iulie, la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a avut loc o şedinţă de consultare cu publicul pe marginea proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării. Se pare că sala a fost plină ca nici odată pentru că atunci când au întrat colaboratorii ministerului, cineva din ei nu s-a reţinut să-şi arate uimirea de numărul mare al celor prezenţi. Majoritatea covârşitoare au venit să-şi exprime adânca indignare şi să ceară excluderea sintagmei „orientare sexuală” din proiectul de lege. Doamna viceministru Elena Mocanu a întrebat: „De ce sunteţi împotriva acestei sintagme?” Au fost date multe răspunsuri argumentate din partea participanţilor şi pentru că dorim să aducem aceste argumente la cunoştinţa cetăţenilor, voi pune în acest articol câteva din cele care le consider cele mai importante şi alarmante?

Termenul „orientare sexuală” este folosit pentru răspândirea imoralităţii având protecţia legii

Termenul “orientare sexuală” este unul ambiguu şi a fost introdus de activiştii comunităţii LGBT în anii 80 ai secolului trecut cu scopul de a crea ambiguitate şi confuzie care le-a ajutat să promoveze imoralitatea la toate nivelele şi să capete protecţie legală pentru practicile sexuale imorale şi perverse care distrug personalitatea, familia şi societatea întreagă pentru că implică homosexualitatea, pedofilia, zoofilia, sado-mazohism, necrofilia, herontofilia, etc.

În timpul şedinţei, când am văzut cât de mult insistau colaboratorii Ministerului Justiţiei la păstrarea acestui termen in proiectul de lege, am făcut referinţă la cazul din anul trecut, când un homosexual pedofil american a venit şi a molestat peste 15 băieţi din satul Trebujeni şi am întrebat: „Ce orientare sexuală are acel american?” Dna prim-ministru a răspuns că nu ştie şi că trebuie să consulte specialiştii. Aceasta este încă o dovadă că acest termen este unul ambiguu şi este folosit pentru tolerarea acţiunilor de promovare a imoralităţii de cei ce caută aceasta. Şi mai apare o întrebare: De ce la Ministerul Justiţiei au accepta acest termen în proiectul de lege înainte să consulte specialiştii?

Practicile imorale sunt o alegere a omului

Homosexualitatea şi celelalte practici sexuale perverse sunt o alegere a omului. Nimeni nu a fost născut aşa. Activiştii mişcării gay au folosit anterior termenul “preferinţe sexuale” care arată clar că homosexualitatea este o alegere. Pentru a ascunde acest adevăr au introdus termenul ambiguu “orientare sexuală”. Când l-am întrebat pe Doctorul Paul Cameron de la Family Research Institute din SUA despre originea acestui termen am primit următorul răspuns într-un mesaj electronic:

Termenul „preferinţe sexuale” a fost folosit de Alfred Kinsey şi alţi cercetători şi acest termen descrie mult mai clar ce este homosexualitatea – alegerea de a întreţine relaţii sexuale cu persoane de acelaşi sex. Mişcarea gay a inventat termenul „orientare sexuală” pe la mijlocul anilor 1980 ca astfel să combată aspectul alegerii ce se înţelege implicit în termenul „preferinţe sexuale”. Cei ce se numesc învăţaţi şi politicienii au acceptat acest concept ambiguu care a fost ales tocmai din pricina ambiguităţii lui.

Iniţiativa şi elaborarea proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării aparţine homosexualilor

La 6 mai 2006, organizaţia homosexualilor Gender-Doc-M au organizat o conferinţă deschisă. Din dorinţa să înţeleg mai mult ce urmăresc această organizaţie şi care este o eventuală dezvoltare a evenimentelor la nivel de ţară, am decis să merg la conferinţa organizată de ei, folosindu-mă de faptul că erau acceptaţi şi invitaţi oricine a dorit. Subiectul pus in discuţie la acea întrunire a fost „Legea antidiscriminare: structura, experienta si probleme de lobby”. Homosexualii adunaţi spuneau atunci că vor să folosească minorităţile pentru a capata legea antridiscriminare. Vorbitorul Stig Oke Petersson din Suedia, le-a recomandat celor de la “Gender-Doc-M” să se unească cu alte minorităţi cum ar fi oameni cu disabilităţi, minorităţi naţionale, minorităţi religioase şi folosindu-se de ei să reusesască a convinge Legislativul nostru despre necesitatea unei legi antidiscriminare. Homosexualii spuneau că intenţionează să corupă pe deputaţii Parlamentului. Vorbitoarea Antoniţa Fonari, a venit cu o lista de sfaturi pentru homosexuali cum să facă posibilă adoptarea legii antidiscriminare. D-ei a spus că în Parlamentul Republicii Moldova sunt homosexuali nedeclaraţi oficial, care vor susţine această lege şi a sugerat coruperea cu mijloace financiare ale celorlalţi deputaţi pentru ca să facă posibilă adoptarea acestei legi. Unul din vorbitori la conferinţa a fost deputatul în Parlament din partea Partidului Democrat, Dul. Oleg Ţulea, care a spus că împreună cu formaţiunea politică pe care o reprezintă vor opta pentru legea antridsciminare. La încheierea discursuluil, când Dul. Ţulea a solicitat întrebări din partea ascultătorilor, am spus la toţi ascultătorii că am studiat Articolul 15 din Codul Familiei şi Articolul 172 din Codul Penal şi am întrebat care sunt defecţiunile din legea actuală în ce priveşte homosexualii, pentru că eu nu am găsit în aceste articole ceva care i-ar constrânge pe aceste persoane. D-ul Ţulea a încercat să răspundă de mai multe ori, dar nu a putut indica la un exemplu specific limitându-se la raspunsul general că legea nu este perfectă.

În vara anului 2007 s-a format o aşa numită Coaliţie Anti-Discriminare care s-a anunţat deschisă pentru toate organizaţiile care doresc să colaboreze la elaborarea acestui proiect de lege. Pe parcurs nici odată nu au fost invitaţi la şedinţele acestei coaliţii cei care s-au pronunţat împotriva includerii în proiectul de lege a termenului “orientare sexuală”. Aceasta a fost un act de discriminare din partea comunităţii LGBT faţă de societatea întreagă. Persoana de legătură cu publicul şi care a trimis invitaţiile de participare la această coaliţie este Dana Cotici, o membră activă a organizaţiei Gender-Doc-M. La data de 13 septembrie 2007 am trimis un mesaj prin care am cerut să aderăm la această coaliţie şi să participăm la procesul de elaborare a proiectului de lege. La data de 15 septembrie 2007 am primit acest răspuns:

Stimate Vasile Filat, Va multumim mult pentru interesul dumneavoastra de a adera la Coalitia Nediscriminare. Cer scuze pentru mesajul intarziat.Suntem bucurosi sa va avem ca si parteneri si sper sa colaboram cat mai productiv in acest proces pe care l-am inceput. In zilele care urmeaza va fi transmisa o scrisoare oficiala de invitatie a organizatiilor societatii civile care doresc sa devina membri in cadrul Coalitiei Nediscriminare. V-am ruga sa faceti reply la acel email. Cu respect, Dana Cotici

Până în ziua de azi nu am mai primit nici odată nici un fel de invitaţie. Dar am aflat că în Coaliţia aceasta au întrat 8 organizaţii din care doar două reprezintă minorităţi şi anume Gender-Doc-M şi Centrul Naţional al Romilor. Presupun că cititorul a sesizat cum s-a urmărit planul iniţial făcut la conferinţa homosexualilor şi că minorităţile celelalte au fost ignorate categoric la alcătuirea acestui proiect de lege.

Dumnezeu condamnă practicile imorale pe care oamenii vor să le promoveze prin introducerea sintagmei „orientare sexuală”

Dumnezeu este creatorul omului şi a sexualităţii umane. Creatorul a stabilit orientarea sexuală a omului când a spus “De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa”. Celelalte practici sexuale sunt imorale iar homosexualitatea nu este definită în Biblie ca şi o alternativă, ci este numită “urâciune”, “lucru scârbos”, “împotriva firii”, “obicei urât”, “patimă scârboasă” şi un rău care afectează grav societatea întreagă. Conform ultimului recensământ, 93,3% din populaţia ţării noastre s-au declarat creştini a căror credinţă este întemeiată pe preceptele Bibliei şi nu este compatibilă cu acceptarea acestor practici imorale. Din moment ce Ministerul Justiţiei doreşte să accepte acest termen în Lege, vor pune Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, în lista documentelor discriminatorii. Putem noi, o naţiune creştină să acceptăm o astfel de necinstire a Sfintelor Scripturi?

Introducerea sintagmei „orientare sexuală” este o violare a Constituţiei Republicii Moldova

Legislaţia ţării noastre asigură protecţia fiecărui om şi nu conţine nici un fel de prevederi discriminatorii cu privire la reprezentanţii comunităţii LGBT. Punctul 2 din articolul 16 al Constituţiei Republicii Moldova spune:

Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Autorii proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării, în primul capitol au copiat criteriile din Constituţie chiar în ordinea cum sunt ele scrise la articolul 16, dar apoi au depăşit şi violat Constituţia prin adăugarea criteriului „orientare sexuală” şi a câtorva altele ca să îndreptăţească adăugarea acestuia. Iată ce spune acest prim articol din proiectul de Lege.

Scopul prezentei legi este asigurarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova a drepturilor egale şi a tratamentului egal în sfera politică, economică, socială, culturală, şi în alte sfere ale vieţii în vederea prevenirii şi combaterii discriminării după criteriile de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, culoare, sex, vîrstă, stare a sănătăţii, dizabilitate, orientare sexuală, opinie politică, statut social, apartenenţă la o categorie de persoane defavorizate, precum şi pe bază de orice alt criteriu.

Proiectul acesta de lege este o violare a legii fundamentale a statului – Constituţia. Noi nu putem accepta această mare nedreptate.

Ţările care au acceptat termenul „orientare sexuală” au mari probleme

Ţările care au acceptat acest termen în legislaţia lor trec acum prin mari probleme şi familiile sunt într-o continue distrugere, iar Parlamentul European a anunţat într-un raport recent că în Uniunea Europeană instituţia familiei este în prag de colaps. La fiecare 30 de secunde în Uniunea Europeană este făcut un avort şi un divorţ. În anul 2007 s-au născut cu un milion mai puţini copii decât în 1998 şi acum în Uniunea Europeană sunt mai mulţi pensionari decât adolescenţi. Nu dorim să se întâmple acelaşi fenomen rău şi în ţara noastră.

Homosexualii nu sunt discriminaţi în Republica Moldova

Activiştii şi reprezentanţii comunităţii LGBT nu au indicat până acum la nici un caz specific de discriminare pe teritoriul Rep. Moldova. Pe de altă parte au fost înregistrate multe cazuri de abuz sexual şi răspândire metodică a practicilor imorale de către reprezentanţii acestei comunităţi.

Homosexualii numesc “discriminare” nedumerirea şi indignarea oamenilor. La aceeaşi conferinţă din 6 mai 2006, Dna Leah Ariel, colaboratoare a organizaţiei “Gender-Doc-M” a ţinut un discurs prin care a încercat să arate în ce fel sunt discriminate lesbienele în ţara noastră şi majoritatea exemplelor le-a adus din experienţa personală numind discriminare următoarele lucruri: părinţii s-au dezis de la ea în clipa când s-a declarat lesbiană; soţul a divorţat când a aflat de perversiunea practicată de ea; când a chemat salvarea şi au întrebat-o cine mai este acasă, nu a ştitu cum să-şi numească partenera ei sexuală şi a trebuit să spună “prietena” ca să fie acceptată de lucrătorii de la salvare; când au mers cu copilul la spital, să între la medic cu copulul i-au dat voie doar mamei iar partenerei nu; partenera nu poate înfia copilul, şi dacă ea pleacă la odihnă, atunci nu mai are cu cine să lase copilul; când a mers la dansuri sau în parc şi au început să se sărute şi îmbrăţişeze cu partenera, oamenii priveau straniu şi le-au mustrat de neruşinarea lor; când merg la medici şi le spun despre orientarea lor sexuală, medicii îi indreaptă la psihiatru pentru lecuire.

Astfel am înţeles că atât Doamna Leah Ariel, cât şi ceilalţi de la organizaţia “Gender-Doc-M” pledează pentru o lege, conform căreia, să fie judecaţi părinţii, soţul, medicii, şi toţi oamenii care au privit nu cum ar fi vrut ei. D-ul Alexei Marcicov, conducătorul organizaţiei Gender-Doc-M, a mai specificat, că ei vor cere ca legea aceasta să prevadă pedepsirea oricui ţine discursuri ce provoacă la ura şi a dat exemplul când au mers la o întâlnire cu ofiţeri majori din poliţie şi acolo, unul din ofiţeri, s-a sculat, a întrerupt seminarul şi a spus că homosexualii trebuiesc pedepsiţi cu moartea. Aici D-lui a apelat la viclenie şi obrăznicie , dar am avut ce să-i răspund, pentru că am primit şi eu la e-mail informaţii specifice despre acest caz, şi ştiu cu certitudine că ofiţerul de poliţie nu a spus aşa, ci  a spus  că este creştin şi nu va accepta să asculte un astfel de seminar pentru că, potrivit Sfintelor Scripturi, sodomia este un păcat vrednic de moarte.  Deci, sub pretext de toleranţă şi antidiscrimnare, homosexualii urmăresc să fie adoptată o lege prin care vor avea toată libertatea în promovarea imoralităţii şi perversiunii, iar noi să fim judecaţi şi pedepsiţi pana şi pentru că nu vom putea să privim la desfrâul lor cum se aşteaptă şi ar dori ei.

Pe de altă parte, singuri homosexualii, pe portalul lor http://www.gaytimes.co.uk scriu că homosexualitatea a fost legalizată în Republica Moldova în anul 1995, că a fost modificat Codul Penal şi Codul Familiei şi că homosexualii deţin 5 cluburi şi un restaurant în ţara noastră. Ei singuri au recunoscut că nu sunt discriminaţi în ţara noastră şi au scris:

Noul Cod Penal prevede pedeapsă pentru discriminare în bază de rasă, sex, limbă, religie, convingeri politice şi alte convingeri, sau în bază de oricine socială sau naţională. Această lege poate fi interpretată în favoarea comunităţii gay-lor şi lesbienelor. Articolul 177 a noului Cod Penal administrează pedeapsa pentru violarea dreptului la viaţa privată, care de asemenea este un mare pas înainte şi poate fi folosit de homosexuali pentru protecţia drepturilor lor. conform referinţei făcute la 10 iulie 2008)

Trebuie să luăm urgent atitudine

Înainte de şedinţa din 8 iulie, cetăţenii au adunat peste 20.000 de semnături pentru excluderea acestui termen. Cei mai mulţi din participanţii la şedinţă am găsit că este foarte important să continuăm această campanie de colectare a semnăturilor pentru excluderea termenului „orientare sexuală” din proiectul de lege şi semnăturile să fie trimise la adresa Parlamentului care este:

Parlamentul Republicii Moldova
bul. Ştefan cel Mare 105
Chişinău, MD-2073

Să luăm atitudine, să acţionăm şi să ne rugăm la Dumnezeu să ne păzească ţara şi viitorul de acest mare rău care a venit asupra noastră a tuturor.