Să nu te atingi de drepturile unui orfan

Drepturile unui  orfan sunt tot mai des încălcate în societea noastră. Am avut azi o discuţie cu un tânăr creştin, care este nedreptăţit de oamenii care stau în poziții sociale mai mari. Doresc să prezint situaţia lui Ciprian (aşa este numele tânărului menţionat) şi apoi, cum priveşte Dumnezeu la aceste asupriri şi care sunt consecinţele pentru oamenii ce le practică.

Ciprian este student la Universitatea Tehnică din Moldova în anul III. Este unicul copil la mama sa și a crescut fără tată. Este un băiat excepţional de ager, dornic să înveţe lucruri frumoase. La începutul anului II de Universitate, în prima zi la lecţie, profesoarea T.M., care este şi doctor habilitat în ştiinţe economice, a întrebat cine din studenţi se pricepe în matematică şi computer ca s-o ajute puţin la catedră. Ciprian s-a oferit să ajute, ca apoi să descopere că ajutorul solicitat nu a fost chiar atât, profesoarea cerându-i să rămână după lecţii, să vină duminicile de dimineaţă până seara, timp de un an, ca să-i scrie teza de doctorat, să facă calcule pentru ea, corectări, etc. În nesimţirea ei, această doamnă nici măcar nu avea grijă să-i aducă ceva de mâncare şi atunci când el îşi cerea voie să meargă acasă, îl certa şi ameninţa că nu va vedea notă la obiectul ei. Ciprian ştia materialul la obiectul predat de ea la cel mai înalt nivel, dar nota pe care i-o punea “ca şi recompensă pentru munca făcută” nu depăşea 9. Într-o zi, când Ciprian nu a mai fost în stare să facă faţă pretenţiilor crescânde şi a cerut să fie eliberat din această “solicitare de ajutor”, profesoara i-a spus că el va fi exmatriculat. Aşa şi a fost. Din pricina că nu a avut să plătească banii la timp pentru contract şi chiar dacă avea media 9,6, Ciprian s-a trezit exmatriculat. A scris o cerere la Ministerul Educației, Culturei și Cercetării ca să-i fie făcută reducere din plata pe care trebuia să o achite pentru contract şi a primit foarte repede un răspuns pozitiv. Acum însă, tot nu poate fi înmatriculat înapoi din motiv că profesoara T.M. spune că nu a dat un examen la ea, acesta fiind susținut încă cu mult timp înainte. Ce crede această doamnă? Se pare că ea nu ştie Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la faptele ei şi la această situaţie. Acum, când Ciprian vrea să meargă să soluţioneze situaţia, doar când îl vede în biroul ei, înainte ca să spună el ceva, ea strigă: “Ieşi afară!”

Orfanul – Dumnezeu îl protejează

Iată ce spune Dumnezeu în cartea Exod 22:22-24:

Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan. Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele; mînia Mea se va aprinde, şi vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rămînea văduve, şi copiii voştri vor rămînea orfani.

Dumnezeu nu Se lasă batjocorit şi spune clar că copiii celor care calcă drepturile orfanilor vor ajunge orfani. Cum? Dumnezeu va curma repede zilele celor care procedează astfel.

Şi dacă ar fi doar profesoara T.M. cea care procedează în felul acesta… Dar mai sunt şi alţii. După terminarea anului II, în baza notelor înalte, i se cuvenea lui Ciprian să primească bursă în sumă de 220 lei. Când a mers să-şi ia prima bursă, la decanat i s-a spus că va primi o bursă socială de 120 lei şi că dacă mai pune întrebări, nici pe aceasta nu o va primi. Şi ce credeţi? A primit bursa doar pănă la jumatate de an şi apoi, când a mers următoarea dată să ia bursa, i s-a spus că sunt mulţi studenti care învaţă bine şi că nu sunt bani ca să-i poată da şi lui bursă. Chiar trebuiau banii să se termine la un orfan?

De ce procedează astfel oamenii? Pentru că în ochii lor orfanul este lipsit de orice protecţie omenească. Ei au uitat că Dumnezeu este Cel care îi protejează direct pe orfani şi care nu va întârzia să intervină.

Pocăiește-te dacă ai încălcat drepturile orfanilor

Dacă eşti cumva unul care te atingi de drepturile vreunui orfan ca să-l asupreşti, te îndemn să te opreşti din această practică rea, care îţi va aduce consecinţe grave. Mergi chiar azi sau mâine şi întoarce acelui orfan tot în ce l-ai nedreptăţit şi cere-ţi iertare de la el. Şi de azi înainte, fii unul care protejează orfanul, văduva, străinul şi pe oricine care este în suferinţă şi lipsă. În felul acesta vei reflecta caracterul lui Dumnezeu. Şi nu este suficient doar atât. Prin faptul că ai asuprit pe orfani sau pe oricine din categoriile enumărate mai sus, ai supărat faţa lui Dumnezeu, ai păcătuit şi te aşteaptă pedeapsa. Dumnezeu spune că…

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Vină la Domnul Isus, recunoaşte-ţi păcatul tău, pocăieşte-te şi apoi trăieşte o viaţă sfântă în ascultare de El.