De ce unii nu pot scăpa de păcatul masturbării?

Legătura dintre privitul pornografiilor și masturbare

Întrebare:

Sunt băiat şi mă lupt cu masturbarea pe care o practic de mult. Sunt de la casa de copii şi acolo am fost forţat să întreţin relaţii sexuale cu mai mulţi băieţi. De atunci mă lupt ca să nu mai fac acest lucru, dar privesc filme pornografice şi în timpul acela mă masturbez. Oare de ce? De ce? Vă rog ajutaţi-mă.

Este trist să aflu la ce ai fost supus şi cât de rău te-a afectat aceasta. Dar, Dumnezeu are vindecare pentru inima oricărui om şi poate vindeca şi inima ta dacă vei veni la El din toată inima. Legătura dintre privitul pornografiilor și masturbare este mare, ele de fapt sunt strâns legate între ele.

Privitul pornografiilor este imoralitate

Nu te vei putea izbăvi de păcatul masturbării sau de altele similare până nu vei înceta să priveşti pornografii. Privitul imaginilor pornografice este un păcat similar celorlalte păcate sexuale, pentru că prin pornografii omul îşi otrăveşte mintea şi apoi nu se mai poate abţine de la înfăptuirea acestor păcate. Domnul Isus a spus în predica de pe munte astfel:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. (Matei 5:27-30)

Vezi, să priveşti la o femeie ca să o pofteşti, este tot aşa cum ai săvârşi curvie cu ea. De aceea, un bărbat trebuie să înveţe să-şi controleze gândurile şi să nu se supună la imagini sau lucruri de altă natură care îi provoacă gânduri sexuale păcătoase.

Fă un legământ cu ochii tăi

Iov a fost un om foarte neprihănit, şi în cartea care îi poartă numele, s-a împărtăşit cu secretul lui de a depăşi ispita sexuală:

Făcusem un legământ cu ochii mei şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. (Iov 31:1)

Trebuie urgent să încetezi a mai privi pornografii şi orice alte lucruri care îţi otrăvesc mintea ca să te poţi elibera de păcatul masturbării.

Aşa să te ajute Dumnezeu.