Când primim iertarea păcatelor şi Duhul Sfânt? În ziua pocăinţei sau la botez?

Întrebare:

Ajutaţi-mi să mă clarific cu privire la mântuirea sufletului. Când omul primeşte salvare, iertarea păcatelor, naştere din nou şi Duhul Sfânt? În momentul pocăinţei sau la botez? Ce perioadă trebuie să treacă de la ziua pocăinţei până la ziua botezului? Poate să existe o situaţie când au trecut 10 ani după pocăinţă şi în toată această perioadă omul să fi frecventat biserica şi să se fi considerat creştin bun fără să primească botezul?

Din felul cum a fost adresată întrebare mă bucur să văd că autorul înţelege că naşterea din nou şi primirea Duhului Sfânt au loc odată cu primirea iertării pentru păcate şi a mântuirii. Acum, partea centrală a întrebării este când au loc toate acestea? În ziua pocăinţei sau a botezului?

Omul este născut din nou şi primeşte Duhul Sfânt atunci când crede din toată inima în Domnul Isus Hristos, când îşi cere iertare pentru păcatele săvârşite şi printr-o hotărâre din inimă întră în Noul Legământ.

Biblia prezintă mai multe cazuri când în aceeaşi zi sau noapte, cei ce se pocăiau, adică care intrau în legământ cu Mântuitorul, erau botezaţi. Astfel, în aceeaşi zi s-au botezat cei ce s-au pocăit la Cincizecime, famenul etiopian, temnicerul din Filipi şi familia lui care au crezut (ei au fost botezaţi în aceeaşi noapte).

Tot odată, Biblia prezintă situaţii când apostolii nu se grăbeau să boteze până nu erau convinşi că oamenii înţelegeau semnificaţia botezului. Când a aflat despre problemele apărute în biserica din Corin, apostolul Pavel a scris:

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” – „Şi eu, al lui Apolo!” – „Şi eu, al lui Chifa!” – „Şi eu, al lui Hristos!” – Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp şi Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. Da, am mai botezat şi casa lui Stefana; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. (1 Corinteni 1:10-17)

Textul arată că Apostolul Pavel nu se grăbea să-i boteze pe oameni până nu era deplin convins că ei înţeleg esenţa Evangheliei şi până nu o primesc în inimă. Cu părere de rău, mai târziu, diferite confesiuni au încetat să urmeze Scripturile şi au căutat să boteze cât mai mulţi oameni fără să verifice în ce măsură cei botezaţi au înţeles şi trăiesc mesajul Evangheliei.

Vă invit să citiţi şi articolul “Cât timp trebuie să treacă de la pocăinţă până la ziua botezului?” unde am scris şi despre cei care se consideră creştini dar nu doresc să se boteze.