Ce este norocul și ghinionul?

Un cititor al articolului ”De ce este considerată cifra 13 cu ghinion?” a adresat următoarea întrebare:

Părinte, am o întrebare. Din ce știu eu Dumnezeu interzice să chemi norocul. Eu știu că norocul este un demon din fundul iadului. Atunci, teoretic, ghinionul ce este? 

 

Cuvântul “noroc” este foarte răspândit și utilizat în sensuri diferite la români. Cu el mulți oameni obișnuiesc să se salute, este o urare de pahar când beau vin sau la despărțire. Avem ansambluri muzicale, posturi de radio, denumiri de produse, firme etc. care și-au ales acest termen. Mi se pare că uneori oamenii ajung să-l folosească fără se mai gândească la sensul lui, cum se întâmplă și cu alte cuvinte. De exemplu, acum am sărbătorit Paștele și toți oamenii se salută cu salutul “Hristos a înviat!”, dar sunt sigur că există mulți care nu se gândesc  la sensul acestui salut.

Pentru prima dată aud afirmația că norocul ar fi un demon din fundul iadului. În acest articol vreau să vă prezint ce spune Biblia despre noroc și care trebuie să fie atitudinea ucenicului lui Isus Hristos față de acesta.

Cine crede în noroc Îl nesocotește pe Dumnezeu

Cuvântul “noroc” îl întâlnim de cinci ori în traducerea Bibliei făcută de preotul Dumitru Cornilescu. Prima mențiune este în capitolul 30 al cărții Geneza când Leea și Rahela s-au pus în competiție cine din ele vor naște mai mulți copii lui Iacov. Leea a născut copii, dar Rahela pentru că era stearpă, a dat pe roaba sa Bilha lui Iacov ca să nască copii prin ea.

Când a văzut Leea că nu mai naşte, a luat pe roaba sa, Zilpa, şi a dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu. „Cu noroc!” a zis Leea. De aceea i-a pus numele Gad. (Geneza 30:9-11)

Leea a mai născut alți patru fii înainte de aceasta și prin numele care le-a dat fiecăruia din ei și-a manifestat atașarea față de Dumnezeu și relația pe care o avea cu El, dar și așteptările pe care le avea de la Domnul.

Domnul a văzut că Leea nu era iubită; şi a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Leea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben; „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut mâhnirea mea, şi acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit.” A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu; şi a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită şi mi-a dat şi pe acesta.” De aceea i-a pus numele Simeon. Iar a rămas însărcinată şi a născut un fiu; şi a zis: „De data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi. A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu; şi a zis: „De data aceasta voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele Iuda. Şi a încetat să mai nască. (Geneza 29:31-35)

În cazul nașterii lui Gad (noroc) nu a mai spus nimic de Dumnezeu și astfel ne lasă să credem că a privit nașterea lui ca o supriză neașteptată, dar fără implicarea Lui. Cred că aceasta a fost o manifestare a dezamăgirii de moment pentru așteptările ei pe care le-a avut de la Dumnezeu în legătură cu nașterea celorlalți fii și care nu s-au împlinit așa cum a dorit ea.

Credința în noroc este idolatrie

În capitolul 65 din cartea care îi poartă numele, proorocul Isaia condamnă poporul Israel pentru idolatria la care s-au dedat. El enumeră diferite manifestări ale acesteia și a scris astfel:

Dar pe voi care părăsiţi pe Domnul, care uitaţi muntele Meu cel sfânt, care puneţi o masă „norocului” şi umpleţi un pahar în cinstea „sorţii”, vă sortesc sabiei, şi toţi veţi pleca genunchiul ca să fiţi înjunghiaţi; căci Eu am chemat, şi n-aţi răspuns, am vorbit, şi n-aţi ascultat, ci aţi făcut ce este rău înaintea Mea şi aţi ales ce nu-Mi place.” (Isaia 65:11-12)

Oamenii cărora le-au fost adresate aceste cuvinte au urmat cândva pe Dumnezeu și s-au închinat pe muntele Lui cel sfânt, dar acum nu-L mai recunosc, ci pun o masă norocului și urează paharul în cinstea sorții. Ei vor și așteaptă noroc, dar faptul că au părăsit pe Dumnezeu le va aduce consecințe grave, căci vor muri de sabie și vor fi robiți.

De ce oamenii părăsesc pe Dumnezeu și aleg să creadă în noroc? 

Pentru că așa le este comod. Crezând în noroc, ei nu mai fac legătură între cauză și efect, între fapte și consecințe. Lor le place să creadă că destinul favorabil este un rezultat al unei urări sau pahar băut cu vin, sau un talisman, sau mai știu ce altă formă de a chema norocul, dar nu leagă întâmplările vieții cu faptele pe care le fac. Dumnezeu ne spune în Biblie astfel:

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. (Galateni 6:7)

Nu poate fi altfel. Dacă ar fi să dispară legătura aceasta între fapte și consecințe, atunci ar însemna că Dumnezeu se lasă batjocorit. De aceea, nimeni să nu se încumete a fugi de consecințele faptelor sale, crezând în noroc. Proorocul Amos a mustrat pe oamenii din vremea lui care s-au îndepărtat de Dumnezeu și căutau să primească direcție de la idoli, de la astrologie, zodiac etc. După ce îi mustră pentru toate aceste păcate, Amos i-a avertizat cu privire la consecințe și le-a spus să nu se aștepte la noroc, căci:

Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe! (Amos 5:19)

Creștinii nu se tem de ghinion

Ghinionul este nenoroc, adică opusul norocului. Unii oameni care nu-L cunosc și nu-L recunosc pe Dumnezeu se tem de ghinion și dacă aud ceva la horoscop care îi sperie sau dacă le trece o pisică neagră calea, ei sunt gata să renunțe la toate planurile pentru acea zi și să se întoarcă acasă. Ucenicii lui Hristos nu se tem de ghinion, pentru că ei știu și cred Cuvântul lui Dumnezeu care spune:

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

Iar atunci când li se întâmplă nenorociri sau încercări, creștinii nu-și pierd inima și nici bucuria, căci ei știu și cred Cuvântul lui Dumnezeu care spune astfel:

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4)

Înainte de nunta noastră cu soția a plouat toată săptămâna și sâmbătă, când a fost nunta, a turnat cu găleata. Îmi amintesc cum surorile mele erau foarte întristate, ba chiar le-am văzut și plângând. Pe mai mulți i-am auzit spunând că, uite, am avut nenorocul să rămân orfan de mic și nici la nuntă tot nu aveam noroc. Nu eram credincios, dar nu am luat prea mult seama la aceasta. Numai că lucrurile au fost altfel. Chiar dacă în satul nostru în aceeași seară au fost 5 nunți și una pe aceeași stradă, nu departe, au venit foarte mulți nuntași și a fost o nuntă de neuitat. Când am mers să le achit muzicanților, m-am pregătit să le dau cu 100 de ruble mai mult decât făcusem înțelegerea, pentru că, bieții, au cântat toată nunta sub ploaie. Dar ei, plini de bucurie, mi-au întors acei bani și mi-au mai dat încă de la ei 100 de ruble ca și cadou de nuntă și au spus că de când cântă ei pe la nunți nu s-au mai bucurat nuntații așa de mult ca la nunta noastră.

Drag cititor, dacă ai crezut până acum în noroc sau în ghinon, sau dacă mai crezi și acum astfel, încetează. Crede în Dumnezeu din toată inima și alege să devii ucenicul lui Isus Hristos. Începe să studiezi Biblia și să mergi la biserica unde este propovăduit Cuvântul curat al lui Dumnezeu. Dacă locuiești în Chișinău sau în apropiere, te invit la studiul biblic care se face la Biserica “Buna Vestirea” la orele 18:00 în fiecare zi de joi. Adresa noastră este str. Ciocârliei 2/8, regiunea Telecentru. Alege să fii ucenicul lui Isus Hristos ca să trăiești aici pe pământ o viață frumoasă și ca să ai parte de moștenire în Împărăția Cerurilor.