De ce este considerată cifra 13 cu ghinion?

Întrebare:

Unii spun că cifra 13 este cu ghinion şi că este a necuratului. Alții zic ca dimpotrivă, le merge bine cu acesta cifra. Ce spune biblia?

De ce este considerată cifra 13 cu ghinion?Oamenii fac multe speculaţii pe seama acestei cifre. Într-un reportaj de dat la ProTV o doamnă care se pretinde a fi specialistă spunea că cifra 13 este cu ghinion pentru că Iuda a fost al 13 apostol şi el l-a trădat pe Domnul Isus. Doamna în cauză nu are nici cea mai elementară cunoaştere a Sfintelor Scripturi.

Cum iti influenteaza viata cifra 13? Afla de la Neti Sandu

StirileProTV.ro

Nu este scris nimic în Biblie despre cifra 13 în sens rău sau că ar fi cu ghinion. În traducerea Bibliei după Dumitru Cornilescu cuvântul “treisprezece” este folosit de 24 de ori şi doar în Vechiul Testament. Iată aceste pasaje:

Geneza 14:4

Timp de doisprezece ani fuseseră supuşi lui Chedorlaomer; şi în anul al treisprezecelea s-au răsculat.

Geneza 17:25

Fiul său, Ismael, era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său.

Numeri 29:13

Să aduceţi ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur.

Numeri 29:14

Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci,

Iosua 19:6

Bet-Lebaot şi Şaruhen; treisprezece cetăţi şi satele lor;

Iosua 21:4

Au tras la sorţi pentru familiile chehatiţilor; şi leviţii, fiii preotului Aaron, au avut prin sorţi treisprezece cetăţi din seminţia lui Iuda, din seminţia lui Simeon şi din seminţia lui Beniamin;

Iosua 21:6

Fiii lui Gherşon au avut prin sorţi treisprezece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din jumătate din seminţia lui Manase, în Basan.

Iosua 21:19

Toate cetăţile preoţilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetăţi şi împrejurimile lor.

Iosua 21:33

Toate cetăţile gherşoniţilor, după familiile lor, erau treisprezece cetăţi şi împrejurimile lor.

1 Împăraţi 7:1

Solomon şi-a mai zidit şi casa lui şi a ţinut treisprezece ani până când a isprăvit-o de tot.

1 Cronici 6:60

şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.

1 Cronici 6:62

Fiii lui Gherşon, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase în Basan.

1 Cronici 24:13

al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab;

1 Cronici 25:20

al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

1 Cronici 26:11

Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii şi fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece.

Estera 3:12

Logofeţii împăratului au fost chemaţi în a treisprezecea zi a lunii întâi şi au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oştirii, dregătorilor fiecărui ţinut şi căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahaşveroş şi au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului.

Estera 3:13

Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ţinuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare şi să piardă pe toţi iudeii, tineri şi bătrâni, prunci şi femei, şi anume într-o singură zi, în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, şi să li se prade averile.

Estera 8:12

Aceasta să se facă într-o singură zi, în toate ţinuturile împăratul Ahaşveroş, şi anume în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar.

Estera 9:1

În luna a douăsprezecea, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca şi hotărârea împăratului şi când vrăjmaşii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmaşilor lor.

Estera 9:17

Aceste lucruri s-au întâmplat în a treisprezecea zi a lunii Adar. În ziua a paisprezecea, iudeii s-au odihnit şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi de bucurie.

Estera 9:18

Cei ce se aflau la Susa s-au strâns în ziua a treisprezecea şi a paisprezecea, dar în ziua a cincisprezecea s-au odihnit şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi de bucurie.

Ieremia 1:2

Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,

Ieremia 25:3

„De la al treisprezecelea an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt douăzeci şi trei de ani de când mi-a vorbit cuvântul Domnului; v-am vorbit, v-am vorbit de dimineaţă, şi n-aţi ascultat.

Ezechiel 40:11

A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porţii, care era de zece coţi, şi lungimea porţii, care era de treisprezece coţi.

Cum vedeţi, nu există nici un motiv biblic întemeiat ca să considerăm că cifra 13 este cu ghinion.