Ce spune Biblia despre horoscop?

Horoscopul a devenit atât de obișnuit în viața oamenilor, încât cele mai multe ziare și reviste au rezervate câte o rubrică pentru el, iar la televizor zilnic apare cineva ca să anunțe horoscopul. Ce spune Dumnezeu despre aceasta și ce efect are asupra oamenilor horoscopul?

Practica horoscopului este păcătoasă

Dumnezeu spune în cartea Deuteronom 18:10–14:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronom 18:10-14)

Astrologia nu este o știință bazată pe fapte, ci potrivit Bibliei este “un meșteșug de ghicitor, de cititor în stele” cu scopul de a “vesti viitorul”. Oricine face acest lucru este o urâciune înaintea Domnului. Cine se face vinovat de acest păcat? Atât cel ce ghicește, cât și cel care apelează la ghicitor pentru a afla viitorul. Consecințele pentru ambele părți vor fi în aceeași măsură de grave. Vă dați seama ce blestem este asupra celor care practică aceste lucruri până și la televiziune și ziare și cât necaz și blestem atrag ei asupra oamenilor, care conștient sau din ignoranță apelează la “serviciile” lor.

Ghicitorii în stele nu pot spune adevărul

În timpul proorocului Ieremia, doar el singur vestea poporului din Iuda că vor merge în robia Babiloniană. Toți ceilalți prooroci mincinoși, ghicitori în stele, cei ce spuneau horoscopul, vesteau pace și liniște. Iată ce spune Dumnezeu și cu privire la zodiac:

De aceea, să n-ascultaţi pe proorocii voştri, pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe cititorii voştri în stele, şi pe vrăjitorii voştri, cari vă zic: ,Nu veţi fi supuşi împăratului Babilonului!” (Ieremia 27:9 )

Tot poporul a mers în robie, așa cum a vestit Dumnezeu și nu cum o spuneau cititorii în stele. Horoscopul este o unealtă a diavolului prin care sunt vestite o parte mare de lucruri ce se împlinesc, ca astfel să strecoare în viața omului minciuna cu privire la lucrurile esențiale, ca astfel să-l îndepărteze de Dumnezeu. Nu te lăsa înșelat.

Horoscopul nu este revelație de la Dumnezeu

Capitolul 2 din cartea proorocului Daniel relatează despre împăratul Nebucadnețar al Babilonului, care a avut un vis groaznic, dar nu a reținut visul. El a chemat toți cititorii în stele și le-a cerut să-i spună visul și interpretarea lui. Nimeni din ei nu au fost în stare să facă potrivit cu porunca împăratului și când s-a înfățișat Daniel în fața împăratului cu răspunsul, a spus:

,,Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sînt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întîmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe cari le-ai avut în patul tău.” (Daniel 2:27-28)

Niciodată să nu apelezi la horoscop, pentru că acesta nu este o relevație de la Dumnezeu, ci este o urâciune, care te îndepărtează de la adevărul lui Dumnezeu. Această practică distruge viața tuturor celor ce o urmează.

Oamenii care practică horoscopul au o condamnare eternă

În pasajul din cartea Deuteronom, ghicitul în stele este pus pe același cântar cu vrăjitoria și este calificat ca una din practicile vrăjitoriei. Ultimul capitol al ultimei cărți din Biblie – Apocalipsa, scrie și următoarele cuvinte:

Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. (Apocalipsa 21:8)

Dacă ai practicat până acum horoscopul, renunță azi definitiv la această practică urâcioasă înaintea lui Dumenezeu. Pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu și apoi cumpără-ți o Biblie, caută o biserică și un grup de oameni cară studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Fă-ți o disciplină să studiezi ca să cunoști caracterul lui Dumnezeu, care dorește să-ți dea un viitor și o nadejde și care are toată puterea să facă aceasta.