Cum poate un musulman să se convertească la creştinism ?

converitre

Întrebare:

Cum poate la noi in ţară un musulman să se convertească la creştinism, mai exact în Bucureşti ? Unde anume pot să mă duc cu el să se convertească ? 

Nu aş dori să puneţi pe umerii acestei persoane o povară pe care el nu o poate duce. Totuși, având în vedere că convertirea la islam diferă de cea la creştinism, trebuie să ţineţi cont de următoarele lucruri:

Ce este important să înţeleagă un musulman înainte de a deveni creştin ? 

 1. În islam nu s-a pus niciodată accentul pe relaţia omului cu Dumnezeu. Islamul este o religie, nu o relaţie cu Cel Prea Înalt. De aceea musulmanul, trebuie să înţeleagă că creştinismul nu este doar o religie, ci o relaţie personală cu Isus Hristos. A deveni creştin, înseamnă a avea o relaţie strânsă şi apropiată cu Domnul Isus Hristos.
 2. A te converti la creştinism, nu înseamnă doar a schimba religia, ci în primul rând credinţa.
 3. Când musulmanul se converteşte de la islam la creştinism, aceasta aduce cu sine multe persecuţii. Nu am cunoscut încă nici un musulman, care s-ar fi convertit la creştinism şi să nu fi fost persecutat pentru aceasta. De aceea, prietenul dvs trebuie să ştie care vor fi “consecințele” în urma acestui pas. Când Domnul Isus a chemat pe oameni să-l urmeze, El nu le-a spus:“Urmaţi-Mă pe mine şi nu veţi avea probleme”. Dimpotrivă, chemându-i la El, le-a spus aşa:

… „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. (Luca 9:23)

Ce trebuie să facă musulmanul care doreşte să devină creştin ? 

Domnul Isus Hristos deja a făcut totul! Noi nu ne mântuim prin ceea ce facem, ci prin ceea ce credem! A fi creştin, aşa cum am spus mai sus, nu este o acceptare exterioară, un ritual exterior, ci o dedicare lăuntrică, prin credinţă, în Domnul Isus Hristos. Unicul lucru, pe care trebuie să-l faci, este să crezi din toată inima. Poate te întrebi,

Ce anume trebuie să creadă musulmanul ca să devină creştin ?

În primul rând că,

 1. Domnul Isus = Dumnezeu. Orice musulman va spune că el crede în Isus, dar este această credinţă una conform Sfintelor Scripturi ? Domnul Isus în Biblie se descoperă ca Dumnezeu. Crede el aceasta ? Nu poţi fi salvat, nu poţi deveni creştin, dacă nu crezi şi nu accepţi acest lucru.
 2. Domnul Isus = Jertfa de ispășire . Musulmanii neagă jertfa mântuitoarea a Domnului Isus, dar Biblia spune aşa:

  El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.(Filipeni 2:6-8) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

  Isus a fost sută la sută Dumnezeu şi om. El a fost Unicul care a trăit pe acest pământ fără păcat. De aceea a şi putut să se aducă jertfă de ispăşire pentru noi. Islamul învaţă o minciună şi anume că nu Isus, ci un tâlhar a luat chipul Lui Isus şi a murit în locul Lui. Totuşi musulmanul se poate mântui doar crezând şi acceptând că El(Isus), care era Dumnezeu, a devenit şi om, pentru ca să fie jertfa desăvârşită pentru păcatele întregii omeniri, iar a treia zi să învie din morţi. Numai crezând acest lucru, te poţi mântui şi deveni cu adevărat creştin.

 3. Sfânta Treime. Musulmanii se opun adevărului despre Sfânta Treime. Dar fără acceptarea acestui adevăr fundamental, nu poţi fi mântuit şi respectiv nu poţi fi creştin… Un om al lui Dumnezeu a spus aşa ““Dacă va încerca cineva să înţeleagă până la urmă Sfânta Treime, poate să-şi piardă mintea, dar dacă o va tăgădui – îşi va pierde mântuirea.” Pentru o înţelegere mai bună a acestui adevăr vă recomand să citiţi acest articol.

Unde poate un musulman să se convertească la creştinism ?

Locul nu are importanţă. Dumnezeu, care este omniprezent, te poate auzi oriunde. Dacă persoana dată crede din toată inima cele scrise mai sus, tot ceea ce trebuie să facă, este să mărturisească cu gura ceea ce crede în inimă, aşa cum scrie Biblia:

… „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” (Romani 10:8-11)

Dragul meu, oricine ai fi tu, dacă nu ai crezut încă din toată inima în Isus şi dacă nu ai mărturisit încă cu gura ta credinţa în El, atunci acum şi aici este locul unde o poţi face. Nu amâna aceasta pentru altă dată. Nu închide acest articol spunând în inima ta “nu sunt încă gata…” Dacă nu acum, atunci când ? De unde ştii că mâine vei fi gata ? Dar ce faci dacă mâine nu va mai fi …?

Ce trebuie să mărturiseşti ?

Versetele de mai sus ne-au arătat deja ce trebuie să mărturisim. Dacă crezi din toată inima că Isus Hristos este Domnul(Dumnezeu) şi dacă crezi că El a înviat din morţi(adică a murit ca jertfă pentru tine şi apoi a înviat)atunci mărturiseşte aceasta cu gura ta într-o rugăciune sinceră adresată lui Dumnezeu. Dacă nu ştii cum să te rogi sau cum să conduci pe cineva în rugăciunea de mărturisire a credinţei, atunci poţi urma modelul de mai jos:

Doamne Isuse,
cred din toată inima că tu eşti Dumnezeu, care din dragoste pentru mine, ai devenit şi om. Mulţumesc că ai murit şi ai plătit pentru toate păcatele mele şi în a treia zi ai înviat din morţi. Te rog, iartă-mă pentru toate păcatele mele şi fă din mine un urmaş adevărat al tău. Dă-mi Duhul Sfânt ca să locuiască în mine şi să mă călăuzească de azi înainte pe drumul Tău. Dă-mi, Doamne, putere să înfrunt prigoanele şi chiar frica morţii, atunci când voi fi ameninţat şi persecutat de către musulmanii din jurul meu. Fă, Doamne, din mine un viu martor al Tău şi ajută-mă să Te pot urma cu credinţă până ce mă vei lua Tu la cer!
Te rog toate acestea în Numele Tău Sfânt,
Amin! 

Ce ai de făcut acum ?

Dacă persoana musulmană a făcut pasul acesta, este bine acum să:

 1. Studiaţi împreună Biblia.
 2. Veniţi împreună să învăţaţi la Institutul Biblic Inductiv de la Surduc, România.
 3. Trimiteţi-l să mărturisească la alţi musulmani despre credinţa sa în Domnul Isus. Mărturisind, el va creşte şi se va întări în credinţa sa. Nu poţi fi un creştin adevărat şi să nu spui la alţii ce a făcut Domnul cu tine.
 4. Frecventaţi Biserica. Dacă vă aflaţi în Bucureşti şi nu ştiţi la ce Biserică să mergeţi, vă recomand Biserica Buna Vestire, unde păstor este fratele Vasile Taloş.
 5. Motivaţi-l să primească botezul. Botezul este o poruncă de la Domnul Isus. De aceea este foarte important ca prietenul dvs, să se grăbească să-şi mărturisească credinţa în apa botezului.

Aşa să vă ajute Dumnezeu !