Soluții pentru mama îndurerată de boala copilului ei

 Întrebare: 

Bună ziua. Vă scrie o mamă împlinită, dar cu sufletul sfâşiat de durere. Am adus pe lume doi copii şi ambii au fost aşteptaţi şi doriţi. Fetiţa are 7 ani şi în curând va merge în clasa întâi, însă, ori de câte ori mă gândesc la acea primă zi care va veni, îmi dau lacrimile căci frăţiorul ei de 1 an şi 7 luni nu va putea să-i tragă geanta sau să-i ţină florile sau măcar să o privească din cărucior, căci boala pe care o are îl ţintuieşte într-o poziţie culcată. Este diagnosticat cu Paralizie Cerebrală Infantilă forma atonico-astmatică, epilepsie simptomatică, atrofie parțială a nervului optic şi a nervului auditiv, strabism convergent, retard psihomotor și verbal sever…. și groaznica diagnoză continuă. Tratamentul de susținere ne stoarce de tot ce avem, iar unele proceduri de recuperare sunt atât de costisitoare că nu ni le putem permite. Mi-aş da viața dacă as şti că în felul acesta băiețelul se face bine, dar probabil că Dumnezeu ne-a scris o alta soartă decât am așteptat. Odată cu aflarea bolii copilului certurile cu soțul s-au intensificat aşa că la moment suntem în proces de divorț, iar viitorul într-o cămăruță din cămin pe care o închiriem, nu ne surâde deloc. Am aflat întâmplător de dumneavoastră. Mi-aţi fost recomandaţi cu căldură şi recunoştinţă pentru tot ce aţi făcut pentru alţii. Sper că mesajul meu va ajunge şi la inimile dvs, căci în acest moment orice ajutor, venit de oriunde va fi ca un dar de la Dumnezeu.

În timp ce citeam mesajul dumneavoastră am încercat să vă înţeleg durerea sufletului “sfâşiat”… Trebuie să recunosc că odată ce nu am trecut prin ceea ce treceţi, îmi este foarte greu să-mi imaginezi cât de mult suferiţi… Starea dumneavoastră mi-a adus aminte de un caz asemănător din Biblie.

Un părinte şi-a adus fiul bolnav la Domnul Isus

Un părinte, ca şi dumneavoastră, avea un fiu bolnav. Se pare că epuizase toate metodele de a încerca să aducă vindecare fiului său şi toate au dat faliment. În cele din urmă, tatăl hotărăşte să-şi aducă fiul la Domnul Isus Hristos. Venind la El, acest părinte, a zis aşa: 

… „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trânteşte la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâşneşte din dinţi şi rămâne ţeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n-au putut.” (Marcu 9:17-18)

Pentru acest tată, Domnul Isus, nu era decât un “Învăţător”. El nu credea că Domnul Isus este Dumnezeu întrupat. Însă, văzând semnele şi minunile pe care le face El în norod, a căpătat nădejde că poate se va îndura şi de fiul său. Înainte ca să-l aducă la Isus, acest părinte, l-a adus şi la ucenici, dar nici măcar ei nu au putut să-l vindece. Cu alte cuvinte, împrejurările păreau lipsite de orice nădejde… Copilul era în continuare chinuit de boala lui. 

Boala copilului – motiv de cercetare pentru părinte

Când acest tată a spus problema fiului său, Domnul Isus i-a zis:

„O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.” L-au adus la El. Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere; copilul a căzut la pământ şi se zvârcolea făcând spumă la gură. Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine aşa?” „Din copilărie”, a răspuns el. „Şi de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.” (Marcu 9:19-22) 

Ce durere enormă trebuie să fie pentru un părinte care vede copilul său chinuit de un duh necurat care îl aruncă ba în apă, ba în foc ca să-l omoare…? Acest băiat era copil încă (v.18), dar când Domnul Isus întreabă pe tatăl “câtă vreme este de când îi vine aşa?”, tata răspunde “Din copilărie…” Ceea ce înseamnă că practic s-a născut aşa… 
Expresia Domnului Isus, “O, neam necredincios!” mă face să cred că Domnul Isus a folosit expresia aceasta, tocmai ca să arate starea spirituală a acestui tată, făcând o legătură cu boala copilului. Domnul Isus a dorit să-i arate tatălui că el în primul rând are nevoie de vindecare, şi apoi fiul.  
Când tatăl zice “Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.”, Domnul Isus din nou arată starea tatălui şi-i zice: 

… „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23)

Cu alte cuvinte, “Tu nu crezi în Mine”. Problema era că pentru acest tată, Domnul Isus nu era decât un bun învăţător. Dar când a fost pus faţă în faţă cu adevărul, şi-a văzut starea sa şi în acel moment înţelege că nu numai copilul are nevoie de vindecare, dar şi el însuşi. Atunci, 

Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” (Marcu 9:24)

În clipa acesta tatăl a început să se prăbuşească în lacrimi. A înţeles starea sa degradată şi într-un moment, plângând, a strigat cu lacrimi: “cred, Doamne”. Dar în acelaşi timp a privit adânc în inima sa şi a văzut că nu are credinţă îndeajuns, şi următorul strigăt către Mântuitor a fost: “Ajută necredinţei mele!” Cât de important este să înţelegem şi noi lucrul acesta. Domnul Isus este gata să ne ajute chiar şi atunci când nu ne ajunge credinţă. Împrejurarea acestui tată părea imposibilă de rezolvat, dar Domnul Isus era acolo. 

Când tatăl se vindecă – se vindecă şi fiul

Exact după strigătul de pocăinţă a tatălui, Domnul Isus

… a mustrat duhul necurat şi i-a zis: „Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta şi să nu mai intri în el.” Şi duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau: „A murit!” Dar Isus l-a apucat de mână şi l-a ridicat. Şi el s-a sculat în picioare. (Marcu 9:25-27)

Pocăinţa tatălui, a fost strâns legată cu vindecarea fiului. În momentul în care tatăl şi-a predat viaţa Domnului Isus, atunci Domnul porunceşte duhului să iasă. 

Citind toată această întâmplare, poate vă întrebaţi:

Cum se relatează întâmplarea acesta la cazul dvs?

Din păcate nu vă cunosc şi de aceea nu ştiu care este relaţia dvs cu Dumnezeu. Dar, am simţit îndemnul să vă spun această relatare din Biblie. Poate vă puteţi cumva regăsi undeva printre rândurile acestui caz. Interesant că şi acest tată, tot singur era. Scriptura nu ne spune că el ar fi venit împreună cu soţia sa şi nu ştim de ce. Să fi rămas şi el părăsit de soţie, aşa cum doreşte acum soţul să vă lase ? Nu ştim, dar un lucru îl putem şti cu siguranţă. Oricât de întunecos nu ar părea viitorul, Dumnezeu este nădejdea tuturor. El doreşte să vă vină în ajutor, pentru că…

Ajutorul vine de la Domnul! 

Nu este nimeni în universul acesta care să vă înţeleagă mai bine, decât o face El acum. Dumnezeu a scris în Cuvântul Său aşa: 

Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! (Psalmi 50:15)

Mamă îndurerată… copil bolnav, soț nepăsător…, omeneşte pare că nu mai este nădejde… Vă îndemn, însă, să chemaţi, să strigaţi pe Domnul în aceste zile de necaz. Ce ar fi să încercați? El poate să vă izbăvească, El poate să vă dea un viitor şi o nădejde, aşa cum spune şi Cuvântul Său: 

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)

Domnul Isus a spus că oricine vine la El, nu va fi aruncat afară. El aşteaptă să veniţi. Aşa cum acel tată a venit cu problema fiului său înaintea Lui Isus, vă îndemn să faceţi acelaşi lucru. 

Dar nu aș vrea să credeți că boala copilului, este doar din motivul unui posibil păcat al părinților.

Boala  poate fi un motiv prin care Dumnezeu dorește să-și arate slava

Când Domnul Isus mergea cu ucenicii săi pe drum, ei au văzut un om orb din naștere. Atunci ucenicii au întrebat pe Domnul Isus așa:

2 . Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3 . Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.  (Ioan 9:2-3)

Acest orb a fost bolnav din naștere. Domnul Isus nu spune că s-a născut așa din pricina păcatului părinților. Dumnezeu, în planul său, a îngăduit boala acestui copil, care acum era deja matur, tocmai din motivul ca să poată să Își arate lucrările Sale minunate în el. Sunt foarte mulți oameni care s-au născut cu diferite boli, dar ei sunt așa tocmai pentru că Dumnezeu în felul acesta vrea să-Și arate puterea și slava prin ei.

Scriind aceste lucruri, mi-am adus aminte de Nick Vujicic, cunscut în lumea întreagă sub titlul de “Omul fără mâini și fără picioare”. Acest bărbat, în copilărie, a încercat să-și pună capăt zilelor, după ce și-a făcut o listă cu toate lucrurile pe care nu le va putea face niciodadă. “Cine ar dori să se căsătorească vreo dată cu un bărbat fără mâini și fără picioare ? Și dacă chiar mă căsătoresc, cum aș putea să-mi țin soția de mână?” își spunea atunci australianul Nick Vujicic. Viața însă a căpătat valoare atunci când el a început să o vadă cu alți ochi, prin prizma Creatorului Său. Nick este acum un evanghelist care călătorește în toată lumea vorbind oamenilor despre adevărata valoare a veții. Dumnezeu l-a binecuvântat mai apoi și cu o soție și un copil.  “În orice condiție, viața merită trăită” spune el.

Joni Eareckson Tada este un alt exemplu grăitor prin care Dumnezeu Își arată puterea. După ce la vârsta de 18 ani a fost paralizată de la umeri în jos, Joni a experimentat multă mânie, gânduri de sinucidere, depresie și îndoeli cu privire la Divinitate. Viața ei s-a schimbat atunci când Joni a înțeles pe Dumnezeu și caracterul Lui. Dumnezeu a folosit această femeie să scrie peste 40 de cărți, să înregistreze mai multe albume de muzică, să devină avocat pentru a ajuta oamenii cu dezabilități și chiar s-a filmat într-un film despre viața ei. Totul părea lipsit de nădejde, exact ca și în cazul fiului dumneavoastră, dar Dumnezeu anume printr-o stare ca și aceasta a putut să-și arate slava Sa.

Aceste exemple pot continua. Totul depinde cu ce ochi privim viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.

În concluzie la tot ce am scris mai sus, vă las câteva sfaturi practice:

Sfaturi practice

  • Verificaţi relaţia dvs cu Dumnezeu. Dacă nu sunteţi împăcată cu El, vă îndemn cu toată dragostea să intrați în Noul legământ cu Domnul Isus. 
  • Apelaţi la Domnul Isus după ajutor. Boala fiului pare a fi imposibil, omeneşte, de tratat. Dar “ce poate fi prea greu pentru Domnul?” Nimic! La El toate sunt cu putinţă. De aceea, dacă dvs v-aţi pocăit din toată inima în faţa Lui, vă motivez să aduceţi copilul la El. Cum puteţi face acest lucru? Simplu. O metodă ar fi să…
  • Aduceţi copilul la Biserică, ca slujitorii Bisericii, cu biserica întreagă să se roage pentru el şi vindecarea lui. Nu Biserica şi nu păstorul sau preotul dă vindecare, ci Dumnezeu are putere să vindece copilului dvs. 
  • Postiţi şi rugaţi-vă pentru boala copilului. În cazul de mai sus, după ce Domnul Isus a izgonit demonul din copil, ucenicii l-au întrebat de ce ei nu au putut vindeca. Răspunsul Domnului Isus a fost:

„Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.” (Marcu 9:29)

Chiar dacă copilul dvs nu este posedat de demoni, dar mare este puterea rugăciunii şi a postului înaintea Lui Dumnezeu. De aceea, rugaţi-vă şi postiţi pentru copilul dvs, şi motivaţi la aceasta şi biserica unde veţi merge. 

  • Acceptaţi toate ca din mâna lui Dumnezeu. Dacă aţi făcut toţi aceşti paşi, şi fiul dvs nu a fost vindecat, acceptaţi acest lucru ca din mâna lui Dumnezeu. Priviţi la aceasta împrejurare ca la o şcoală prin care învăţaţi să depindeţi în totul de Dumnezeu. 
  • Dacă Dumnezeu alege să nu-l vindece pe fiul dumneavoastră, înseamnă că lucrurile trebuie privite cu alți ochi. Dacă Dumnezeu se slăvește prin Joni Earickson Tada care afară de gât și cap, are tot trupul paralizat, dacă El se poate slăvi printr-un om ca Nick Vujicicce este fără mâini și fără picioare, de ce nu ar putea să se slăvească și prin fiul dumneavostră ? Atitudinea cu care privim lucrurile contează foarte mult.
  • Vă recomand cursul de studiu Biblic inudctiv “Doamne, vreau să Te cunosc!”, în care veţi găsi o lecţie dedicată în totul vindecării. Lecţia este despre “Dumnezeul care vindecă”. Veţi găsi detalii despre boală şi cauza ei. De asemenea, veţi învăța lucruri adânci despre caracterul Lui Dumnezeu. 
  • Cu privire la divorţul cu soţul, vă recomand să nu cedați. Continuați să luptați pentru familie, pentru copil. Dumnezeu urăște divorțul.  

 Dumnezeu să vă mângâie inima şi să aducă vindecare problemei dvs!