Cel ce botează cu Duhul Sfânt | Devoțional | Ioan 1:32-34 (VIDEO)

Salut prieteni,

Până aici am studiat că Isus Hristos este Dumnezeu întrupat, că prin El au venit harul și adevărul și că El este Mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul lumii. La lecția precedentă ne-am oprit la Ioan capitolul 1 versetul 31. Astăzi vom citi versetele 32 până la 34.

„Ioan a făcut următoarea mărturisire:,,Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoșteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: “Acela, peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se și oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfînt”. Și eu am văzut lucrul acesta, și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1:32-34)

Ioan Botezătorul a fost cel care L-a botezat pe Domnul Isus în apa Iordanului. Îndată după botez, Duhul Sfânt S-a pogorât peste Isus în forma fizică a unui porumbel. Lucrul confirmat de evanghelistul Matei:

„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:16-17).

 

Nu știu dacă ați observat, dar acest pasaj este o ilustrație elocventă a trinității lui Dumnezeu sau a Sfintei Treimi: Domnul Isus în trup, Duhul Sfânt sub formă de porumbel și Dumnezeu Tatăl, care vorbește din ceruri.

Poate vă întrebați de ce a fost nevoie ca Ioan să-L boteze pe Domnul Isus? Nu este nimic mistic în acest botez. Spre deosebire de evreii, care veneau să se boteze la Ioan își mărturiseau păcatele pentru a se pregăti de întâlnirea cu Mântuitorul lor, Domnul Isus era fără păcat. Botezul Lui era o mărturie publică despre persoana Lui și trasa începutul lucrării Lui, care a durat 3 ani.

Cel mai important detaliu, însă, în declarația lui Ioan Botezătorul este că Domnul Isus este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ioan face lucrul acesta foarte clar. Dar ce înseamnă că El botează cu Duhul Sfânt? Pentru a înțelege acest lucru, vă invit să ne mutăm în viitor, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Acțiunea din acest capitol are loc după 3 ani de zile, de la botezul lui Ioan. După ce a înviat din morți, Domnul Isus a petrecut cu ucenicii Săi încă 40 de zile pe pământ, învățându-i despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Și iată ce le-a zis Isus ucenicilor în Fapte 1, versetele 5 și 8, imediat înainte de înălțarea Sa la cer:

„Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfînt. Ci voi veți primi po putere, când Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și pînă la marginile pămîntului”. (Faptele Apostolilor 1:5-8)

Chiar după 10 zile de la înălțarea Domnului Isus la cer, ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt, de ziua Cincizecimii. Citiți de sinestătător Fapte capitolul 2 cum a avut loc acest eveniment. Fapt este, că atunci când au fost botezați cu Duhul Sfânt, ucenicii au primit PUTEREA să-L MĂRTURISEASCĂ pe Domnul Isus, înaintea oamenilor, începând cu Israel și terminând cu marginile pământului. E și firesc că ei nu erau să fie în stare să ajungă până la marginile pământului în timpul vieții lor, pentru că însărcinarea dată de Domnul Isus nu se limita doar la ei, dar și la toți cei care urmau să fie botezați cu Duhul Sfânt și să devină ucenicii Lui.

Dar cum primește un om Duh Sfânt în zilele noastre? În epistola lui Pavel către Efeseni citim astfel:

„Și voi, după ce ați auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), ați crezut în El, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit, și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:13-14).

Pentru a primi Duhul Sfânt, sau cum Pavel se exprimă – a fi pecetluit cu Duhul Sfânt, este nevoie ca omul să audă Evanghelia și să o creadă din toată inima. Când un om decide să-L urmeze pe Domnul Isus, Dumnezeu toarnă în inima lui Duhul Său cel Sfânt, și Duhul Sfânt este o arvună a moștenirii veșnice. Omul acesta devine răscumpărat prin sângele Domnului Isus și Dumnezeu îi garantează moștenirea cerurilor cu toți sfinții.

„Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfînt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5)

Haideți să ne rugăm acum și dacă încă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, ia astăzi decizia să-L urmezi pe Domnul Isus ca să fii pecetluit și tu cu Duhul Sfânt.

“Tatăl nostru care ești în ceruri. Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Domnul Isus în această lume ca să moară pentru păcatele mele și să mă răscumpere. Iartă-mi toate păcatele. Mărturiesc cu gura mea că Isus este Domn și cred în inima mea că Tu L-ai înviat din morți. Iau decizia fermă astăzi să te urmez și să fiu ucenicul Tău. Botează-mă cu Duhul Sfânt, ca să moștenesc și eu Împărăția lui Dumnezeu. Amin!”

Dacă te-ai rugat cu această rugăciune. Dă-mi de știre ca să te ajut cum să-L urmezi în mod practic pe Domnul Isus Hristos.

Dumnezeu să te binecuvânteze!