Isus, Mielul lui Dumnezeu | Devoțional | Ioan 1:29-31 (VIDEO)

În devoționalul precedent am studiat mărturia făcută de Ioan Botezătorul despre Domnul Isus. Potrivit lui, Domnul Isus a existat înainte de a se naște Ioan, arătând la divinitatea Lui. De asemenea, am aflat că Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Domnul Isus Hristos.

Astăzi vom analiza pasajul din Ioan 1:29-31:

„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, și a zis:,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! El este Acela despre care ziceam:,,După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel”.

Ioan Botezătorul Îl numește pe Domnul Isus – Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Nu putem înțelege această declarație fără a cunoaște întreg context biblic. În noaptea în care Dumnezeu a scos poporul lui Israel din Egipt, El a poruncit evreilor să înjunghie un miel fără cusur, numit Paștele, să îi ia sângele și să ungă cu el stâlpii ușii și pragul de sus al caselor în care urmau să mânânce mielul. În noaptea aceea, Dumnezeu urma să facă judecată în tot Egiptul.

„În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului.” Exodul 12:12-13

Mai târziu, Dumnezeu a instituit Paștele ca sărbătoare anuală în Israel, prin care evreii trebuiau să-și amintească despre ieșirea lor din Egipt. Dar, acel miel din Vechiul Testament preaumbrea adevăratul Miel, Isus, iar ieșirea din Egipt preaumbrea scoaterea omenirii din robia păcatului. Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu, Paștele, care a fost jertfit pentru păcatele omenirii. Crezând îl El, căpătăm iertarea de păcate.

„Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sînteți, fără aluat; căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit.” 1 Corinteni 5:7

Să ne rugăm: Tatăl nostru, care ești în ceruri, Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Domnul Isus în această lume, ca să ridice păcatul întregii omeniri. El este Mielul lui Dumnezeu, care a fost junghiat pentru păcatele mele. Iartă-mi păcatele și fă-mă copilul tău. Mărturisesc că Isus este Domnul și cred că El a murit pe crucea de la Golgota, iar a treia zi a înviat din morți. Amin!”