Isus este Dumnezeu | Devoțional | Ioan 1:1-14 (VIDEO)

De azi încep o serie de mesaje devoționale în baza Evangheliei după Ioan. Mi-am propus să vă fac cunoștință cu persoana Domnului Isus Hristos. De fapt același scop și l-a propus Ioan când a scris Evanghelia sa. La Ioan cap.20:31 scrie așa:

„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezînd, să aveți viața în Numele Lui.”.

Tocmai prin intermediul acestor devoționale îmi doresc să explic cine a fost Domnul Isus, care a fost învățătura Lui, ce înseamnă că El e Hristosul Fiul lui Dumnezeu și de ce anume prin El , și nu prin altcineva sau altceva, omul poate căpăta viață, ori viață veșnică?

Evanghelia după Ioan cap.1 versetele 1:1-14:

“La început era Cuvîntul, și Cuvîntul era cu Dumnezeu, și Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întunerec, și întunerecul n’a biruit-o. A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și Cuvîntul S’a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”

Chiar de la bun început, Ioan bate-n cuie un adevăr absolut important pentru cititorii săi – Domnul Isus este Cuvântul și El este Dumnezeu.

La început era Cuvîntul, și Cuvîntul era cu Dumnezeu, și Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu”.

Toată creația din jurul nostru: pământul, cerurile, luna, soarele, stelele, păsările, animalele, apele, lucrurile văzute și nevăzute au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu.

„Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El”.

Citim în cartea Geneza 1:3,6.

“Dumnezeu a zis: Să fie lumină! Și a fost lumină” sau “Dumnezeu a zis: Să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape”.

Tot ce vedem în jur e lucrarea lui Dumnezeu, și nu rezultat al așa numitului Big Bang.

Un alt adevăr pe care-L aflăm despre Domnul Isus este că El este Lumina dătătoare de viață.

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume”.

Faptul că ne-am născut aici îi datorăm Lui și este planul Lui. Nu am apărut din senin și nu suntem produs al evoluționismului lui Darwin.

Un al treilea adevăr pe care Ioan îL scoate în evidență că Dumnezeu a luat trup de om și a locuit printre oameni. Incredibil, dar adevărat.

Și Cuvîntul S’a făcut trup, și a locuit printre noi”.

Domnul Isus nu este o legendă. El a fost un om real, fapt dovedit istoric. Chiar și numărătoarea anilor pe întreg pământul se face în raport cu persoana Lui. Suntem în anul 2019 după Hristos. După planul lui Dumnezeu, Domnul Isus S-a născut în Israel, în urmă cu 2000 de ani, din fecioara Maria ca trup. Dar nu din sămânța bărbatului, dar din Duhul Sfânt. Cu toate că a venit la poporul Său, ca să aducă mântuirea de păcate, nu tot poporul L-a primit.

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”.

Toți oamenii sunt creaturile lui Dumnezeu, dar nu toți sunt copii ai Lui. Pentru a deveni copilul lui Dumnezeu este necesar să-L primești pe Domnul Isus, să crezi în El și lucrarea Lui. Atunci când cineva îL primește pe Domnul Isus, el sau ea experimentează o naștere duhovnicească, diferită de nașterea fizică. Nașterea din nou, din Dumnezeu, despre care vom studia într-un alt devoțional.

Și cel de-al patrulea adevăr, și ultimul pentru azi, e că Domnul Isus este singurul născut din Tatăl.

Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”.

Dincolo de faptul că este Dumnezeu prin natura Sa, El este numit și Fiul lui Dumnezeu Tatăl. El nu a fost creat precum a fost creat primul om, Adam, din pământ. El a existat întotdeauna, din veșnicii. Voi mai reveni la expresia „singurul născut din Tatăl” pentru că are mai multe semnificații în Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă dorești să studiezi Evanghelia după Ioan în cadrul unui grup de studiu biblic, scrie-mi în comentarii sau în privat. La fel, dacă ai hotărât să te împaci cu Dumnezeu și să devii copilul Lui, dă-mi de știre ca să mă rog pentru tine și să te călăuzesc pe calea credinței.

Data viitoare vom citi versetele 15-28. Vom studia despre Ioan Botezătorul și rolul lui în viața Domnului Isus Hristos.

Să ne rugăm: „Tatăl nostru care ești în ceruri. Îți mulțumesc pentru acest adevăr important că Isus Hristos este Dumnezeu. Prin El au fost create toate lucrurile. El a existat din veșnicii. Eu am fost creat(ă) prin El. Amin”