De ce Hristos este numit „mire” și Biserica „mireasă”?

Întrebare:

În Biblie şi tradiţia bisericii se spune că Dumnezeu şi Hristos este mirele nostru şi că relaţiile dintre Hristos şi biserică trebuie să fie ca între soţ şi soţie(Efeseni 5:22-33; Apoc. 19:7-9; Apoc. 21:9; Matei 25:1-13), adică reiese că biserica e haremul lui Hristos? Dar aceasta e imoral, deoarece Însuşi Hristos a poruncit ca să fie numai un singur soţ şi o singură soţie într-o căsătorie, dar El singur face contrar acestei porunci, numindu-Se mire al tuturor creştinilor. Deci, aceasta este o poligamie şi imoral! Pe lângă aceasta, mireasa Lui sunt şi bărbaţi, deci Isus este şi gay? Scuzaţi de acestă expresie dură, dar termenul „mire” denotă un bărbat care se însoară cu o femeie, dragoste romantică, sex şi procrearea copiilor,  acesta e înţelesul noţiunii de „mire”. Reiese că creştinismul e o perversiune, harem amoral? Dvs. aţi spune că între Hristos şi biserică nu există relaţii intime, dar oricum e denumită o căsătorie, măcar şi duhovnicească, dar un harem duhovnicesc la fel e imoral! De ce Dumnezeu a folosit anume termenul „mire” şi nu altul ca :”frate”, „prieten”, „învăţător”, „păstor”, „conducător”, ci anume termenul sexual „mire”? Reiese că creştinismul e o imoralitate? 

Mă bucur că ați început să citiți Biblia și că doriți să o înțelegeți. Dacă doriți din toată inima și cu o inimă curată, veți ajunge să înțelegeți Cuvântul lui Dumnezeu și prin credință în Domnul Isus Hristos veți ajunge să primiți iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Vă invit să studiați Biblia împreună cu noi la Biserica ”Buna Vestirea” din Chișinău, dacă locuiți în acest oraș. Noi studiem în fiecare zi de joi și săptămâna aceasta începem cursul “Trăiește victorios în vremuri dificile”. De asemenea, studiem Biblia în grupe mici prin familiile noastre și sunteți binevenit să vă înscrieți la un astfel de grup. 

Isus Hristos are o singură mireasă – Biserica

Este adevărat când spuneți că Isus Hristos este numit “mire” și Biserica, adică adunarea tuturor sfinților, este numită “mireasă”. Dar, în textele pe care le-ați citat este un detaliu important care v-a scăpat din vedere. În toate aceste texte este folosită o imagine pământească pentru a transmite adevăruri duhovnicești și mirele este unul – Isus, iar mireasa este una – Biserica. În toate textele este accentuat același lucru. 

Biserica este un singur trup alcătuit din mai multe mădulare

Iar noi, sfinții, care suntem bărbați, femei, tineri, bătrâni, copii, de orice vârstă, noi toți suntem mădulare ale unui și aceluiași trup – Biserica. Astfel, Domnul Isus nu are mai multe mirese și nu poate fi învinuit de poligamie, căci are o singură mireasă și aceasta este Biserica Lui pe care o alcătuim noi, toți sfinții. Credința Domnului nostru Isus Hristos ne învață că fiecare bărbat trebuie să aibă o soție și fiecare femeie să aibă un bărbat. Există anumte situații mai dificile când se întoarce la Domnul Isus un musulman care deja are mai multe soții, dar Scriptura ne spune și în astfel de situații cum trebuie să se procedeze. Dar cu niciun chip nu putem spune că Domnul Isus are mai multe mirese. Are doar una și aceasta este Biserica Sa, iar noi suntem mădularele ei, cum este scris:

 

Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. (1 Corinteni 12:12-13) 

 

Dacă ești căsătorit, cred că nu ți-a trecut niciodată prin cap să-ți învinuiești mâna dreaptă de poligamie, pentru că s-a atins de soția ta după ce s-a atins și mâna stângă. Ți se pare un lucru absurd ce spun? Tot așa pare o absurditate să spui că Domnul Isus a comis poligamie, din moment ce ne numește pe toți noi Mireasa Lui. Noi nu suntem fiecare în parte o mireasă, ci suntem mădulare unii altora și toți sfinții împreună alcătuim o singură mireasă a Lui, tot așa cum soția unui bărbat este alcătuită din mai multe mădulare și toate ele împreună fac din ea soția lui, o singură persoană și o singură identitate.  

De ce Isus a ales să se numească “mire”?

Chiar nu m-am gândit niciodată până nu m-ați întrebat. Vreau să știți că El se numește pe Sine și “prieten” și “păstor”, și “căpetenie”, adică conducător, dar a ales să Se numească cu termenul de “mire” tocmai pentru a arăta ce unitate va avea el cu Biserica Sa. În căsătorie, prin actul sexual  mirele și mireasa devin un singur trup. Actul sexual din cadrul căsătoriei este o imagine a relației cerești cum este scris: 

 

Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). (Efeseni 5:29-32) 

 

Vă recomand să faceți rost de cursul biblic “Căsătorie fără regrete”, care vă va ajuta să faceți un studiu profund cu privire la perspectiva biblică asupra căsătoriei. Dacă locuiți în Chișinău, puteți găsi acest curs la librăria creștină “Învățătură din Cuvânt”. Dumnezeu să vă binecuvânteze!