Şapte (7) sfaturi pentru fetele care doresc eliberare din păcatul curviei şi o căsătorie fericită

Întrebare:

Am găsit site-ul acesta din întâmplare şi am citit multe articole plauzibile, dar mi-au lăsat, de asemenea, şi nelămuriri. Eu am păcătuit mult pentru că am întreţinut relaţii sexuale fără a implica o căsătorie. Ce pot face de acum încolo, mai ales dacă respectivul este musulman şi e singura persoana de care simt, efectiv, că aparţine sufletul meu? Mai am vreo şansă să sper că vreodată voi avea o căsnicie armonizată de Dumnezeu şi cu copiii sănătoşi? Trebuie să-mi iau gândul de la băiatul acesta?

În viaţa Dvs. a început deja schimbarea spre bine din moment ce recunoaşteţi şi sunteţi conştientă că aţi păcătuit mult şi vor urma consecinţele. Iată ce vă sfătuiesc acum să faceţi:

1. Ieşiţi din robia păcatului

Întrerupeţi orice relaţie cu băiatul respectiv pentru că, aşa cum ştiţi bine, dacă o să vă întâlniţi, pofta rea o va lua înainte şi nu veţi putea să nu păcătuiţi din nou. Înţelept este să staţi cât mai departe de păcat.

2. Pocăiţi-vă din toată inima şi întraţi în Noul Legământ

Cereţi-vă iertare de la Dumnezeu pentru păcatele săvârşite, pentru aceste curvii şi pentru toate celelalte păcate săvârşite în viaţă. Apoi, faceţi un legământ cu Domnul Isus în rugăciune, cereţi-i să vă dea iertarea Lui desăvârşită, să vă nască din nou, să vă dea Duh Sfânt şi să vă facă o făptură nouă. Dacă veţi face aceasta din toată inima, cu credinţă, Duhul Sfânt va veni în inima Dvs. şi vă va da putere să trăiţi o viaţă sfântă de acum înainte.

3. Începeţi să studiaţi Biblia

Presupun că aveţi acasă Biblia. Începeţi să citiţi cu atenţie Noul Testament şi după aceea citiţi Vechiul Testament în întregime. Apoi, vă recomand să faceţi rost de materialele de studiere a Bibliei după metoda inductivă şi mai ales, să începeţi cu cursul „Dumnezeule, exişti?”, care este un studiu profund al Evangheliei după Ioan şi conţine învăţăturile de bază pe care trebuie să le însuşească un nou creştin ca să poată trăi o viaţă biruitoare asupra păcatului şi să aibă împlinire deplină în relaţia cu Dumnezeu.

4. Mergeţi la Biserică

Biblia spune că Biserica este Trupul lui Hristos şi fiecare creştin este unul din mădularele care o alcătuiesc. De aceea, fiecare din noi, creştinii, suntem foarte dependenţi unul de altul şi putem trăi o viaţă biruitoare creştină doar atunci când slujim împreună lui Dumnezeu şi unii altora. Căutaţi o Biserică unde se predică şi studiază profund Cuvântul lui Dumnezeu şi unde preoţii trăiesc potrivit cu ce predică.

5. Invitaţi la biserică prietenul de acum

În nici un caz nu mai acceptaţi să vă întâlniţi cu bărbatul despre care aţi scris decât în clădirea bisericii la serviciul divin sau la lecţiunile biblice. El are nevoie de mântuire în aceeaşi măsură ca şi Dvs. şi este iubit de Dumnezeu în aceeaşi măsură. Şi pentru el a murit Hristos la cruce. Dar, nu acceptaţi să mergeţi în alte locuri, ca să nu vă ia firea pe dinainte şi să vă pomeniţi că iar ajungeţi să fiţi robită de păcatele de altă dată.

6. Priviţi viitorul din perspectiva divină

Dumnezeu spune că atunci când cineva încheie legământ cu Domnul Isus Hristos, toate lucrurile vechi trec şi el sau ea devin făpturi noi.

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (II Corinteni 5:17)

De la momentul încheierii legământului cu Hristos, Dumnezeu deschide o filă nouă albă, dintr-o carte absolut curată care este noua viaţă a celui născut din nou. El mai spune în Biblie că are gânduri bune pentru copiii Lui şi vrea să le dea un viitor şi o nădejde.

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)

Chiar dacă au fost spuse prima dată poporului Israel, aceste cuvinte sunt foarte actuale pentru toţi cei care se întorc la Dumnezeu acum.

7. Acceptaţi căsătoria doar cu un creştin

Aceasta este porunca clară a lui Dumnezeu ca orice creştin să se căsătorească „doar în Domnul”, adică doar cu creştină şi orice creştină să se căsătorească doar cu un creştin. Nu acceptaţi să vă căsătoriţi decât cu un bărbat creştin adevărat, care iubeşte pe Dumnezeu din toată inima. Şi nu trebuie să vă faceţi grijă de stările sufleteşti prin care treceţi acum în sens că sunteţi atât de ataşată emoţional de acel bărbat. Adevărata dragoste urmează să o experimentaţi în relaţia cu Dumnezeu şi apoi, la vremea potrivită, în căsătoria cu un bărbat al lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură este scris:

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. (Proverbe 10:28)

La încheiere, vreau să vă las făgăduinţa lui Dumnezeu pentru poporul Său şi pe care mă rog să o luaţi în mod personal:

Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie. Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază. (Psalmul 37:3-6)