De ce Dumnezeu interzice căsătoria cu un necredincios?

În acest articol voi aduce câteva argumente de ce Dumnezeu interzice căsătoria cu un necredincios.

Întrebare:

Sora mea are 22 de ani, este membră a bisericii şi slujeşte în biserică, dar merge la întâlnire cu un băiat necredincios. El parcă ar fi un băiat bun: nu fumează, nu bea şi după standarde omeneşti este om bun. În discuţia cu ea mi-a spus că este conştientă că trebuie să se gândească la un băiat credincios, dar întrebarea ei este unde să găsească aşa un băiat? Acum această problemă există în multe biserici unde sunt mai multe fete, dar nu sunt şi băieţi credincioşi. Unele fete se căsătoresc cu bărbaţi necredincioşi, dar eu nu vreau să fie aşa cu ea. Am discutat cu ea şi parcă înţelege totul, dar apoi spune: „Dar cât să mai aştept ca să mă mărit şi de unde să găsesc un băiat creştin?” Mă tem că acest băiat o va cere în căsătorie şi ea va accepta. Cum să-mi conving sora să nu facă acest pas?

Va abate pe cel credincios de la Dumnezeu

Încă înainte ca poporul Israel să între în ţara promisă Canaan, Dumnezeu le-a spus cu privire la popoarele care locuiau în ţară şi care erau păgâne:

Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată. (Deuteronom 7:3-4)

Când am discutat cu persoane care să se căsătorească cu cineva care nu este în legământ cu Domnul Isus, totdeauna au încercat să mă convingă că nu va fi aşa, ci invers, ei îl vor câştiga pe necreştin pentru Hristos. Ce înşelare? Lupta aceasta din start este pierdută, pentru că creştinul a călcat în picioare legământul cu Domnul Isus atunci când a ales să meargă în această căsătorie. Cel necredincios va avea totdeauna mai mare influenţă şi el va fi cel care abate pe creştin de la Dumnezeu.

Solomon a fost abătut de la Dumnezeu prin căsătorie

Despre împăratul Solomon Biblia spune că a fost cel mai înţelept om din lume în ce priveşte administrarea, dar prin căsătoriile cu femeile păgâne a ajuns să-i fie abătută inima de la Dumnezeu. Iată ce ne relatează Sfânta Scriptură:

Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon; moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire. A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare; şi nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David. Solomon s-a dus după Astarteea, zeiţa sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea amoniţilor. Şi Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului şi n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. (1 Împăraţi 11:1-6)

Pentru mai multe detalii despre căderea lui şi consecinţele suportate citiţi capitolul 11 în întregime. Dacă aşa i s-a întâmplat unui împărat, care avea toată autoritatea în împărăţia şi în casa sa şi despre care Dumnezeu a spus că l-a făcut cel mai înţelept, nu trebuie să crezi că poţi tu să-l schimbi pe cel necredincios după ce vă veţi căsători.

Căsătoria cu un necredincios va aduce numai amărăciune

În cartea Iosua, după ce au întrat în ţara promisă Canaan, Dumnezeu i-a avertizat încă odată pe cei din poporul Său despre consecinţele pe care le vor suporta dacă vor alege să se încuscrească cu necredincioşii.

Dacă vă veţi abate şi vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele prin căsătorii şi dacă veţi intra în legături cu ele, să fiţi încredinţaţi că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră; ci ele vă vor fi o cursă şi un laţ, un bici în coaste şi nişte spini în ochi, până veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune, pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. (Iosua 23:12-13)

Cunosc femei care în dorinţa lor disperată să se căsătorească au acceptat să meargă după necredincioşi şi apoi au ajuns atât de nenorocite şi amărâte, că nu li se mai usucă ochii de lacrimile pe care le varsă.

Un jug nepotrivit

În Epistola a doua către Corinteni, Apostolul Pavel a scris:

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” (2 Corinteni 6:14-16)

Încercaţi să vă închipuiţi un car la a cărui jug sunt înhămaţi un cal şi un măgar. Ei sunt diferiţi ca şi înălţime, ca şi viteză, ca şi putere şi nu pot face nici un fel de conlucrare împreună. Aflarea în acelaşi jug va impune pe unul să stea cu capul spânzurat iar pe celălalt cu capul aplecat. Aşa va fi şi în căsătoria unui creştin cu o necreştină, sau invers.

Măgarul şi Boul înjugat la celaşi jug. Căsătoria cu un necredincios

Creştinul va fi judecat de Dumnezeu

Căsătoria creştinului (creştinei) cu o necreştină (necreştin) este o călcare a legământului cu Domnul Isus şi va aduce după sine consecinţele descrise în 1 Corinteni 11. Dumnezeu nu va întârzia să aducă la îndeplinire judecata sa asupra creştinului tocmai ca să nu-l judece odată cu lumea, iar osânda acestei judecăţi va fi neputinţa, boala şi moartea.

Argumentul acesta că nu sunt băieţi creştini chiar este ieftin şi lipsit de orice temei. Dumnezeu este cel ce îi uneşte pe cei doi în căsătorie, iar atunci când vor „să-L ajute pe Dumnezeu”, aceasta se termină extrem de rău. Alegerea şi consecinţele le aparţin.