Ferice de cei săraci în duh

 

ce înseamnă să fii sărac în duh ?

Prima din cele 8 fericiri spuse de Domnul Isus la începutul renumitei predici de pe munte zice:

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! (Matei 5:3)

Ce înseamnă să fii sărac în duh? Este o condiţie pentru a întra în Împărăţia Cerurilor. De aceea, este important să înţelegi ce este şi să alegi a fi sărac în duh.

Următorul caz relatat de Domnul Isus în Evanghelii ne va ajuta să înţelegem ce înseamnă să fii şi să nu fii sărac în duh. Mântuitorul a spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.

Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu, şi altul vameş. Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.” Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat. (Evanghelia după Luca 18:10-14)

Toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiți de slava Lui. Vameşul şi-a văzut starea decăzută înaintea lui Dumnezeu şi a venit cu pocăinţă adâncă care aduce schimbare totală în viaţa omului. Fariseul însă s-a văzut neprihănit, de parcă Dumnezeu trebuia să fie mândru de el, cu toate că era plin de aroganţă şi în rugăciune mai mult şi-a adus osanale lui decât lui Dumnezeu.

Ce fel de om eşti tu? Îţi vezi starea păcătoasă ca să vii la Dumnezeu cu pocăinţă din inimă? Să te ferească Dumnezeu de starea îngâmfată a fariseului. Alege să te smereşti înaintea lui Dumnezeu ca să fii înălţat de El la vremea potrivită.