Fericirile Mântuitorului

Cum să ai fericirile Mântuitorului

Ar fi banal să te întreb dacă vrei să fii fericit pentru că toţi oamenii îşi doresc aceasta. Luând parte la serviciile divine ale Bisericii, ai auzit de multe ori fericirile Domnului Isus Hristos. Cu aceste 8 fericiri a început Mântuitorul vestita Sa predică de pe munte. Voi spune la rând,  fericirile Mântuitorului, una după alta, aşa cum se găsesc scrise la începutul capitolului 5 al Evangheliei după Matei:

Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:

  1. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
  2. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
  3. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
  4. Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
  5. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
  6. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
  7. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
  8. Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

Aceste 8 fericiri – fericirile Mântuitorului sunt calităţile de caracter ale omului care a încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos şi a cărui inimă a fost schimbată atunci când a primit Duhul Sfânt.

Toţi oamenii vor să fie fericiţi, dar puţin realizează că fericirea noastră ţine de relaţia pe care o avem cu Dumnezeu şi de calitatea caracterului nostru. De aceea, ei caută fericirea în bani, avere, carieră, studii, etc. Pentru că nu o găsesc, ajung să fie mai nefericiţi cu zi ce trece? Unde cauţi tu fericirea?