Ce este neprihănirea adevărată?

Neprihănire înseamnă nevinovăţie, dar în contextul Sfintelor Scripturi se referă cel mai des la o stare spirituală a omului care îl face plăcut înaintea ochilor lui Dumnezeu. Există o neprihănire adevărată, care are la bază relaţia cu Dumnezeu şi sunt alte feluri de neprihănire, inventate de oameni pentru aşi scoate în evidenţă religiozitatea personală. În vestita Predică de pe Munte (Ev. Matei 5-7) Domnul Isus a prezentat adevărul despre neprihănirea adevărată punând-o în contrast cu cea inventată de oameni. Iată lucrurile esenţiale pe care trebuie să le cunoască fiecare om care doreşte să aibă o neprihănire adevărată.

neprihănirea adevărată

Neprihănirea adevărată aduce fericirea adevărată

Domnul Isus a spus:

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! (Ev. Matei 5:6)

Neprihănirea adevărată nu este nici mâncare şi nici băutură, şi nici nu ţine de acestea, dar când a vorbit aşa, Domnul Isus a căutat să arate că neprihănirea adevărată este o necesitate vitală a omului, care întrece foamea şi setea puse împreună. Există oameni care sunt dornici de o relaţie cu Dumnezeu, adică de neprihănire adevărată şi care pun pe ea un preţ mai mare decât ar pune pe mâncare şi băutură. Aceşti oameni vor fi săturaţi, adică dorinţa lor după neprihănire va fi satisfăcută, împlinită şi aceasta îi face fericiţi cu adevărat.

Fericirea adevărată atrage persecuţie

Lucrul acesta uimeşte pentru că fiecare din noi crede că persecutaţi trebuie să fie cei ce fac răul şi nu cei ce fac binele. Iată de ce Domnul Isus a spus:

Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor. Ferice de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi. (Ev. Matei 5:10-12)

De aceea, să nu te miri, şi să nu crezi că nu eşti pe calea dreaptă din moment ce ai crezut în Dumnezeu din toată inima, ai încheiat legământ cu Domnul Isus şi ai început să fii prigonit.

Neprihănirea adevărată este condiţie de bază pentru a intra în Împărăţia cerurilor

Fariseii erau o partidă religioasă foarte strictă, care şi-au pus înainte multe reguli inventate de ei crezând că astfel vor fi şi mai plăcuţi lui Dumnezeu şi vor intra în Împărăţia Cerurilor. Domnul Isus însă, când le vorbea mulţimilor şi ucenicilor le-a spus:

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Ev. Matei 5:20)

Fariseii şi cărturarii devenise făţarnici şi toată neprihănirea şi-o îndeplineau înaintea oamenilor ca să fie văzuţi şi slăviţi de ei. Ei nesocoteau următorul adevăr foarte, foarte important.

Neprihănirea adevărată este îndeplinită înaintea lui Dumnezeu

Domnul Isus i-a avertizat pe ascultătorii Predicii de pe munte şi pe noi toţi despre felul cum este îndeplinită neprihănirea adevărată când a zis:

Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. (Ev. Matei 6:1)

Care sunt faptele neprihănirii tale? Cum le îndeplineşti şi de ce faci aşa?

Neprihănirea adevărată este prioritatea Nr.1

Neprihănirea adevărată ne oferă accesul în Împărăţia lui Dumnezeu şi este condiţia fericirii noastre pe acest pământ. De aceea, Dumnezeu ne învaţă să facem din ea prioritate, iar Domnul Isus a spus:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri (hrană, îmbrăcăminte, etc.) vi se vor da pe deasupra. (Ev. Matei 6:33)

Încotro sunt îndreptate eforturile tale? Ce loc are neprihănirea adevărată în lista priorităţilor tale? Nu lăsa alte lucruri să te abată de la cel mai important lucru care ai nevoie pentru ca să fii fericit pe acest pământ şi să intri în Împărăţia lui Dumnezeu.