Etimologia cuvântului „Dumnezeu”

Etimologia cuvântului "Dumnezeu"Întrebare:

Vreau să știu care este etimologia cuvântului “Dumnezeu” din limba română? Vă mulțumesc. 

Revelația lui Dumnezeu se găsește în Biblie care este alcătuită din Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică (vechea evreiască) și Noul Testament în greaca populară, numită koine. În Vechiul Testament Dumnezeu S-a descoperit poporului Israel sub mai multe nume, căci fiecare nume indica la o calitate importantă a caracterului Său. Astfel, primul nume sub care s-a prezentat în Genesa 1:1 este Elohim, un cuvânt interesant care cuprinde și singularul și pluralul. “El” înseamnă divinitate, iar him este terminația pluralului în limba ebraică. Apropo, și în ebraică și în greacă este o deosebire mare de ceea ce cunoaștem noi în gramatica limbii române. Ei au nu doar singular și plural, ci mai au și dual. Astfel, la ei există singular (pentru 1), dual (pentru 2 sau perechi) și pluraul se începe de la 3 în sus. Iată așa a ales Dumnezeu chiar din primul verset al Biblie să prezinte o calitate foarte importantă a Sa și anume că El este o singură ființă în trei persoane, ceea ce noi cunoaștem drept Sfânta Treime.

Cel mai des Dumnezeu Se descoperă în Vechiul Testament sub numele Yahve, dar sunt și alte nume. Vă recomand în acest sens să faceți cursul de studiu biblic inductiv “Doamne, vreau să Te cunosc” de Kay Arthur. Acesta este primul curs de studiu biblic inductiv pe care l-am găsit și chiar dacă este conceput să fie studiat timp de 42 de zile, eu l-am studiat în două zile și două nopți, căci mă desfătam să descoper comorile Cuvântului lui Dumnezeu și să cunosc caracterul Lui.

Apropo, să nu mai credeți ce vă spun Martorii lui Iehova că Dumnezeu S-a descoperit doar sub numele lui Iehova și să nu dați crezare “traducerii lumii noi” a Bibliei pe care o folosesc ei, căci au schimbat în mod intenționat textul ca să-și îndreptățească învățătura eretică pe care o propovăduiesc și prin care se lipsesc de mântuire și pe ei și pe cei care îi învață.

În Noul Testament, în lmba greacă, este folosit termenul THEOS și acesta este tradus în limba română cu cuvântul “Dumnezeu”.

Cuvântul Dumnezeu, însă, provine de la expresia “Domini Deus” din limba latină. “THEOS” din greacă este echivalentul duvântului “DEUS” din latină și înseamnă divinitate. Pentru că ne tragem de la latini și prin coloniștii romani a venit Evanghelia în Dacia, expresia lor “Domini Deus” (Domnul Divinitate), fiind pronunțată în popor “Domni Deus”, a devenit treptat “Dumnezeu”. Acum, expresia din Biblie care în latină este tradusă “Domini Deus” în traducerea românească a Bibliei este scrisă “Domnul Dumnezeu”.

Ce relație ai tu cu Dumnezeu? Primele patru din cele 10 porunci țin de felul cum trebuie să ne zidim relația cu El și spun astfel:

  1. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. (Exod 20:3)
  2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exod 20:4-6)
  3. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exod 20:7)
  4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exod 20:8-11)

Există o singură cale prin care poate un om să-și refacă relația cu Dumnezeu. Cuvântul “religie” privine de la “re-legare”, adică, reluarea legăturii, relației cu Dumnezeu. Domnul Isus a spus că relația cu Dumnezeu poate fi restabilită doar prin credință în El și doar urmând învățătura Lui. Iată cuvintele Lui:

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Crede din toată inima în Domnul Isus Hristos, pocăiește-te de păcatele tale, apoi mergi la o biserică unde pastorul predică din Biblie și unde creștinii iau în serios această învățătură și trăiesc potrivit cu ea.  Spune-i pastorului că vrei să fii botezat și să te alipești bisericii și așa să cauți să înveți tot ce a poruncit Isus Hristos ca să poți împlini totul și să fii un adevărat ucenic al Lui, căci aceasta este calea mântuirii și doar așa se poate moșteni viața veșnică și Împărăția lui Dumnezeu.