Mai este valabil botezul după ce ai făcut circumcizia?

Întrebare:

La vârsta de 8 ani am făcut o infecție urinara (urinare cu sânge)  iar doctorul pediatru (cultul mozaic) m-a trimis la secția de chirurgie unde era un doctor coleg de facultate cu doctorul pediatru(tot cultul mozaic). Acesta a stabilit ca trebuie sa fac o operație de lărgire a canalului urinar,  bineînțeles si circumcizie. Citind articolul dumneavoastră am următoarele întrebări: Botezul meu mai este valabil in acest caz? Ce trebuie de făcut?

Presupun că aţi citit unul din articolele scrise de mine anterior la acest subiect. Vă invit să le citiţi pe toate:

Dacă am înţeles drept, circumcizia nu a fost alegerea dumneavoastră şi cu atât mai mult, nu aţi făcut-o din considerente religioase, ci medicii v-au aplicat-o pur medical. Dacă chiar medicul a avut şi ceva intenţii religioase (legate de religia lui) când v-a făcut circumcizia, aceasta nu vă obligă pe dumneavoastră la nimic şi nu trebuie să simţiţi nici o vină în acest sens. De altfel, Apostolul Pavel a scris despre circumcizie astfel:

Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. (1 Corinteni 7:18-20)

Pentru că circumcizia la care aţi fost supus nu are nici o implicaţie religioasă din partea dumneavoastră, ea nu înseamnă nimic şi nu trebuie să vă deranjeze în nici un fel. Important este să păziţi poruncile lui Dumnezeu.

Acum, cu privire la botez. Dacă spuneţi că aveaţi 8 ani când v-a fost aplicată circumcizia, înseamnă că aţi fost botezat mai înainte. Întrebările pe care trebuie să vi le puneţi sunt următoarele: Aţi crezut înainte ca să fiţi botezaţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Aţi ales dumneavoastră să vă botezaţi, sau au făcut-o alţii? Aţi întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus şi aţi fost născut din nou înainte să fiţi botezat? V-aţi mărturisit personal credinţa în apa botezului? Dacă nu a fost o alegere personală a dumneavoastră să vă botezaţi şi dacă nu a avut la bază credinţa personală mântuitoare în Domnul Isus Hristos, atunci, conform Sfintelor Scripturi, botezul dumneavoastră nu este valabil. Citiţi aici un exemplu din Scripturi cum un om a fost botezat. Acesta va arunca mai multă lumină:

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.” Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie, (Faptele apostolilor 8:26-39)

Dumnezeu să vă dea credinţă mântuitoare şi moştenire cu toţi sfinţii în Împărăţia Sa.