Ce spune Biblia despre circumcizia băieţilor nou-născuţi pe motiv de igienă?

Întrebare:

Ce părere aveţi despre practica circumcizia băieţilor nou-născuţi, tot mai des întâlnită in ţările occidentale, pe motiv de igiena? Este acceptabil, din moment ce acest simbol este strict cerut de Dumnezeu poporului Israel, datorita legământului lor? Nu se pare o încercare de alipire la binecuvântarea lui Dumnezeu dată acestui popor? Sau practica aceasta nu are nici o însemnătate pentru neevrei? Este însă dovedită medicinal ca fiind benefica sănătăţii şi paternităţii băieţilor, poate deci, fi folosita de oricine?

Ce spune Biblia despre circumcizia băieţilor nou-născuţi pe motiv de igienă?

După încheierea legământului cu Avraam, Dumnezeu a dat tăierea împrejur ca şi semn al acestui legământ şi a cerut atât lui Avraam cât şi tuturor urmaşilor săi de parte bărbătească să se taie împrejur, adică să le fie aplicată circumciziunea şi astfel să ştie fiecare că face parte din acest legământ.

Nicăieri în Biblie nu se pune în discuţie aplicarea circumciziunii la băieţi pe motiv de igienă. Dacă medicii au studiat şi au constatat că este benefic pentru băieţi să fie circumcişi pe motiv de igienă, este alegerea lor, sau, mai drept vorbind, a părinţilor lor şi nu are aceasta nimic a face cu legământul Avraamic. Creştinii nu practică circumciziunea, dar dacă  cineva se gândeşte să se taie împrejur pe motiv religios, aici lucrurile devin grave, pentru că cel care se taie împrejur, se obligă şi se face  dator să împlinească toată Legea, iar prin faptele Legii nimeni nu poate fi mântuit.