Care este semnificaţia circumciziei?

Care este semnificaţia circumciziei?Întrebare:

Sper să nu vă supăraţi pentru faptul că vă bombardez cu întrebări, însă, pur şi simplu am nevoie de a cunoaşte şi mulţumit fiind de răspunsurile date de dumneavoastră revin cu încă una: Care este povestea tăierii împrejur? Ştiu că Iudeii obişnuiau să facă acest lucru înainte iar în zilele noastre practică tăierea împrejur musulmanii şi poporul evreu, care pretind că au ales să continue practicile Vechiului Testament. Primii Îl acceptă pe Isus ca şi profet sub numele de Isa în Coran, însă susţin că Mahomed e ultimul profet pe care Îl urmează în prezent, iar ceilalţi, adică evreii, nu recunosc că Isus – Mesia a venit deja odată pe pământ şi încă îl aşteaptă.

De la bun început, să clarificăm…

Ce este tăierea împrejur?

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române dă următoarea definiţie:

CIRCUMCÍZIE, circumcizii, s.f. Tăiere rituală a prepuţului de jur împrejur, practicată de unele popoare orientale. [Var.: circumciziúne s.f.] – Din lat. circumcisio.

Cine a instituit această practică?

Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam, patriarhul poporului Israel şi tatăl tuturor credincioşilor, conform cărui i-a făcut făgăduinţe nespuse lui şi seminţiei sale. Iată cum a fost aceasta:

Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.” (Genesa 17:1-8)

După ce i-a spus făgăduinţele acestui legământ măreţ…

Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. (Genesa 17:9-10)

Imediat în versetele următoare, Dumnezeu a explicat…

Semnificaţia circumciziei

Şi a zis:

Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.” (Genesa 17:11-14)

De ce creştinii nu practică circumcizia?

Dumnezeu a împlinit făgăduinţele date lui Avraam în noi cei care am crezut în Domnul Isus. De aceea, tăierea împrejur nu mai este necesară şi nu are nici o importanţă pentru creştini, aşa cum spune Apostolul Pavel:

Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. (1 Corinteni 7:19)

Iar când a aflat despre unii dintre Iudeii tăiaţi împrejur care umblau şi tulburau credinţa primilor creştini spunând că dacă cineva nu se taie împrejur nu poate fi mântuit, Apostolul le-a scris creştinilor:

Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia! Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti. (Filipeni 3:2-3)

Deci, adevăraţii tăiaţi împrejur suntem noi, creştini, dacă slujim lui Dumnezeu prin Duhul Lui, dacă ne lăudăm în Hristos Isus şi dacă nu ne mai punem încrederea în lucrurile pământeşti cum ar fi tăierea împrejur făcută de mâna omului.

Cu privire la celelalte religii şi importanţa pe care o dau ele circumciziei, las cititorul să judece singur cum este în lumina învăţăturii Biblice.