Este religia noastră predestinată?

Este religia noastră predestinată ?

Întrebare:

Este naşterea noastră predestinată, în sensul că se ştie de la început în ce religie ne vom naşte, ce vom face de-a lungul vieţii, conform zicerii „ce ţi-i scris, în frunte ţi-i pus”, mai ales dacă luăm în calcul că urmaşii vor plăti pentru faptele predecesorilor lor până la generaţia a patra conform Bibliei? Ce vină au copiii care se nasc în familii de alte religii ca evrei, musulmani, budişti, etc. Şi ce şanse au ei să revină la credinţa dreaptă – cea creştin ortodoxă, din moment ce încă de mici sunt educaţi în religia în care s-au născut?

Dumnezeu este omniscient

Dumnezeu cunoaşte totul. El cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul cu privire la orice om şi la orice eveniment. Pentru că cunoaşte toate lucrurile dinainte, şi pentru că Dumnezeu a cunoscut dinainte pe cei ce vor alege să creadă în Domnul Isus Hristos ca să fie mântuiţi:

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. (Efeseni 1:4-6)

Încă înainte de întemeierea lumii Dumnezeu a cunoscut dacă vei accepta să te pocăieşti şi să devii copilul lui prin credinţă în Domnul Isus sau nu. Alegerea însă este a ta.

Dumnezeu a oferit şi respectă libertatea omului în alegere

Chiar dacă are puterea să ne impună, sau să ne influenţeze alegerile, Dumnezeu nu alege pentru noi. Aceasta înseamnă că fiecare om este responsabil deplin de alegerile pe care le face şi se va bucura de răsplată sau va purta consecinţele grave. Dumnezeu a dat pe Domnul Isus la cruce ca să fie o jertfă pentru mântuirea tuturor oamenilor, dar alegerea le aparţine lor, aşa cum scrie:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:16-18)

Ai crezut din inimă în Domnul Isus ca să fii mântuit?

Dumnezeu oferă fiecărui om şansa mântuirii

Este adevărat că copiii poartă consecinţele păcatelor părinţilor, dar în toate cazurile, Dumnezeu oferă tuturor oamenilor şansa să fie mântuiţi, aşa cum scrie în versetul citat mai sus că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca ORICINE crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Şi mai spune în Biblie:

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. (2 Petru 3:9)

Evanghelia se vesteşte la toţi oamenii de pe pământ

Una din întrebările cititorului era cum pot să devină creştini cei ce s-au născut în alte religii. Pot şi mulţi au devenit. Cunosc oameni care au fost hinduşi, musulmani, budişti, iudei, dar care au dat atenţie mesajului Evangheliei atunci când le-a fost vestit, au crezut din inimă în Domnul Isus şi au fost mântuiţi. Chiar şi în acele ţări musulmane unde sunt ameninţaţi cu moartea oamenii care predică Evanghelia, şi acolo Dumnezeu face să fie predicat cu putere mesajul Evangheliei. Odată mă aflam într-o ţară arabă unde am aflat despre cineva care s-a convertit la Hristos şi au căutat să-l omoare. Interesant este că am intrat în casa unui reprezentant al guvernului, şi el folosind antena parabolică, tocmai privea un canal creştin şi asculta o predică, În Iran, le este interzis oamenilor să aibă antene parabolice, dar sub acoperişuri, oamenii pun şi toţi au posibilitatea să asculte mesajul despre mântuirea care este în Hristos. Apoi, ce şanse mari oferă reţeau Internet, care a ajuns să fie folosită în orice ţară. Un număr mare de misionari creştini predică mesajul în lumea întreagă punându-şi viaţa în mare pericol zi de zi. Noi trăim vremurile despre care a vorbit Domnul Isus când zicea:

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Ev. Matei 24:14)

Nu contează în ce religie te-ai născut, din moment ce acea religie nu este în acord cu Cuvântul şi voia lui Dumnezeu şi nu te duce la mântuirea sufletului tău. Dacă religia părinţilor tăi nu este potrivit cu învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu nu te ajută la nimic, pentru că nu te duce la mântuire, ci mai degrabă te împiedică. Fiecare om este chemat de Dumnezeu să aleagă adevărul şi viaţa şi fiecare este responsabil pentru alegerile pe care le face. Ce alegere ai făcut în ce priveşte mântuirea sufletului tău?