De ce nu poţi veni la Dumnezeu decât doar prin Isus Hristos?

”Imaginează-ți un cerc mare și în interiorul lui mai multe cercuri care se fac tot mai mici în timp ce se apropie de mijloc. Dumnezeu se află în centrul cercului. Spre centru poate ajunge oricine din orice unghi al cercului. Cît mai multe fapte bune faci, cu atât mai mult te apropii de Dumnezeu. Principalul sunt faptele tale bune, dar din ce religie faci tu parte, sau ce credință ai aceasta mai puțin contează, oricum în final vei ajunge la Dumnezeu… ? “ Încerca să-mi explice un prieten musulman. Sună interesant explicația lui, dar este ea oare adevărată?

Înainte de moartea Sa pe cruce pentru păcatele omenirii, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi că El pleaca la Tatăl, să pregatească un loc pentru fiecare din ei. Atunci Toma, unul dintre ucenici, L-a întrebat cum poate ști și el calea în cer? Domnul Isus i-a răspuns:

Eu sînt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine” (Evanghelia dupa Ioan 14:6)

Isus Hristos este calea

Păcatele noastre, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. În păcatul său, omul este total despărțit de Dumnezeu și s-ar părea că nu are nici o șansă de a ajunge la Dumnezeu. Totuși Dumnezeu în dragostea Lui, ne-a pregătit o cale. Cine este calea aceasta?

”În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiți.“(Fapte 4:12)

Numele Domnului Isus Hristos, este unicul Nume sub cer, din Univers, în care noi putem căpăta mîntuirea.

”Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. „(Evrei 10:19-20)

Cortul întîlnirii, locul unde poporul Israel se întîlnea cu Dumnezeu, era împărțit în două părți. Locul Sfânt și locul Prea Sfânt. Aceste două părți, erau despărțite de o perdea foarte groasă. În partea a doua a cortului, în locul Prea Sfânt, intra numai o data pe an, marele preot, cu sânge de țapi. Sângele era adus ca și jertfă pentru ispășirea păcatelor întregului popor. Ca rezultat,păcatele erau doar acoperite, însă cugetul și inima omului tot pacatoasă rămânea în continuare. Ce era de făcut? Perdeaua care despărțea locul Sfânt de cel Prea Sfânt, era încă o dovadă că păcatul nostru pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, ea demonstra, că omul în starea lui păcătoasă, nu putea intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar când Marele nostru Salvator, a murit pe crucea de la Golgota ca și jertfă de ispășire a păcatelor întregii omeniri, în acel moment ceva foarte important s-a întîmplat cu perdeaua de la mijloc! Ea avea 10 cm grosime, 12 perechi de cai, să o fi tras din ambele părți , nu ar fi putut să o rupă. Însă în momentul când Domnul Isus și-a dat duhul, perdeaua s-a rupt în două, de sus în jos. Aceasta a semnificat că jertfa Lui Isus,ne-a deschis această cale nouă și vie, ca să putem ajunge în prezența Tatălui Ceresc. Nu mai vedem în Biblie sa ne spună Dumnezeu despre o altă cale, despre un alt nume, prin care am putea ajunge în prezența Lui.

Isus Hristos este Adevarul

Lumea astăzi caută foarte disperați adevărul. Poate ați auzit pe foarte mulți spunând:“ că aș vrea să ajung în cer, dar cu atîtea credinți și religii, sunt foarte derutat, nu mai știu cine are adevărul ”. Domnul Isus așa cum am citat mai sus, a spus despre Sine că: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” Nu trebuie să cauți adevărul în altă parte, El este Adevărul curat. Nu căuta adevărul în oameni, cautați-l în Domnul Isus și El ți se va descoperi. Dar cum poți ști și cunoaște acest adevăr?

”Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”(Ioan 17:17)

Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul. Evanghelia după Ioan 1:1, și v.14 spune că Domnul Isus este Cuvântul. El este Cuvântul adevarului, care ne sfințește și ne duce pe o cale nouă, vie și adevărată, care duce la Tatăl Dumnezeu. Studiind Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia, tu vei cunoaște adevărul și adevărul te va face liber.

Isus Hristos este Viața

”În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.”(Ioan 5:21)

”Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. ” (Ioan 5:26)

Domnul Isus Hristos, are viață în Sine și El poate să o dea cui vrea și să o ia de la cine vrea. El în primul rînd ne face parte de o viață frumoasă împreuna cu El aici pe pămînt.

”Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.”(Ioan 10:10)

Apoi El ne promite Viață Veșnică împreună cu El, Tatăl Dumnezeu și Duhul Sfânt, acolo sus.

”Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”(Ioan 3:36)

Dragul meu cititor, dă-mi voie să te întreb ceva? Care este calea pe care mergi tu azi? Prin ce metode vrei să ajungi la Dumnezeu? Te încrezi în faptele tale, în religia ta, sau cauți să ai o relație personală cu Domnul Isus?

Aseară am spus Evanghelia la un om. Cînd i-am spus că eu cred în Domnul Isus, el m-a întrebat:”dar ce ești tu, Adventist, Iehovist, ce? Sunt așa de multe religii și credinți că nu mai știi cine sunt adevarați și cine nu? ” Poate te mai întrebi și tu astăzi unde este Adevărul în care trebuie să crezi? Sau care este calea pe care trebuie să mergi? Isus Hristos este Calea, Adevărul și Viața și nimeni nu vine la Tatăl decît prin El. Crede în El care este Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat, și astfel vei căpăta Viața Veșnică.

Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți să alegeți să mergeți pe singura Cale care duce la El, Domnul Isus Hristos. Să alegeți să cunoașteți și să credeți Adevărul, Domnul Isus Hristos. Să aveți parte de Viață pe care tot Domnul Isus o dă!

Autor: Alexei Tentiuc