Este posibilă căsătoria între un creștin și un evreu?

Întrebare

Este posibilă o căsătorie între o persoană creștină și cealălaltă evreu? Unul răscumpărat prin cruce, celălalt- parte din poporul lui Dumnezeu.

Acest subiect este abordat în articolul “De ce Dumnezeu interzice căsătoria cu un necredincios?” și “Credinciosul se poate căsători doar întru Domnul”. Acest adevăr este explicat de către apostolul Pavel în Epistola către Corinteni. 

“Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunerecul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi sîntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. “Deaceea: „Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.” (1 Corinteni 6:14-18) 

Credinciosul crede în divinitatea Domnul Isus Hristos și că este Dumnezeu, pe când evreul nu crede că Hristos este Mesia și că este egal cu Dumnezeu. Pornind de la această realitate, ne întrebăm: Ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cel credincios, cât privește valorile spirituale, nu are nimic în comun cu cel necredincios și în această categorie intră și evreul, chiar dacă are Scripturile, însă neagă divinitatea Domnului Isus Hristos despre care acestea vorbesc. 

Tot apostolul Pavel în Romani spune despre frații săi evrei că “o parte din ei au căzut într-o împietrire” (Romani 11:25) Astfel o parte din evrei nu cred în divinitatea Domnului Isus Hristos și nu urmează învățătura Noului Testament. Desigur că sunt evrei ce cred în Domnul Isus Hrisos și trăiesc potrivit învățăturii Noului Testament. Creștinul nou născut este Templul Dumnezeului Celui viu. Căsătoria creștinului cu cel necredincios îl face necurat și Dumnezeu spune: “Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.”