Este oare păcat să nu te căsătoreşti?

 

Este oare păcat să nu te căsătoreşti

Întrebare:

Am citit câteva articole ale Dvs şi am o întrebare: Este scris undeva în Biblie dacă este păcat sau nu să nu te căsătoreşti?
Este un lucru bine cunoscut de oricine a citit Sfintele Scripturi, că Dumnezeu este autorul institutului căsătoriei. Dar, în acest articol întrebarea este mai mult cu privire la situaţia opusă, când cineva nu se căsătoreşte.

Nu te lăsa influenţat de gândirea lumii

Nu ştiu de ce oamenii, în general, consideră că este o pedeapsă de la Dumnezeu sau un blestem când cineva nu se căsătoreşte. Apoi, din pricina acestei gândiri încep să-i compătimească pe cei care rămân necăsătoriţi pentru restul vieţii. Unii bărbaţi, dar mai des femeile, acceptă să se căsătorească doar pentru că este pusă asupra lor această presiune şi la tot pasul sunt întrebate de către prieteni, colegi, rude, părinţi, de ce nu se căsătoresc. Recent am auzit de la o creştină tânără cum părinţii i-au spus să vină acasă doar atunci când va găsi un bărbat care o va lua în căsătorie. Vă daţi seama sub ce presiune o pun pe această fată părinţii ei? Fii înţelept să nu pui niciodată astfel de presiune asupra cuiva şi nici să nu compătimeşti pe nimeni pentru faptul că nu este căsătorit. Iar dată tu eşti persoana necăsătorită şi experimentezi astfel de presiune din partea celor din jur, nu face alegeri şi nu lua hotărâri din pricina acestor presiuni.

Un dar de la Dumnezeu

Apostolul Pavel, despre care în Biblie nu se menţionează să fi fost căsătorit, când a abordat acest subiect, a scris:

Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsuraţi şi văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. (1 Corinteni 7:7-9)

Apostolul spune foarte clar că şi a te căsători şi a rămâne necăsătorit pentru a sluji eficient Domnului, este un dar de la El. Chiar mai mult, Pavel spune că ar vrea ca toţi oamenii să fie ca el, în sens de a sluji lui Dumnezeu fără să fie căsătoriţi şi să se poată înfrâna ca să nu ardă sub presiunea dorinţei sexuale neîmplinite.

Singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor

Famenii sunt bărbaţii care, în vechime, fiind slujitori la împăraţi, erau castraţi tocmai cu scopul ca să nu poată înfiinţa familii şi să le fie total loiali şi dedicaţi împăraţilor. Odată, după ce Isus a avut o discuţie cu Fariseii despre divorţ şi responsabilitatea pe care o are fiecare om intrând în căsătorie…

Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” El le-a răspuns: „Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Matei 19:10-12)

Acest pasaj confirmă încă odată că a rămâne necăsătorit este un dar de la Dumnezeu şi nu toţi oamenii pot primi lucrul acesta. Apoi, mai spune că sunt fameni care s-au născut aşa, adică sunt bărbaţi care s-au născut fără a avea nevoia de împlinire sexuală pentru a se căsători. Aceasta nu este o ruşine pentru ei, pentru că aşa le-a fost dat de la Dumnezeu. Când vorbeşte despre famenii făcuţi de oameni, se referă la cei care au fost castraţi.

Ultima categorie enumerată aici, spre deosebire de primele două, sunt cei care au ales să fie fameni pentru Împărăţia cerurilor. Ei sunt cei care au învăţat să se înfrâneze ca să nu ardă sub presiunea dorinţei sexuale neîmplinite şi care au făcut această alegere ca să se poată dedica pe deplin în slujba lui Dumnezeu. Cine poate să primească lucrul acesta, bărbat sau femeie, este încurajat şi de Domnul Isus să-l primească.

Celibatul nu este condiţie pentru mântuire

Pentru că unii oameni vicleni răspândeau erezii nimicitoare, Apostolul Pavel i-a scris ucenicului său preaiubit Timotei astfel:

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. (1 Timotei 4:1-8)

Pe parcursul secolelor mulţi învăţători mincinoşi au încercat să înveţe despre căsătorie că este păcat şi că cine se căsătoreşte nu poate întra în Împărăţia cerurilor. Tocmai pentru a combate o astfel de învăţătură, a scris Apostolul Pavel.

A te căsători sau a nu te căsători nu joacă nici un rol în ce priveşte mântuirea sufletului nostru, care poate fi realizată doar prin credinţă în Domnul Isus Hristos.