Poate fi pierdută mântuirea creștinului?

Întrebare:

Am citit foarte multe din postările acestui site, însă nu am găsit răspuns la întrebarea mea. Posibil să fie, însă eu nu am găsit-o. Acum aud foarte multe persoane despre care eu cred că sunt mântuite, uitându-mă la viața lor și unii chiar fiind misionari spun că mântuirea nu se pierde odată ce ai primit-o. Însă eu știu că mântuirea se pierde. Puteți să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră?

Subiectul siguranței mântuirii creștinului a provocat discuții aprinse și controversate  pe tot parcursul istoriei Bisericii și continuă până azi. S-a discutat și s-a scris mult de ambele părți ale controversei, dar, cu toate acestea, discuțiile nu s-au epuizat, ci chiar se pare că au devenit mai aprinse.
Poate fi pierdută mântuirea creștinului?

Cu toate că mântuirea omului este subiectul central al Bibliei, nu găsim să fie formulată întrebarea sau problema în felul cum o auzim noi și nici nu găsim un răspuns scurt la acest subiect care ar putea fi pus într-un articol.

Dacă vei dori să înțelegi despre siguranța mântuirii prin studierea opiniilor care stau de o parte și de alta a controversei, vei fi tentat să accepți pe una și să condamni pe alta cu prea multă subiectivitate și preconcepții.

Mult mai corect este să faci un studiu biblic profund și personal ca să înțelegi tot planul pe care l-a alcătuit Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Când vei cunoaște acest plan așa cum este prezentat în Biblie, vei fi în stare să faci o analiză a argumentelor aduse de cei care spun că mântuirea nu se poate pierde, dar și a celor care spun că poate fi pierdută.

În cele mai multe biserici baptiste, penticostale sau alte confesiuni evanghelice veți găsi persoane care gândesc diferit cu privire la pierderea mântuirii. Dumnezeu să ne ferească de certuri și divergențe, care ar aduce tulburare sfinților. Cunosc biserici unde cineva a pus problema siguranței mântuirii în capul tuturor celorlalte și a provocat certuri și întristare, chiar a provocat o ruptură în biserică. Nu trebuie să fie așa. Creștinii maturi știu cum să asculte și să discute acest subiect, fără a afecta unitatea din biserică și din lucrarea Evangheliei. Apostolul Pavel a scris astfel despre părerile diferite pe care le aveau alții din biserică:

Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel. (Filipeni 3:15-16)

Deci, să respectăm părerile altora și să ne ferim de orice discuții care aduc tulburare sfinților și opresc înaintarea Evangheliei.

Presupun că la citirea acestui articol v-ați așteptat să citiți ce cred eu despre pierderea mântuirii. Cum vedeți, nu mi-am expus părerea. Motivele din care nu am făcut-o le-ați citit deja.

Când ex-episcopul Uniunii Baptiste din Rusia, Iurii Sipko, a fost odată întrebat la o mare întrunire de pastori ce părere are el despre pierderea mântuirii, s-a adresat tuturor celor prezenți cu întrebarea: “Are cineva din voi îndoieli cu privire la mântuirea sa?”. Răspunsul a fost unanim  – NU. “Atunci, le-a spus el, duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cutremur.”

O altă întâmplare a fost cu un unul din ex-secretarii Federației Baptiste Europene care, fiind întrebat ce crede la subiectul pierderii mântuirii, a răspuns astfel: “Când mă scol de dimineață, sunt calvinist (cei care cred că mântuirea nu se poate pierde), iar când vine seara sunt arminian (cei ce spun că mântuirea poate fi pierdută)”.

Siguranța mântuirii este un subiect amplu și nu poate fi cuprins într-un singur articol. Fiecare creștin trebuie să facă efortul personal ca să înțeleagă din Sfintele Scripturi tot planul lui Dumnezeu de mântuire, iar pastorii, predicatorii și învățătorii au datoria să-i ajute și să-i învețe pe oameni din Sfintele Scripturi ca să fie sănătoși în credință și să nu fie înșelați de cei care schimbă în desfrâu harul lui Dumnezeu.