Este biblică închinarea la icoana făcătoare de minuni a Sfintei Parascheva?

Întrebare:

 

Ce spune Biblia despre cei ce se închină la Sfânta Parascheva. Este biblic? De ce face minuni?

Nu, nu este biblic, ci e o abatere gravă de la învățătura Cuvântului lui Dumnezeu.

 

Potrivit cu Dexonline “icoană” înseamnă imagine pictată sau sculptată care reprezintă divinități sau scene cu temă religioasă. Tot acest cuvânt înseamnă și “înfățișare”. 

 

A doua din cele zece porunci Dumnezeu ne atenționează astfel:

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” (Exodul 20:4-6)

Dumnezeu nu permite să ne închinăm niciunui chip sau înfățișări, chiar dacă credem că reprezintă divinitatea. Nu eu spun acest lucru, ci Dumnezeu a poruncit. Mai mult decât atât, tot în aceste  versete, Dumnezeu spune că cei ce se închină la înfățișările “divine” făcute de mâna lor, de fapt, sunt cei ce Îl urăsc și pe care îi va pedepsi până la al 3-lea și a 4-lea neam. 

De ce icoana „Sfânta Parascheva” face minuni?

Minunile nu sunt indicile adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și numai de el trebuie să ascultăm. Domnul Isus, când se ruga Tatălui Ceresc în grădina Ghetsimani, S-a rugat astfel: 

 

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.(Ioan 17:17) 

 

Cuvântul lui Dumnezeu care este Adevăr, doar el adeverește ce este și ce nu este adevăr. De aceea, orice minune care este o abatere de la Adevăr, nu poate fi de la Dumnezeu. 

 

De fapt, în Biblie vedem și pe alții care nu aveau de a face nimic cu Dumnezeu, însă tot erau făcători de minuni. De exemplu, vrăjitorii din Egipt tot au putut face minuni înaintea lui Faraon, dar făceau ei aceasta prin puterea lui Dumnezeu? Erau ei de la Dumnezeu? Nicidecum. 

 

Icoana făcătoare de minuni care va avea chipul Fiarei, adică chipul lui Antihrist pe ea, tot va face minuni(Apocalipsa 13:11-18), dar vor fi aceste minuni făcute de puterea lui Dumnezeu? Nicidecum. Dimpotrivă, Biblia spune că diavolul îi va da putere și cu aceasă putere vor fi făcute minunile. 

 

Dragul meu, nu trebuie să ne lăsăm amăgiți. Noi trebuie să credem adevărul lui Dumnezeu și acest adevăr trebuie să ne fie ghidul de conducere în închinare. 

 

Pe site-ul nostru s-a scris mult cu privire la icoane, idoli, icoanele făcătoare de minuni etc. Vă recomand să citiți următoarele articole care vă vor ajuta să căpătați o cunoștință mai adâncă cu privire la acest subiect: 

 

1. Ce spune Biblia despre icoanele făcătoare de minuni?

2. Ce spune Biblia despre icoane și închinarea la ele?

3. De unde provin icoanele?

4. Care este diferența între idol și icoană?

5. Ce spune Biblia despre cinstirea moaștelor sfinților?

6. Ce spune Biblia despre cinstirea sfinților și rugăciunea către ei?

 

Domnul Isus, care este Dumnezeu și care este calea, adevărul și viața, când era ispitit de cel rău, i-a răspuns astfel: 

 

este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I  slujeşti.” (Matei 4:10)

 Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și adevăr!