Este biblică poziția pastorului Brian Houston de la Hillsong Church față de homosexualitate?

Noutatea despre cei doi lideri ai corului bisericii Hillsong din orașul New York  care s-au declarat homosexuali și că urmează să se căsătorească în anul viitor a adus întristare tuturor creștinilor. Declarațiile pastorilor de la Hillsong au adăugat la întristare. Hillsong Church este o megabiserică penticostală care activează în 15 țări ale lumii și întrunește săptămânal peste 100.000 de oameni. În Moldova nu cunosc să existe o biserică Hillsong, dar în foarte multe biserici neoprotestante poți auzi la închinare cântări care au fost compuse la Hillsong și care acum sunt traduse în foarte multe limbi, inclusiv română și rusă. 

Între timp, pastorul fondator al Hillsong Church din Australia, Brian Houston, a publicat pe blogul său un articol în care prezintă poziția sa oficială față de homosexualitate și căsătoriile gay. Articolul a apărut sub titlul: „Iubesc eu pe homosexuali?” (Do I love gay people?)

Brian Houston își începe articolul prin afirmația că îi iubește pe oameni și că îi pasă de faptul că uneori biserica și omenirea îi înstrăinează pe unii și îi ostracizează. Apoi spune că el rămâne pe poziția oficială a Bisericii față de modul de viață homosexual și față de căsătoriile gay. Mai spune autorul:

„Eu cred că Cuvîntul lui Dumnezeu este clar cu privire la faptul că căsătoria este între un bărbat și o femeie. Scrierile apostolului Pavel din Scripturi sunt, de asemenea, clare cu privire la subiectul homosexualității, cum am mai menționat și alte dăți.”

Apoi autorul mai scrie:

„Noi suntem o biserică care îi acceptăm pe homosexuali, dar nu o biserică care acceptă modul de viață homosexual”.

Ce înseamnă aceasta? Până unde merge acceptarea și unde ea se oprește? Răspunsul urmează și deranjează pe orice creștin. 

„Astfel, dacă ești homosexual, ești binevenit la Hillsong Church? Bineînțeles! Ești binevenit să participi cu noi, să te închini cu noi, să participi ca și membru al congregației, având asigurarea că vei fi personal inclus și acceptat în comunitatea noastră. Dar (aceasta devine deranjant), poți avea un rol de conducere activ? Nu.” 

TEXTUL ORIGINAL: So if you are gay, are you welcome at Hillsong Church? Of course! You are welcome to attend, worship with us, and participate as a congregation member with the assurance that you are personally included and accepted within our community. But (this is where it gets vexing), can you take an active leadership role? No.

Pastorul Brian Houston spune una, dar face alta. Spune că rămâne pe pozițiile Scripturii și ale bisericii cu privire la homosexualitate, dar prin afirmațiile făcute arată că s-a depărtat și vrea să placă mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu. Așa avea să procedeze Apostolul Pavel dacă era pastorul bisericii Hillsong și dacă avea să audă că doi din conducătorii corului au hotărât să se căsătorească? Capitolul 5 din Epistola I a lui Pavel către Corinteni ne arată clar cum avea să procedeze Pavel. Fiind departe de Corint, au venit la Pavel ai Cloei și i-au spus că în biserica din Corint s-a întâmplat un caz de curvie de cele care nici la păgâni nu se întâlnesc, căci unul din membrii bisericii întreținea relații cu soția tatălui său, adică cu mama lui vitregă. Când a aflat Pavel aceasta, imediat a luat acțiune, pentru că îl iubea și pe cel ce a păcătuit și pe toți cei din biserică și le-a scris astfel: 

Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corinteni 5:1-13

Pastorul Brian Houston, împreună cu pastorul Carl Lentz de la Hillsong Church din New York City, sunt datori înaintea lui Hristos care i-a pus în această slujbă să ia urgent acțiune și să excomunice din biserică pe cei doi lideri de închinare care slujesc în corul bisericii. Și apoi să facă afirmații clare cu privire la homosexualitate, fără să le mai spună „povești de adormit copiii” homosexualilor și la restul oamenilor. Dacă spune că este de acord cu tot ce a spus apostolul Pavel, atunci să le vorbească oamenilor clar și răspicat, așa cum a făcut-o apostolul Pavel când a scris: 

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10

Să ne rugăm cu toții ca pastorii Brian Houston și Carl Lentz să se pocăiască, să revină la chemarea pe care o au de la Hristos și să-și facă slujba cu scumpătate. Să caute să-I placă Mântuitorului și nu oamenilor. Să-și dea seama bine că dacă vor lăsa acest puțin aluat acum, vor dospi toată plămădeala care este alcătuită nu doar din cei peste 100.000 de oameni care vin să se închine la bisericile Hillsong, ci și din cei care îi urmează în lumea întreagă și care au crezut și mai cred că ei vestesc Cuvântul lui Dumnezeu. Provocarea prin care trec acum slujitorii de la Hillsong va veni mai devreme sau mai târziu asupra tuturor slujitorilor Evangheliei din țările vestului și nu numai. Domnul să ne ajute să stăm tari când vor veni vremurile acestei confruntări pentru noi. 

Să ne grăbim acum să-i învățăm pe oameni adevărul biblic despre sexualitate și homosexualitate. Recomand tuturor pastorilor să studieze în mod de urgentă cu bisericile cursul biblic inductiv „Ce spune Biblia despre sexualitate?” de Kay Arthur și BJ Lawson. Astfel oamenii vor ști nu doar ce spune Dumnezeu despre sexualitate și homosexualitate, dar și cum trebuie să ne raportăm noi ca și creștini la oamenii care au fost prinși în păcate sexuale și în homosexualitate.