Ce spune Biblia despre duhurile răutăţii care sunt în ceruri?

Întrebare:

Noţiunea de ceresc întotdeauna se asociază cu ceva frumos, divin, sfânt, bun. Întrebarea mea este: Sunt duhuri rele în locurile cereşti? Ce spune Biblia despre aceasta?

Duhurile răutății care sunt în locurile cerești

Dacă ne uităm la cazul lui Iov, vom vedea că Satana a venit înaintea lui Dumnezeu, în mijlocul fiilor lui Dumnezeu. (Satana fiind deja un înger căzut).

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfãţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. (Iov 1:6)  

Ar putea spune cineva că aceasta a fost până la înălţarea Domnului Isus la cer. Totuşi, cât n-ar fi de straniu, dar şi acum, în perioada bisericii, duhurile rele se află în ceruri. Despre aceasta ne relatează apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni. De fapt, el vorbeşte despre aceasta ca despre un lucru bine cunoscut, nu o prezintă ca o informaţie ca şi cum le-ar face cunoscut lucrul acesta:

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12)

Până când se vor afla aceste duhuri în locurile cereşti? Răspunsul îl găsim la Apocalipsa capitolul 12:7-17

Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi cari locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care născuse copilul de parte bărbătească. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi, şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura, şi a înghiţit râul, pe care-l aruncase balaurul din gură. Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

De aici vedem că Satana şi îngerii lui vor fi aruncaţi pe pământ la mijlocul celei de a şaptezecia săptămâni a lui Daniel (Daniel 9:24-27).