Cu ce se aseamănă și se deosebesc Oastea Domnului de Baptiști?

Întrebare:

Cine sunt cei de la Oastea Domnului? Cum se aseamănă ei cu Baptiștii și cum ce se deosebesc? Mulțumesc. 

Cine sunt cei de la Oastea Domnului?

Wikipedia ne prezintă Oastea Domnului astfel:

Medalia Oastei Domnului

Cine sunt cei din oastea Domului?

Oastea Domnului este o mișcarea din cadrul Bisericii Ortodox

e Române, care a luat ființă în anul 1923, la inițiativa Preotului Iosif Trifa.
 După definiția pe care i-a dat-o Părintele Iosif Trifa, Oastea Domnului este „Aflarea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit”.

După 1948 mișcarea a fost trecută de regimul comunist în ilegalitate, iar în 1990 „Oastea Domnului” a fost reabilitată de Statul Român și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe.

 

În zilele noastre, Oastea Domnului are sediul administrativ la Sibiu, unde dispune de Editură, Librărie și tipografie proprie. Aici se tipărește, cu binecuvîntarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, săptămînalul „Iisus Biruitorul” având ca supliment revista pentru tineri „Timotheos”.
Oastea Domnului este condusă de un Sfat Frățesc Operativ din care fac parte aproximativ 30 de membri, reprezentanți ai zonelor.

Asemănări între Oastea Domnului și Biserica Baptistă

Atitudinea față de Sfânta Scriptură este lucrul cel mai important pe care îl au în comun. Și unii și alții pun un mare preț și accent pe cercetarea Sfintelor Scripturi și aplicarea învățăturii lor în viața creștină de zi cu zi.

Precum Baptiștii, tot așa și Ostașii  nu tolerează formalismul religios și trăirea în fățărnicie a celor ce vor să se numească creștini, dar să-și trăiască viața în patimile și păcatele lor vechi. Astfel de persoane sunt excomunicate până când se pocăiesc și își schimbă atitudinea și comportamentul.

Un alt lucru deosebit de important este accentul pus pe necesitatea renașterii spirituale, adică a nașterii din nou, fără de care nimeni nu va vedea și nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu.

Cum se deosebește Oastea Domnului de Biserica Baptistă?

Spre deosebire de  Oastea Domnului, care este o mișcare religioasă din cadrul Bisericii Ortodoxe, Biserica Baptistă este o biserică aparte, care are doctrină și practică deosebită. De aici derivă multe alte deosebiri. Astfel, ostașii cred în preoția sacramentală, pe când baptiștii mărturisesc preoția universală. Una din cele mai mari deosebiri este atitudinea față de botez. Ostașii recunosc botezul pruncilor, pe când baptiștii recunosc doar botezul prin credință. Mai sunt și alte multe deosebiri ce țin de practica vieții creștine. Toate aceste deosebiri, însă, nu-i împiedică pe ostași și baptiști să aibă relații frumoase creștine și să conlucreze la înaintarea Evangheliei.

Experiența mea cu creștinii din Oastea Domnului

Eu sunt pastor baptist, dar am mulți prieteni buni, care fac parte din Oastea Domnului. Am avut prilejul să fiu de multe ori în casele și familiile lor și chiar am făcut evanghelizări sau studii biblice împreună. Totdeauna am admirat dragostea lor creștină, ospitalitatea și pasiunea în predicarea Evangheliei. Ei sunt oameni născuți din nou și m-am simțit cu ei tot așa cum mă simt în Biserica Baptistă sau în orice altă biserică care are la temelie învățătura Cuvântului lui Dumnezeu și unde membrii sunt oameni născuți din nou.

Invit cititorii să se expună la subiectul discutat în acest articol, adăugând comentarii.