Ce diferenţă este între biserica penticostală şi cea baptistă?

Înainte să vorbim despre diferenţe, găsesc important să prezint…

Ce au în comun?

Atât creştinii din Biserica Penticostală cât şi cei din Biserica Baptistă în cea mai mare parte sunt oameni care doresc cu pasiune să aibă parte de întrare în Împărăţia Cerurilor. De aceea ei pun un foarte mare accept pe studierea Sfintelor Scripturi, pe naşterea din nou şi pe propovăduirea Evangheliei. Şi într-o biserică şi în alta sunt botezaţi doar cei care s-au pocăit şi au încheiat legământ cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos. Ambele biserici împărtăşesc doctrinele de bază ale creştinismului cum este mântuirea prin credinţă, divinitatea Domnului Isus Hristos, învăţătura despre Sfânta Treime, etc.

Care sunt diferenţele?

Biserica Penticostală îşi trage denumirea de la Ziua Cincizecimii (Pentecost) când s-a pogorât Duhul Sfânt pe pământ şi despre care este relatat cu multe detalii în capitolul 2 al cărţii Faptele Apostolilor.

Spre deosebire de baptişti care cred că botezul cu Duhul Sfânta are loc la naşterea din nou, creştinii penticostali cred că botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă distinctă de naşterea iar vorbirea in limbi este semnul iniţial al botezului cu Duhul Sfânt.

Indiferent de aceste deosebiri, partea frumoasă este că în cele mai multe ţări există o colaborare creştinească frumoasă între bisericile baptiste şi cele penticostale, iar la Chişinău pastorii baptişti şi cei penticostali de multe ori se întrunesc împreună pentru rugăciune şi pentru proiecte comune.