De ce nu scap de depresie, deși citesc Biblia?

Întrebare:

Eu citesc zilnic din Sfînta Scriptură. Mă rog zilnic la Domnul Isus să mă vindece de depresie, dar nu văd nicio schimbare. De ce nu-mi vine Domnul Isus în ajutor, unde greșesc?

Depresia este un cuvânt pe care îl auzim tot mai des în societatea noastră. Statistica spune că numărul oamenilor diagnosticați cu depresie crește anual cu 20%. Partea îmbucurătoare este că Domnul Isus vrea să vină în ajutor, El e Cel care nu ne lasă nicidecum. Deci, El vrea să ne ajute, dar sunt pași pe care trebuie să-i întreprindem și noi. Să le luăm pe rând.

Cum se manifestă depresia

Depresia este o stare de tristețe, durere sufletească. Psalmistul vorbește astfel despre durerea lui:

Cu lacrămi mă hrănesc zi şi noapte, cînd mi se zice fără încetare:„Unde este Dumnezeul tău? “ Mi- aduc aminte, şi- mi vărs tot focul inimii în mine, cînd mă gîndesc cum mergeam înconjurat de mulţime, şi cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie şi mulţămire ale unei mulţimi în sărbătoare. Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu?Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăş Îl voi lăuda; El este mîntuirea mea şi Dumnezeul meu. Îmi este mîhnit sufletul în mine,Dumnezeule; de aceea la Tine mă gîndesc, din ţara Iordanului, din Hermon, şi din muntele Miţear.(Psalmul 42:3-6)

Chiar și un lider spiritual poate cădea în depresie. Ilie, după ce a văzut foc și ploaie din cer, după ce Dumnezeu a făcut minuni deosebite prin el în poporul Israel, ajunge într-o stare de mîhnire și dezamăgire, încît își dorește moartea.

Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, şi cum ucisese cu sabia pe toţi proorocii. Izabela a trimes un sol la Ilie, să- i spună:„Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mîne, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei. “ Ilie, cînd a văzut lucrul acesta, s’a sculat şi a plecat, ca să- şi scape viaţa. A ajuns la Beer- Şeba, care ţine de Iuda, şi şi- a lăsat slujitorul acolo. El s’a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a şezut subt un ienuper, şi dorea să moară, zicînd:„Destul! Acum, Doamne, ia- mi sufletul, căci nu sînt mai bun decît părinţii mei(1 Împărați 19:1-4)

Deci, nu e scutit nimeni de manifestări de genul acesta. Dar, ca să înțelegem cum ne putem elibera de depresie, este important să cunoaștem cauzele depresiei.

Cunoaște cauzele depresiei tale

Statisticile spun că oamenii care trec prin perioade mai grele în viață, precum divorțul, lipsa unui serviciu, decesul unor persoane dragi și altele, sunt predispuși la depresie. Pot fi însă și alte cauze precum lipsa somnului, lipsa alimentației corecte, un schimb hormonal în organism ca menopauza sau cauze sufletești precum păcatul, o mînie ascunsă de ani de zile, neiertarea unei persoane. Ca să te poți elibera de depresie, este foarte important să analizezi trecutul tău, să înțelegi cînd a început aceasta, de ce a început, care sunt cauzele adevărate ce te fac să ai această stare depresivă. Apoi…

Caută soluția pentru eliberare

Chiar dacă ați spus că citiți Biblia zilnic și doriți o relație cu Dumnezeu, poate totuși există un motiv de neiertare, ceva împotriva unei persoane care vă macină. Neiertarea este un păcat. Dacă vezi că păcatul tău a cauzat această stare, atunci să știi că e o întristare după voia lui Dumnezeu( 2 Corinteni 7:9-10). Acum trebuie să te pocăiești și să cauți restabilirea relației cu Dumnezeu și cu acea persoană.

Dacă întristarea ta este cauzată de pierderea unei persoane dragi, refacerea ta va lua ceva timp. Statisticile spun că un om se reface după decesul persoanei iubite timp de 1 an pînă la 2. Cînd a decedat mămica mea, am trecut și eu printr-o perioadă foarte grea, de o durere sufletească foarte profundă. Eu aveam impresia că sunt într-o cădere permanentă într-un tunel, că în curînd mă voi izbi și voi muri. Nu am fost supărată pe Dumnezeu, din contra, L-am căutat mai mult ca niciodată, dar am avut impresia că viața mea și bucuria mea s-au sfîrșit odată cu decesul mamei mele. În toată această perioadă am căutat să particip la grupe de studiu biblic și să stau aproape de Cuvînt. Totuși, mi-a trebuit o perioadă mai lungă ca să mă refac.

Dacă cauza este fizică, cred că ar fi bine să mergi la medic pentru a face ceva teste și a primi un tratament potrivit.

Controlează gîndul

Un rol foarte important în depresie îl joacă mintea noastră. Un om depresiv e tentat să se izoleze de oameni, iar cînd ești izolat și singur începi a inventa multe, și gîndirea ți-o ia înainte. Lupta cea mai grea se dă la nivelul minții. Este decisiv să-ți filtrezi gîndul. Nu lăsa să intre decît ce e plăcut lui Dumnezeu.

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit dela mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. (Filipeni 4:8-9)

Dumnezeul nostru este Dumnezeu păcii, care vrea să ne dea pacea sufletească, dar e necesar să depunem și noi un efort. Trebuie să nu permitem gînduri nefolositoare, care nu sunt după voia lui Dumnezeu.

Implică-te în viața altora

Cu cît mai mult te gîndești la alții, cu atît mai mult te vei simți folositor și vei recăpăta bucuria de a sluji, de a fi eficient în societate. Așa cum a zis Pavel, orice faptă bună trebuie să ne însuflețească.

Implică-te într-un grup de studiu biblic

Este foarte bine că nu încetați să studiați Sfinta Scriptură, continuați să faceți studiu biblic personal, dar și într-un grup unde să aveți părtășie. Vă recomand studiile Doamne, vreau să Te cunosc și Doamne, vindecă-mi rănile, care ating acest  subiect.

Dumnezeu să vă dea pacea Lui deplină!

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return „moldovacrestina.md”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(„http”)==0){return p}for(var e=0;e