De ce ne rugăm dacă Dumnezeu este omniprezent şi omnipotent?

Întrebare:

Dacă Dumnezeu este omniprezent și omnipotent, care este scopul rugăciunii? Nu e ca și cum L-am jigni, rugându-ne unor icoane, dacă El știe tot ce gândim și zicem?

De ce ne rugăm dacă Dumnezeu este omniprezent şi omnipotent?Nicidecum. Dumnezeu ne învaţă în Sfintele Scripturi să ne rugăm pentru că în rugăciune se realizează mai multe lucruri. În primul rând, în rugăciune Îl slăvim pe Dumnezeu şi ne exprimăm mulţumirea pentru felul cum lucrează El în vieţile noastre şi ale altor oameni. Iată un exemplu din viaţa Apostolului Pavel:

Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. (Romani 1:8)

Apoi, chiar dacă Dumnezeu cunoaşte toate nevoile noastre, suntem învăţaţi în Sfintele Scripturi să aducem toate îngrijorările noastre înaintea Lui şi apoi, să avem pace deplină în inimi aşteptând cu răbdare până când va lucra El.

Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:5-7)

Prin rugăciune suntem eliberaţi de apăsarea îngrijorărilor şi ne este păstrată în inimi pacea lui Dumnezeu.

În toată Scriptura suntem învăţaţi să ne rugăm continuu acasă, în biserică şi în orice loc şi să facem din aceasta o disciplină a vieţii noastre spirituale. Iată câteva exemple:

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, (Matei 5:44)

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41)

Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36)

Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri: (Coloseni 4:3)

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi, şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa. (2 Tesaloniceni 3:1-2)

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

Cât priveşte icoanele, vă invit să citiţi aceste articole:

Urmaţi sfatul din Sfintele Scripturi şi rugaţi-vă prin Duhul.

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, (Iuda 1:20)