Cum se face o vizită pastorală?

Articolul acesta este dedicat pastorilor, misionarilor și diaconilor care slujesc în cadrul Bisericii ”Buna Vestire” și în punctele de misiune ale acestei biserici, dar pentru că dorim și credem că va fi de ajutor slujitorilor din toate bisericile, am găsit că este bine să fie publicat pe acest portal.

Vizitarea credincioșilor de către pastorii și diaconii lor este un aspect foarte important pentru creșterea spirituală și bunăstarea duhovnicească a fiecărei biserici ca și comunitate și a fiecărui sfânt în parte. Doar prin vizitele pastorale putem să înțelegem care sunt condițiile de trai și să aflăm problemele, bucuriile și nevoile concrete pe care le au oamenii. Când vom cunoaște bine starea credincioșilor, atunci vom putea să le slujim potrivit cu nevoile și să împlinim aceste nevoi.

Deci, ce trebuie să facă și să nu facă un pastor, diacon sau misionar în timpul unei vizite pastorale?

1. Anunțați-vă vizita pastorală

Așa făcea și Domnul Isus Hristos, căci de fiecare dată când dorea să se apropie la cineva, le spunea aceasta dinainte și Se oferea să-i viziteze acasă. Așa a făcut cu Zacheu. Apoi când sutașul roman a trimis vorbă ca să ceară să-i fie vindecat robul, Domnul Isus a spus că vrea să vină la el acasă. De multe ori a făcut așa Domnul Isus și tot așa au procedat și apostolii. În scrisoarea adresată lui Tit apostolul Pavel l-a anunțat că vine la el și i-a cerut să-i pregătească și un loc de găzduire. Deci, anunțați-vă din timp vizita pastorală la oamenii pe care ați hotărât la ședința comitetului bisericii sau cu privire la care ați primit însărcinare de la pastorul responsabil (senior) al bisericii ca să-i vizitați.

2. Faceți vizita pastorală împreună cu soția

Oriunde și oricând puteți, mergeți cu soția împreună, căci o femeie matură în credință, cum se așteaptă să fie soția unui pastor sau diacon, vede și înțelege lucrurile dintr-o altă perspectivă și astfel veți putea să le slujiți mai bine creștinilor pe care îi veți vizita. În unele cazuri este absolut necesar să mergeți cu soția și aceasta atunci când credeți că vizita de unul singur poate provoca suspiciuni sau vorbe necuviincioase din partea vecinilor sau a celor care caută un prilej ca să ne vorbească de rău pentru credința noastră în Hristos. Feriți-vă de aceasta și luați bine seama la păzirea acestor cuvinte ale apostolului Pavel:

Noi nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. (2 Corinteni 6:3)

3. Definiți-vă clar scopul vizitei pastorale

Puneți-vă aceste întrebări: Cine locuiește în acea casă? Care sunt problemele cu care se confruntă acea familie și fiecare membru în parte? Ce nevoi spirituale au și cum le pot îndeplini prin vizita pastorală pe care o voi face? Ce învățătură va fi potrivit să le dau acum? De ce încurajare au ei nevoie? Dacă îi cunoașteți prea puțin pe acei oameni, poate tocmai scopul vizitei va fi să-i cunoașteți mai bine.

4. Pregătiți-vă mesajul din Biblie și subiectele pe care le veți discuta în timpul vizitei pastorale

Scopul vizitei este să le aduceți oamenilor îmbărbătare, învățătură, mângâiere și încurajare și toate acestea să vină din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, înainte ca să mergeți în vizită, faceți-vă un plan cu privire la ce veți vorbi, ce anume veți spune din Cuvântul lui Dumnezeu. În pregătirea mesajului porniți de la nevoile spirituale ale oamenilor care trăiesc în casa unde mergeți. Gândiți-vă la fiecare membru din familie, maturi, copii, credincioși, necredincioși, la fiecare și să aveți un cuvânt după nevoie pentru fiecare așa cum este scris:

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. (Coloseni 4:6)

5. Discutați cu fiecare membru al familiei în timpul vizitei pastorale

În fiecare familie este cineva care discută mai mult și vă va solicita mai mult. Faceți-vă suficient timp să stați în acea familie ca să reușiți să discutați cu fiecare membru în parte și nu lăsați ca toată atenția să vă fie luată doar de o singură sau câteva persoane și ceilalți să rămână în umbră și fără niciun beneficiu de la vizita pe care le-ați făcut-o. Interesați-vă de fiecare persoană și discutați și cu fiecare din copii. Pentru că doriți să știți cum este situația spirituală a fiecăruia, va fi binevenit să-i întrebați cu privire la studierea Bibliei în familie și individual, rugăciune comună și individual, frecventarea serviciilor divine, slujirea în biserică, propovăduirea Evangheliei, mersul la un grup de studiu biblic al bisericii, la școala duminicală sau la ora tineretului, în dependență de caz și de vârstă a persoanei cu care veți discuta. Doar aflând și înțelegând bine situația fiecăruia, veți putea da sfaturile și direcțiile potrivite din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunt anumite probleme în familie sau la unii membri, căutați să înțelegeți pricina acelor probleme, nu doar manifestările lor. Aveți răbdare să puneți toate întrebările și nu vă grăbiți să dați sfaturi până nu vă asigurați că ați înțeles bine problema. Dacă problema vă depășește și nu aveți libertatea sau competența necesară ca să consiliați, atunci să nu dați niciun sfat, ci rugați-vă cu ei și luați timp ca să discutați cu pastorul responsabil (senior) al bisericii.

6. Spuneți Evanghelia membrilor necredincioși ai familiei în timpul vizitei pastorale

În cele mai multe familii pe care le veți vizita vor exista persoane care încă nu au ales să fie ucenici ai Domnului Isus Hristos și nu au înțeles harul lui Dumnezeu ca să creadă și să fie mântuiți. De aceea să fiți pregătit din timp cu un mesaj de explicare a Evangheliei pentru fiecare membru necredincios din familie și îndemnați-i fierbinte pe fiecare în parte să se împace cu Dumnezeu. Fiți gata să-i conduceți în rugăciune chiar acolo, acasă la ei, în timpul vizitei pastorale. După ce îi veți conduce în rugăciunea de pocăință, să le explicați bine și temeinic cum trebuie să fie viața unui ucenic al lui Hristos și tot ce ține de disciplina spirituală a creștinului. Invitați-l la cursul de cateheză și vorbiți-i de importanța botezului. Apoi, asigurați-vă că a înțeles că este important să citească Biblia în întregime acum și pe tot parcursul vieții să păstreze disciplina de a studia profund. Spuneți-i despre importanța disciplinei în rugăciune, în propovăduirea Evangheliei și frecventarea serviciilor divine.

7. Rugați-vă pentru fiecare membru al familiei la care ați făcut vizita pastorală

După ce ați discutat cu fiecare membru în parte, ați ascultat și ați înțeles care este situația fiecăruia, după ce le-ați dat sfaturile și învățătura adecvată, va fi necesar să încheiați vizita cu o rugăciune comună în timpul căreia să le dați posibilitatea la toți membrii familiei să se roage și la încheiere să vă rugați pentru fiecare din ei potrivit cu situația și nevoile pe care le-ați auzit și le-ați văzut.

După ce vă veți întoarce acasă este important să faceți câteva…

ACȚIUNI IMPORTANTE CARE TREBUIE FĂCUTE DUPĂ VIZITA PASTORALĂ:

  • Faceți un raport pastorului responsabil (senior) ca să-i aduceți la cunoștință care este situația spirituală a membrilor familiei pe care ați vizitat-o, nevoile lor și implicarea de care este nevoie din partea bisericii. Cel mai bine va fi să faceți raportul acesta în scris la email sau dacă aveți un registru pentru vizite la biserică să fie trecut raportul acesta în registru. Faceți și o poză comună cu familia pe care ați vizitat-o și adăugați la acel raport sau email. Dacă mai sunt și alte aspecte care credeți că prin poză pot fi explicate cel mai bine, adăugați și acele poze.
  • Nu discutați cu nimeni altul problemele familiei vizitate pe care ați ajuns să le cunoașteți, tot așa cum nu puteți să discutați și să spuneți altora taina mărturisirii păcatelor cuiva.
  • Adăugați la lista personală de rugăciune nevoile membrilor familiei pe care ați vizitat-o ca să vă puteți ruga sistematic pentru ei.
  • Dacă în timpul vizitei pastorale membrii familiei au luat anumite hotărâri, aveți grijă ca să reveniți asupra acelor hotărâri și să-i ajutați pe fiecare să le aducă la îndeplinire.

Dumnezeu să vă facă o binecuvântare pentru creștinii bisericii în care slujiți și vizitele pastorale pe care le faceți să le aducă totdeauna zidire, învățătură și îmbărbătare.