Nu poți fi ucenicul lui Hristos dacă nu ai citit Biblia

Constat un fenomen trist – a crescut foarte mult numărul creștinilor evanghelici care nu au citit în întregime Biblia, mai ales tinerii și adolescenții. Mulți din ei au citit multe cărți, multă literatură artistică, au notele cele mai bune la școală și încă nu au citit întreaga Biblie. Dacă ești unul din ei sau oricine ai fi și orice vârstă nu ai avea și încă nu ai citit întreaga Biblie, vreau să știi că nu te poți numi creștin adevărat.

Biblia

Înainte de înălțarea Sa la cer, Domnul Isus le-a dat marea însărcinare apostolilor și le-a spus astfel:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

Primul nume al urmașilor lui Hristos a fost ucenici, nu creștini. Mai târziu au început să fie numiți așa. Domnul Isus ne-a numit ucenici și responsabilitatea principală a unui ucenic este să învețe. Domnul Isus le-a zis apostolilor să meargă în toată lumea și să facă ucenici ai Lui, învățându-i să păzească tot ce a poruncit El. Toate aceste porunci, adică toată învățătura lui Hristos este în Biblie și dacă cineva nu a citit și nu citește întreaga Biblie, nu poate să cunoască această învățătură. Cum va putea el sau ea atunci să împlinească ceva care nu cunoaște? Nicidecum.

Cine din noi ar vrea să meargă la un avocat care nici măcar nu a citit încă tot codul de legi? Și oare este suficient pentru el să-l fi citit o singură dată? Nu se cere de la jurist o cunoaștere și o studiere profundă a legilor în fiecare zi ca să le poată aplica corect?

Dar cine ar merge să fie operat de un chirurg care nu a citit până la urmă manualul de chirurghie și rareori a răsfoit atlasul anatomic? Poți avea încredere într-un astfel de om?

Eu practic Taekwon-Do de 28 de ani. Aceasta este o artă marțială al cărei fondator este generalul Choi Hong Hi. El a scris o enciclopedie cu 15 volume în care este inclusă toate cunoștințele și elementele acestei arte. Chiar dacă o practic zilnic de 28 de ani, am nevoie să revin din nou și din nou la această enciclopedie ca să-mi verific cunoștințele și să fiu sigur că îndeplinesc corect fiecare element. Dacă o artă marțială nu o poți practica fără să revii zilnic la instrucțiunile lăsate de maestrul fondator, cum poți atunci să trăiești potrivit cu învățătura Domnului Isus Hristos dacă nu te verifici zilnic în lumina Bibliei?

Cum atunci crezi că ești creștin adevărat, când nici măcar nu ai citit încă tot ce a poruncit Domnul Isus? Cum vei împlini ceva ce nu cunoști încă până la urmă? Sau dacă ai citit doar o singură dată, este oare suficient și ai însușit toate detaliile?

Cu două zile în urmă m-am întors din misiune într-o altă țară și acolo am avut prilejul să predic într-o mare adunare creștină. La începutul predicii mele am întrebat cine a citit întreaga Biblie și a fost foarte mic numărul celor care au ridicat mâinile sus. Cred că mai puțin de 20%. Prin tot mesajul meu i-am îndemnat să citească Biblia până la Crăciun. Există diferite planuri pentru citirea Bibliei într-un an sau în 6 luni, sau în 3 luni sau citirea Bibliei cronologic, adică în ordinea cronologică în care au fost scrise cărțile Bibliei, sau în care s-au desfășurat evenimentele din Biblie.  M-am bucurat că au răspuns chemării toți și i-am îndemnat ca înainte de Crăciun, când vor încheia să citească întreaga Biblie, să-mi trimită un mesaj prin care să cunosc și eu aceasta și să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei și să mă rog în continuare pentru credința lor. Vin acum să fac aceeași provocare cititorului acestui articol. Dacă nu ai citit încă întreaga Biblie, ia acum hotărârea să o citești până la Crăciun. Ai timp suficient până atunci, dar nu lăsa de la o zi la alta. Începe să citești măcar o oră în fiecare zi. Va fi foarte bine dacă vei citi cu voce tare, căci așa vei înțelege și vei memora mai bine. Când vei încheia să citești, pune un comentariu la acest articol ca să fie o încurajare și pentru alții să facă același lucru.

Dacă ai citit deja întreaga Biblie, nu te mulțumi cu aceasta. Creștinul trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) în fiecare zi a vieții lui, căci în ea se găsește hrană spirituală pentru sufletul ucenicului lui Hristos. De aceea, fă-ți obișnuința să citești continuu Biblia de la început până la urmă, măcar o dată în an, dar nu te mulțumi doar cu aceasta. Citirea Bibliei de la început până la urmă te va ajuta să păstrezi o privire de ansamblu asupra întregului mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu. Caută însă să studiezi în profunzime anumite cărți sau subiecte din Biblie și pentru aceasta îți recomand cursurile de studiu biblic inductiv. Întreabă să vezi dacă în biserica sau localitatea ta este un astfel de grup și alipește-te ca să studiați cu ei. Dacă nu, atunci contactează-ne și te vom ajuta să te alipește de un grup care studiază prin Skype.

Timotei cunoștea din pruncie Sfintele Scripturi, căci mama și bunica lui l-au învățat. Apoi, s-a întâlnit cu apostolul Pavel și a învățat și mai mult din Biblie. Totuși, înainte să plece la Domnul, apostolul Pavel i-a lăsat testament lui Timotei mai multe îndemnuri care sunt scrise în Epistola II către Timotei și acolo găsim și aceste cuvinte:

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14-17)

Iubește Biblia, căci este Cuvântul lui Dumnezeu. Citește și studiază profund Biblia ca să poți împlini tot ce a poruncit Domnul Isus Hristos și să fii un adevărat ucenic al Lui.