De ce privitul pornografiilor este păcat?

Întrebare:

Vă rog să-mi răspundeţi la întrebare conform Bibliei: pot fi considerate acţiunile soţului meu ca şi curvie, adică acel păcat de moarte? El zice că este creştin şi că a încheiat legământ cu Dumnezeu dar priveşte filme pornografice cu scene de incest, sodomie, zoofilie şi alte perversiuni murdare care se găsesc pe Internet. De asemenea, contactează şi întreţine discuţii cu femei străine prin Skype?

Când ziceţi păcatul de moarte, presupun că vă referiţi la pasajul din Biblie care spune:

Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. (I Ioan 5:16)

Nu, acest pasaj se referă la tăgăduirea Domnului Isus Hristos.

Curvia din inimă este judecată

În vestita predică de pe munte, Domnul Isus a spus:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. (Matei 5:27-30)

Mântuitorul spune că a privi la o femeie ca să o pofteşti este ca şi cum ai curvi cu ea şi atrage aceeaşi judecată. Soţul Dvs. s-a făcut vinovat de toate urâciunile şi perversiunile pe care le-a privit. S-a făcut în aceeaşi măsură ca şi atunci când le-ar fi practicat. Şi judecata este una groaznică dacă ar fi mai bine să-ţi scoţi ochii care privesc aceste urâciuni şi să-ţi tai mâna care apasă pe mouse şi taste ca să ajungă la acele site-uri. Şi soţul Dvs. se numeşte creştin după toate acestea? El nu cunoaşte că…

Nici un imoral nu va întra în Împărăţia lui Dumnezeu

Când s-a adresat unor oameni ca aceştia, Apostolul Pavel le-a scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. ( I Corinteni 6:9-10)

Prin site-urile pe care le-a privit, soţul Dvs. s-a făcut curvar, preacurvar, sodomit, zoofil şi toate celelalte perversiuni. Să nu se mai înşele crezând că este creştin, născut din nou şi că merge în împărăţia lui Dumnezeu. Cei născuţi din nou au rupt-o cu păcatul definitiv, iar el este încă rob al păcatului.

Vreau şi eu la rândul meu să închei cu o întrebare: Ce veţi face pentru al ajuta pe soţul Dvs. să iasă din aceste păcate grave?